Atla

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz


Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Çeke Ödeme Yasağı Konulması Nedir

Poliçe elinden iradesi dışında çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerinde bulunan asliye ticaret mahkemesinden, muhatap kişinin poliçeyi ödemesinden menedilmesini isteyebilir. Mahkeme ödemeden menetme kararında, muhataba vade gelmesiyle poliçe bedelini tevdi etmeye izin tanır ve tevdi yerini de gösterir. Ayrıca çek ödemesinde, ödemenin mahkeme kararı dışında bir yol ile durdurulabilmesi ancak özel ihbar ile mümkün olur. Bahsedilen yol TTK 711. madde 3 numaralı bendinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, keşideciye hukuksal koruma sağlayan kapsamdadır. Keşidecinin yargıya başvurmadan, çek sözleşmesini imzaladığı bankayla arasındaki hukuktan mağdur olmaması için geçici bir koruma niteliğindedir. Ödemeden men etme yetkisi tanınan kişi sadece keşidecidir. Ödemeden men edilen muhatap olması, zarar gören hamillerin yasal haklarını kullanmalarına engel teşkil etmez. Ödemeden men talebine ilişkin irade geçerliliği, hiçbir şekil koşuluna bağlı olmamaktadır. Ödemeden men talimatı verilmesi ancak çekin ibraz süresi içinde olmaktadır. Eğer banka ödeme yasağına rağmen çeki ödemişse, sorumluluğu keşideciye olmaktadır. Çek hamili, ödeme durdurulması yetkisinin kötüye kullanıldığı durumlarda şikâyet hakkına ve zarar talep hakkına sahiptir. Cumhuriyet Savcılığı'na karşılıksız çek keşidesinden şikâyette bulunulabilir ve hukuksal anlamda zararlarının talebini isteyebilir.

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyatı Haciz

Yargıtay kararınca verilen kararlarda:

 • Şirkete ihtiyati hacze konu olan çekin verildiğini,
 • Dava dışı şirketin anlaşma doğrultusunda üzerine düşenleri yapmadığı gibi devraldığı çeklerin iadesini de sağlamadığını,
 • İhtiyati hacze konu olan çekin dava dışı şirketçe ihtiyati haciz talep eden bankaya devredildiğini,
 • Çek hamili olan banka talebince mahkemece müvekkili aleyhine ihtiyati haciz kararı verildiğini,
 • Hamil bankanın devralmış olduğu çekin alt ilişkisini araştırmak durumunda olduğunu,
 • Çekin hamil bankaya temlik cirosu ile devredilmediğini,
 • Müvekkilince çek için ödeme yasağı konup borçlu bulunulmadığının tespit edilmesi için menfi tespit davası açıldığını belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemişse de;

İlgili talep mahkemece İİK 265. maddesinde;

 • İhtiyati hacze itiraz nedenlerinin tahdidi sayıldığı,
 • Çek hakkında ödeme yasağı konulmasının ve açılan menfi tespit davasının ihtiyati hacze engel oluşturmadığı,
 • İtirazda bulunan borçlu şirket tarafınca keşide edilmiş olan çekte yer alan ciroda rehin cirosu tarzında bir kayıt olmadığı,
 • Cironun temlik cirosu kapsamında olduğu,
 • Yetkili ve meşru hamil olan ve alacaklı bulunan bankanın çeke istinaden tüm hakları kullanabileceği yönünde karar verilmiştir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak