Atla

Senet Menfi Tespit Davası


Senet Menfi Tespit Davası

Senet Menfi Tespit Davası

Senet Menfi Tespit Davası

Senet borcu altına girmiş olan kişilerden ayrı ayrı olacak şekilde her biri kendisine karşı başvuruda bulunan kişilere karşı düzenlenmiş kurallar doğrultusunda menfi tespit davalarını açma hakkına sahip olmaktadır. Bu noktada dava açılabilecek kişiler ciro zinciri içinde kişinin kendisinden sonra gelenler olmaktadır.

Bu noktada ilk olarak senedin asli borçlusu sıfatına sahip olan kişilerin kendilerinden alacak iddiasını öne süren kişilere karşı menfi tespit davası açması ile karşılaşılıyor. Bu kişiler lehtar, cirantalar ve hamil olabilir.

Ciro görmüş olan senetlerde hamille birlikte ya da bunun dışında kalan lehtar ve cirantalara karşı menfi tespit davasının açılması bir engel teşkil etmemektedir. Çünkü söz konusu kişilerin borçlu olan kişilere karşı başvuru hakları saklı bulunduğundan bunları kullanma olasılıkları bulunmaktadır.

Senet Menfi Tespit Davası

Borçlu kişiler kendilerine karşı başvuruda bulunmuş olan kişilere ayrı ayrı dava açmak zorunda değildir bunun dışında söz konusu kişilerden birkaçına veya hepsine karşı da menfi tespit davası açabilmektedir.

Davaların sonunda elde edilen hükümler davanın tarafı olan kişiler için kesin karar niteliği taşımaktadır. Bu sebepten dolayı bonoyu düzenlemiş olan kişi lehtar ya da ciranta aleyhinde menfi tespit davası açmış ve söz konusu davayı açmış olsa dahi tekrar hamile karşı menfi tespit davasını açma gerekliliğine düşebilmektedir.

Söz konusu senet bir kambiyo senedi ise burada borçluların kendisine karşı başvuru olanağı bulunmayan kişilere karşı menfi tespit davalarını açmaları hukuki bir yarar taşımadığı için gereksiz olacaktır. Cirantalardan biri bono bedellerini ödedikten sonra keşideci ve ciro zincirinde kendinden önce gelen başvuru borçlularının aleyhine icra takibi yapması halinde takip yapandan önce gelenlere karşı menfi tespit davaları açarsa bunda da hukuki yarar kalmamaktadır.

Çünkü söz konusu kişilerin bu süreden sonra kendilerine karşı takip hakları bulunmamaktadır. Bununla birlikte takip yapan kişiden önce keşidecinin ardından gelen kişilerin takip yapan kişiye ödemede bulunmaları halinde bu kişiye karşı takip yapma olanağı saklı kaldığından yalnız takipte bulunan kişiye karşı değil söz konusu kişilere karşı da dava açılabilmektedir.

İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davaları

İcra takiplerinin ardından menfi tespit davaları açılırsa bu noktada davacı konumunda takip borçluları davalı konumunda ise takip alacakları bulunacaktır. Fakat, alacakların bir kambiyo senedine dayandığı hallerde, menfi tespit davalarında tarafların sadece takip alacaklıları ve bu kişi için borçlu kabul edilmiş olan tüm senet ilgililerine karşı da açılmalıdır.

Senet Menfi Tespit Davası Nasıl Nerede Açılır

Davalar eğer sadece takip alacaklılarına karşı açılması halinde ortaya çıkan hükümler, yalnız söz konusu kişiler için kesin hüküm içeren ve diğer başvuru hakkı saklı kalan kişiler için mümkün olabilmektedir.

Sadece kambiyo senetleri için mümkün olan haciz yolu ile takip durumu ortaya çıkmışsa bu durumda takip borçlusu olan kişinin menfi tespit davasını açması hukuki açıdan yararlı olmaktadır. Çünkü takip yolunda imza ve borca itiraz icra takibi işleminin önünde bir engel değildir.

Bununla birlikte alacaklılarda borçludan kalma olan bir kambiyo senedi bulunduğu için borçlu sıfatına sahip kişiler icra tehdidi altında olmaktadır. Bu sebepten dolayı kambiyo senetleri için geçerli haciz yolu ile takipten önce borçlu kişinin menfi tespit davasını açması hukuki bir yarar ortaya çıkarmaktadır.

İmzaya İtirazda Menfi Tespit Davaları

Borçlular alacaklıda duran kambiyo senetlerinde yer alan imzaların kendilerine ait olmadıklarını bildirerek icra takiplerinin yapılmasının öncesinde menfi tespit davası açıp açmayacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yeni düzenlemelerle birlikte artık takipte imzaya itirazlar icra dairelerine değil icra mahkemelerine yapılmakta ve mahkeme tarafından da sadece geçici olarak bir durdurma kararının verilmesi mümkün olmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Senet Menfi Tespit Davası - Yorum
    NİMET ÇOLAK -
    14 Eylül 2016

    merhaba avukat bey sahte senetten bir davam var ağabeyim benim adıma sahte senet düzenlemişti mahkemeye verdim 1 senedir davam devam ediyor imza örneklerimi toplayip istanbul adli tıpa gönderdiler e.devlet hesabımda ismim yazıyor ve taraf rolu: adli olgu yazıyor bu adli oldu ne anlama geliyor

    Cevapla
Yorum Bırak