Soyad Değiştirme Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Soyad Değiştirme Davası

Soyad Değiştirme Davası

Soyad Değiştirme Davası

Soyad Değiştirme Davası

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI – SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENENİN DOĞUM GÜNÜNDE ANNE VE BABASI RESMEN EVLİ OLDUĞU.

ÇOCUK REŞİT OLUNCAYA KADAR VEYA BABANIN KANITLAYARAK SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE SOYADI DEĞİŞTİRME KONUSU YASAL OLARAK KAPANDIĞI.

ÖZET: Somut olaya gelince; soyadının değiştirilmesi istenen E….’ın doğum günü olan ….. tarihinde anne ve babası resmen evlidir. Çocuk evlilik içinde doğmuştur ve Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre ailenin diğer bir deyimle babanın soyadını almıştır.

Böylece bu çocuk reşit oluncaya kadar veya baba Türk Medeni Kanununun ilgili maddesindeki koşulları kanıtlayarak soyadını değiştirmedikçe soyadı değiştirme konusu yasal olarak kapanmıştır. Bu çocuğun anne ve babasının sonradan boşanmış olması sadece boşanma ve velayet hakkı nedeniyle anneye böyle bir dava açma hakkı bahşetmez.

Soyad Değiştirme Davası Yargı Kararı

BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ – İSTEĞİN BOŞANMA DAVASI SIRASINDA VEYA BOŞANMA KARARINDAN SONRA İLERİ SÜRÜLMESİNİN DAVANIN NİTELİĞİNİ VE GÖREVLİ MAHKEMEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ – İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ.

ÖZET: İsteğin boşanma davası sırasında veya boşanma kararından sonra ileri sürülmesi davanın niteliğini ve görevli mahkemeyi değiştirmez. Bu nedenle işin esasının incelenmesi gerekir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Soyad Değiştirme Davası Yargı Kararı 2

SOYADI DEĞİŞTİRME KARARINA İTİRAZ -CUMHURİYET SAVCISI VE NÜFUS MÜDÜRÜNÜN DAVAYA KATILMASI GEREĞİ

ÖZET : Davacı, davalının soyadının kendi soyadını aldığından bahisle iptalini istediğine göre, davaya C. Savcısı ile Nüfus Müdürünün iştiraki sağlanmaksızın karar verilmesi doğru değildir.

1587 sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesine göre; yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Başmemuru veya Nüfus Memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır, denilmektedir. Bu davalara itirazda da aynı kural geçerlidir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor