Atla

Nafakanın Kaldırılması Şartları


Nafakanın Kaldırılması Şartları

Nafakanın Kaldırılması Şartları

Nafakanın Kaldırılması Şartları

Boşanma davalarına konu olan nafaka. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davalarında kusursuz olan veya daha az kusurlu olan tarafa, kusurlu tarafın ödemesine hüküm verilmiş olan destek olarak da açıklanabilir.

Günümüzde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde 3 farklı türde nafaka türü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra boşanma davalarında mahkeme tarafından verilmiş olan nafaka ödeme yükümlülüğü uygun şartların oluşması durumunda yine Türk Medeni Kanunu tarafından nafaka yükümlüsüne nafakanın kaldırılması davası açma hakkı veriyor.

Kanun dahilinde belirtilen durumların meydana gelmesi durumunda Aile Mahkemesi tarafından hükmedilmiş olan nafaka ödemesinin kaldırılmasını mümkün kılmaktadır.

Hangi Şartlarda Nafaka Kaldırılır?

Nafaka yükümlüsünün söz konusu hakkı olan. Nafaka kaldırma davasının açılabilmesi için öncelikli olarak Türk Medeni Kanunu kapsamında belirtilmiş olan şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Buna göre de günümüzde nafaka ödemesi yapılması yükümlülüğü bulunan şahsın artık nafaka ödemesine gereksinim duymaması gerekir.

Bu nedenler arasında eğer nafaka alacaklısının boşanılan eş olması halinde ve daha önceki dava süreci içerisinde muhtaç durumda olurken, artık muhtaç durumda değil ise misal olarak işe giriş yapmış olması durumunda nafaka yükümlüsü tarafından nafakanın kaldırılması davası açılabilmektedir.

Bunun dışında nafaka alacaklısının çocuk olması durumunda ve öğrencilik durumu neticelenmiş olması durumunda reşit olması koşulu ile nafakanın kaldırılması davası yine nafaka yükümlüsü tarafından açılabiliyor. Nafakanın Kaldırılması makaleyi okuyabilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Nafaka uygulamaları ile ilgili olarak pek çok nafaka yükümlüsü, nafaka alacaklısının nafaka almasını gerektirmeyecek duruma gelmiş olması durumunda nafaka ödemesini kesme gibi bir hata gerçekleştirebilmektedir. Bu durum kişinin yükümlülüğünü yerine getirmemesine ve sonuçları ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Çünkü Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mahkeme kararı ile oluşturulan nafaka ödeme yükümlülüğünün sona ermesi yine sadece mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. Buna göre Türk Medeni Kanunun çerçevesinde uygun şartların oluşması durumunda nafaka yükümlüsünün nafaka ödemesini kesmek yerine. Doğrudan nafaka kaldırma davası açması gerekir.

Ayrıca günümüz Türkiye' sinde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası ve nafaka davalarına bakan yetkili mahkeme Aile Mahkemesi olduğundan kanun dahilinde belirtilen şartların söz konusu olduğu nafaka sorumluluklarında, nafaka yükümlüsü tarafından nafaka kaldırılması davasını Aile Mahkemesi' ne yapacağı başvuru ile gerçekleştirebilmektedir.

Bu noktada bir diğer nokta ise nafaka kaldırılması davası açılabilmesi için. Mutlak suret ile kişinin üzerinde daha önceki dava sürecinden kesinleşmiş bir nafaka ödemesi yükümlülüğünün bulunması gerekir. Yani daha önceki dava sürecinde boşanma ve nafaka kararı çıkmış olmasına karşın temyiz sürecine girilerek, Yargıtay' a taşınmış olan ve burada incelemesi devam eden nafaka kararları için nafaka yükümlüsü tarafından nafaka kaldırma davası açılması söz konusu olamamaktadır.

Bunun dışında son derece kapsamlı ve hak kaybı yaşanmasının muhtemel olduğu karmaşık yapıdaki dava türlerinden. Birisi olması sebebi ile zorunluluk bulunmasa da elzem bir gereklilik ile bu alanda deneyimli ve profesyonel avukat desteğinin alınması gerekir. Nafaka davası nasıl açılır konusu için makaleyi ayrıca okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Nafakanın Kaldırılması Şartları

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/10549 Karar: 2013/13115 Karar Tarihi: 23.09.2013

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI - NAFAKA ALACAKLISI KADININ SİGORTALI VE DÜZENLİ GELİR GETİREN İŞİNİN BULUNMADIĞI. DAVACININ KENDİ İSTEĞİ İLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK SURETİYLE İŞTEN AYRILDIĞI. NAFAKANIN AYLIK İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Olayda mahkemece; nafaka alacaklısı kadının sigortalı ve düzenli gelir getiren bir işinin bulunmadığı, merdiven temizliği yapmak suretiyle kazandığı … TL'nin davalıyı yoksulluktan kurtaracak düzeyde olmadığı, nafaka yükümlüsü davacının kendi isteği ile kıdem tazminatı almak suretiyle işten ayrıldığı göz önünde bulundurularak; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçelerle nafakanın aylık … TL'ye indirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. Nafakanın Kaldırılması Şartları bilgiler yer almıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı-karşı davalı ... vekili mahkememize ; ...6. Aile Mahkemesinin 2011/6 E., 2011/646 K. Sayılı kararı ile tarafların boşandıklarını ,müvekkili için aylık 150,00 TL, müşterek çocuk için aylık 100,00 TL nafakaya hükmolunduğunu, ,aradan geçen zamanda takdir edilen nafakaların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını bu nedenle, yoksulluk nafakasının 300TL'ye;iştirak nafakasının müşterek çocuk için 400 TL'ye çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı ; asıl davanın reddi ile boşanma kararı verildiği tarihte avacının herhangi bir işte çalışmaması nedeni ile lehine nafakaya hükmolunduğunu, ancak aradan geçen süre içerisinde davacının sigortalı olarak çalıştığını,aylık2.200,00 TL civarında gelirinin olduğunu ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece,asıl davanın kısmen kabulü ile ...6. Aile Mahkemesinin 2010/928 E., 1040 K. Sayılı kararı ile aylık 100,00 TL olarak belirlenmiş iştirak nafakasının dava tarihi olan 22/02/2016 tarihinden itibaren 150,00 TL artırılması ile yoksulluk nafakasının artırılması isteminin reddine;

Karşı davanın ise kısmen kabulü ile.... 6. Aile Mahkemesinin 2010/928 E., 1040 K. Sayılı kararı ile aylık 150,00 TL olarak belirlenmiş yoksulluk nafakasının karşı davanın açıldığı 15/03/2016 tarihinden itibaren 50,00 TL azaltılarak aylık 100,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş,hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Hal böyle olunca, mahkemece; yukarıda ifade edilen yasa hükümleri ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle, davalı kadının boşanma davası sürecinde de öğretmen olduğu ancak çalışmadığı, boşanma davasında davalı kadının yeniden öğretmenlik mesleğini icra edebileceği gözetilerek lehine aylık 2.500 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiği.

Yine davalı kadının sağlık sorunlarının olduğu ve bu nedenle de kaçınılmaz olarak sosyal güvenceye sahip olabilme amacıyla çalışmak zorunda olduğu; davacının dosya kapsamına yansıyan sosyal ve ekonomik durumunu gösteren bilgiler de gözetilerek davalı kadının çalışarak elde ettiği gelirin yoksulluk durumunu ortadan kaldırmayacağı.

Ancak kaldırma talebinin azaltma talebini de içerdiği, bu durumun nafaka miktarının bir miktar indirmede etken olarak dikkate alınacağı, değerlendirilmek suretiyle, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yoksulluk nafakasının tümden kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş,bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  İREM YAPICI -
  5 Ağustos 2016

  Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

  Cevapla
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  NİLAY ERDURAN -
  5 Ağustos 2016

  Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.(Buckle)

  Cevapla
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  NURİYE İYİKÜLAH -
  5 Ağustos 2016

  Çok beğendim, yüreğinize sağlık.

  Cevapla
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  SEVİ İLERİGİDEN -
  17 Ağustos 2016

  iyi günler kolay gelsin. Eşim boşandıktan sonra asgari ücretli işe girdiğini tespit ettim. Buna dayanarak Nafakanın Kaldırılmasını isteyebilirmiyim..Teşekkürler.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Merhabalar Hukuk Genel Kurulunun yerleşik kararlarında "asgari ücret düzeyinde gelire sahip olunması" yoksulluğu ortadan kaldırıcı bir olgu olarak kabul edilmemiştir.

  Cevapla
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  ATIL ARABACI -
  30 Ağustos 2016

  Ben eşimle anlaşmalı olarak boşandım. Protokol ve gelirim gereği, mahkemece 3.000 tl nafaka bağlandı. Ama şuanda işlerim bozuldu, nafakanın kaldırılması davası açabilirmiyim.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  MK.nun 166. maddesi çerçevesinde "anlaşmalı olarak" boşanmışsınız. Aranızda yaptığınız sözleşme niteliği itibariyle Medeni Kanun hükümlerinden kaynaklanmakta ise de; genel sözleşme hükümlerine tabidir. Yapılan protokolle davalıya 3.000 tl yoksulluk nafakası ödeneceği kararlaştırılmıştır. Yargıtay Kararlarınca; Sözleşmenin yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde taraflardan biri aleyhine katlanamayacak ölçüde bozulmuşsa taraflar artık akitle bağlı tutulmamak için MK.nun 2.maddesinden yararlanarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesini mahkemeden isteyebilirler.

  Cevapla
 • Nafakanın Kaldırılması Şartları - Yorum
  HAMDİYE HAZAR -
  22 Ekim 2016

  Nafakanın Kaldırılmasının Şartları nelerdir. Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak