Atla

Parada Sahtecilik Suçu


Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik SuçuEkonomik alandaki hukuka aykırı olan uygulamalar hem kolay kazanç arayışına önemli bir yanıt veriyor olması hem de son derece cezp edici olması dolayısı ile son derece sık şekilde karşı karşıya kalınan yasa dışı uygulamalar arasında yer alır. Günümüzde parada sahtecilik suçunun işlenmesi dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye' de de ilgili kanunlar çerçevesinde uygun biçimde tedavülde olan bir paranın, sahte bir biçimde üretimini gerçekleştirme yani basma eylemini gerçekleştirme, sahteliğinin bilincinde olarak ülkeye sokulması eylemi suç husus teşkil etmektedir ve Türk Ceza Kanunu' nun 197. Maddesi dahilinde düzenlenmektedir. Uygulama dahilinde  ‘kalpazanlık suçu' şeklinde de nitelendirilmektedir. Parada sahtecilik eylemi ile suç hususunun yerine getirilmesi ‘ Kamu Güvenine Karşı Suçlar' kısmında bulunan Türk Ceza Kanunu' nun 197. Maddesi dahilinde düzenlenir. Türk Ceza Kanununun 198. Maddesi dahilinde ise ‘paraya eşit değerler' şeklinde kabul gören bazı kıymetli evraklar ile madenlerin de ‘parada sahtecilik suçunun cezası' ile cezalandırılması gerekliliği kabul edilmektedir.

Parada Sahtecilik Suç Eyleminin Ayrıntıları

Maddi hususunun para olan söz konusu suç eylemi, paranın kağıt ya da madeni para olmasının, milli ya da yabancı para birimi olmasının sahtecilik suçu yönünden herhangi bir ayrımı bulunmamaktadır. Bu noktada önem taşıyan nokta söz konusu sahte Türk Lirası' nın (TL). Türkiye içerisinde uygulanan kanunlar kapsamında, sahte dövizin ise kendi ülkesinde mevcut olan kanunlara göre tedavülde olması durumudur. Türk Ceza Kanunu' nun 197. Maddesi dahilinde söz konusu suç eyleminin ayrıntıları ve cezası yönünden yabancı para ile milli para birimindeki sahtecilikler arasında herhangi bir ayrım değerlendirilmesinde bulunmaktadır.

Hangi Durumlarda Parada Sahtecilik Suçu İşlenir?

Söz konusu kanun kapsamında gerçekleştirilen davranışlardan herhangi birisinin gerçekleştirilmesi ile birlikte cezaları birbirinden farklı olan çeşitli parada sahtecilik suçları gerçekleştirilmiş olunur. Buna göre;*Sahte Para Üretmek (Basmak): TMK 197. Maddesinin 1. Fıkrasında yabancı  ya da milli paranın taklidi yöntemi ile gerçekleştirilmesi belirtilir.*Türkiye' ye Girişini Yapmak veya Naklini Sağlamak: Yine TMK 197. Maddesinin 1. Fıkrasında sahte olduğunun bilincinde olacak şekilde herhangi bir para birimini ülkeye getirilmesi ya da Türkiye içerisinde naklinin sağlanması parada sahtecilik suçunu teşkil etmektedir.*Sahte Parayı Saklamak: Sahte olduğunun bilincinde olarak paranın saklanmasını ya da muhafazasını gerçekleştirmek TMK 197. Maddesi 1. Fıkrası kapsamında suç teşkil eder. Muhafaza eyleminin gerçekleştirilmesinin cezaya tabi tutulma sebebi ise paranın her an dolaşıma girmesi sağlanacak biçimde hazır vaziyette bulunmasıdır.Sahte Parayı Dolaşıma Sokmak: Ülke ekonomi dahilindeki mevcut para dolaşımına söz konusu sahte paraların bilinçli şekilde dahil edilmesi eylemi de TMK 197. Maddesi 2. Fıkrası çerçevesinde suç teşkil eder.*Sahte Parayı Bilerek Almak: Sahte olduğunun bilincinde olarak söz konusu sahte parayı kabul etmek TMK 197. Maddesi 2. Fıkrasında suç teşkil eder.*Sahte Olduğunu Bilmeden Almak ve Dolaşıma Sokmak: Bu eylem yönünden önem taşıyan noktada vatandaşın parayı aldığı esnada sahte olduğunun farkında olmaması, ancak almasının ardından sahte olduğunu fark etmesi ve sahte olduğunu bilmesine karşın söz konusu sahte parayı dolaşıma ilave etmesi yine TMK 197. Maddesi 3. Fıkrası çerçevesinde suç teşkil eder.

Yargıtay Kararı - Parada Sahtecilik Suçu

T.C. YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2014/2201 Karar: 2014/4928 Karar Tarihi: 03.03.2014 PARADA SAHTECİLİK SUÇU - KESİNTİSİZ SUÇ. İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ İLE HUKUKİ KESİNTİNİN GERÇEKLEŞECEK OLMASI. SANIKLAR HAKKINDA PARADA SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILIP AÇILMADIĞI. EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Parada sahtecilik suçunun kesintisiz suçlardan olması ve iddianamenin düzenlenmesi ile hukuki kesintinin oluşması karşısında, sanıkların mükerrer cezalandırılmasının önlenmesi bakımından bahsi geçen olaya ilişkin sanıklar hakkında parada sahtecilik suçundan dava açılıp açılmadığı araştırılarak mümkün olduğunda davaların birleştirilmesi. Aksi halde incelenerek dosya içerisine alınıp bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya konulduktan sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle hükümler kurulması isabetsizdir. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • TAHACAN MAHİROĞLU -
    17 Ağustos 2016

    Parada Sahtecilik Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

    Cevapla
Yorum Bırak