Atla

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi


Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi

Türkiye' de çalışma dünyasında çalışanların ve işverenlerin haklarının korunması. Ve hak kayıpları yaşanmasının önüne geçilebilmesi amacı ile kanun koyucu tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler İş Kanunu kapsamı dahilinde yer almaktadır.

Bu çerçevede işçilerin karşı karşıya kalabildikleri halk kayıplarından birisi olarak öne çıkan performans düşüklüğü nedeniyle iş akdinin feshi durumuna yönelik olarak, mevcut düzenlemeler ilgili kanun kapsamında bulunmaktadır.

Buna göre işveren tarafından, çalışanın performans düşüklüğü sebebi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde,.Performans düşüklüğünün geçerli sebep özeliğine sahip olabilmesi açısından ilk olarak performans koşulunun objektif yapıya bağlı olması gerekliliği bulunur.

Bunun yanı sıra performans koşulunun önceden belirlenmiş olması. İşveren tarafından performans beklentisi için çalışana eğitim aldırmış olması gerekliliği bulunmasıyla birlikte. İş veren tarafından performans sebebi ile iş akdi feshinin uygulanabilmesi için çalışandan mutlak suret ile savunma alması gerekliliği bulunur.

Tüm bu hususların mevcut olması durumunda işveren tarafından çalışan için, performans düşük olması haklı neden olarak gösterilerek, iş akdinin feshi uygulanabilmektedir. Bu koşullar söz konusu olmaması halinde ise işveren tarafından, çalışanın iş akdinin feshi performans düşüklüğünden kaynaklı olarak gerçekleştirilememektedir.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi Performans Değerlendirilmesi

Performans değerlendirilmesi noktasında objektif olunabilmesi ve iş akdinin sona erdirilmesi için. Uygun sebep olarak kabul görmesi açısından performans değerlendirilmesi kriterlerinin daha önceden saptanmış olması ve bu durumun çalışana beyan edilmiş olması, işin oluşturmuş olduğu bilgi, deneyim gibi etkenler, iş yerine uygun hareketler ve işçiden gerçekleştirilmesi beklentisi bulunan iş ve şahsi gelişim hedefleri içerisinde bu koşulların baz alınması gerekiyor.

Çalışanın deneme süresinin de belirli olması ki bu sürenin de en az 6 ay olması. Bekleme süresi içerisinde belirlenen mesleki niteliklere bağlı olarak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından performans ve verim düşüklüğü sebebi ile iş akdi feshi gerçekleştirilmesi durumunda haklı sebep olarak da kabulü mümkün olmaz.

Bu çerçevede söz konusu süre içerisinde mevcut olan çalışanın çalışma standartları ve mesleki. Nitelikleri bu süre ardından sonra performans ve verim değerlendirmesi açısından işverenlerin kabul etmiş olduğu sınırlar şeklinde göz önünde bulundurulur.

Fakat bu sınırların altında kalan işçi ve bu durumun devamlılık teşkil etmeye başlaması durumunda ise söz konusu. İş akdi feshi için haklı neden olarak gösterilebilir. İşveren bu sınırların üzerinde bir performans ve verim beklentisinde haklı olduğunu öner sürse dahi bu beklentiyi teşkil edecek eğitim ve iş şartlarının iyileştirilmesi gibi performans yükselten imkanları suna bilmekte olduğunu ispatlamak ile yükümlü olur.

Bunun yanı sıra mevcut 2857 sayılı İş Kanununun 19. Maddesi dahilinde hakkında öne sürülen konulara karşı savunmasının alımından evvel bir çalışanın belirsiz süreli olan iş sözleşmesi. O çalışanın hareketlerine ve verimi ile ilgili sebepler çerçevesinde feshinin gerçekleştirilmesi mümkün olmamakta olduğu şeklinde açıklanır.

Bu iş aksi sona erdirilmesi sebebi, özellikle ilaç mümessilleri ve satış elemanları gibi alanlarda çok sık şekilde karşı karşıya kalınmaktadır.

Yargıtay Kararı Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi

İŞE İADE DAVASI - KANUNİ HAKLARININ BELİRLENMESİ - DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜM UYARILARA RAĞMEN PERFORMANSINDA DÜZELME OLMAMASI. SULH VE İBRANAME . BELGENİN BAŞINDA YAZAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN MÜŞTEREK MUTABAKATIYLA FESHEDİLDİĞİ 

ÖZET: İşverence dosyaya sunulan sulh ve ibraname başlıklı belgede davacıya yapılan kıdem, ihbar ücret, yıllık izin ücreti miktarlarının belirtildiği, davacının tüm hukuki haklarımın saklı kalması ihtirazı kaydıyla belgeyi imzaladığı görülmektedir.

Davalı işverenin de bu belgenin davacının kanuni haklarının ödendiğinin kanıtı olduğunu belirterek sunduğu. Ve iş sözleşmesinin fesih bildiriminde açıklandığı gibi performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini savunduğu.

Hiçbir yerde ikale savunması yapılmadığı halde mahkemece kendiliğinden bu belgenin başında yazan iş sözleşmesinin tarafların müşterek mutabakatıyla feshedildiğine ilişkin ibare nedeniyle ikale vardır denilerek davanın reddedilmesi isabetsizdir.

Makalede Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca İş hukuku avukatı ve tazminat davaları hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. “şeklindeki içtihatlar emsal olarak nazara alınmıştır. Yargıtay feshi geçerli fesih olarak kabul etmiştir. Feshin, geçerli fesih olması nedeniyle davalı hükmedilen alacaklardan sorumludur. Dosya kapsamı delil durumu yerel mahkeme kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi - Yorum
    Çağla -
    24 Ocak 2017

    Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş akdinin Feshi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

    Cevapla
Yorum Bırak