Saklı Pay Tenkis Davası

 

Saklı Pay Tenkis Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2008/11075 Karar: 2009/1615  Karar Tarihi: 10.02.2009

TENKİS DAVASI – TAZMİNAT İSTEMİ – MAL KAÇIRMA AMACI BULUNUP BULUNMAMASI – TERCİH HAKKININ KULLANILDIĞI GÜNDEKİ FİYATLARA GÖRE DEĞERİN BELİRLENMESİ GEREĞİ – GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Muris muvazaasına ilişkin davanın kesinleşmesini takiben tenkis isteği yönünden gerekli araştırma ve incelemenin yapılması soruşturmanın eksiksiz tamamlanması hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulması isabetsizdir.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2004/2-659 Karar: 2004/721 Karar Tarihi: 05.05.2004

TENKİS DAVASI – TASARRUFUN SATIŞ DEĞİL BAĞIŞ OLDUĞUNUN İSPATI – İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERİLMESİ YASAĞI – ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEYEN DAVANIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı tanıkları açıkça işlemin satım olduğunu beyan etmişlerdir. Bu işlemin salt erkek evlatla yapılmış olması da, tek başına kastı açıklayan delil olamaz. Murisin temlik dışı kalan ve davacıların mahfuz paylarına yakın bir değer taşıyan mallarının da bulunuşu davalılar yararına delil niteliğindedir.

Saklı Pay Tenkis Davası

Saklı Pay Tenkis Davası

Tasarrufun iptali davası