Atla

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar


Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar, Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla, temerrüde düşmüş olur. Borcun ifa edileceği gün anlaşarak belirlenmiş veya saklı tutulan bir hakka dayanılarak iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, mücerret bugünün hitamı ile borçlu mütemerrit olur.

Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede iki taraftan biri temerrüde düştüğü takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini isteyebilir. Bu süre içinde borç ödenmezse, alacaklı her zaman onun ifasını isteyebilir ve gecikme sebebi ile zarar ve ziyan davası açma hakkına sahiptir; birde sözleşmenin yerine getirilmesinden ve gecikme sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vazgeçtiğini hemen bildirerek borcun ifa edilmemesinden doğan zarar ve ziyanın ödenmesini isteyebilir veya sözleşmeyi feshedebilir.

 Aşağıdaki hallerde bir süre tayinine gerek yoktur:

 1. *Borçlunun hal ve vaziyetinden bu tedbirin etkisiz olacağı anlaşılırsa,
 2. *Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun ifası alacaklı için yararsız duruma gelmişse,
 3. *Sözleşme hükümlerine göre borç tayin ve tespit edilen bir zamanda veya muayyen bir süre içinde ifa edilmek lazım geliyorsa.

Borçlar Kanununun 125. ci maddesine göre karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde alacaklı, temerrüde düşen borçlu karşısında üç ayrı seçim hakkına sahiptir.

a-Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun aynen ifasını ve gecikme yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. ( B.K.md. 125/1 )

b-Alacaklı, borcun aynen ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini isteyebilir. (B.K. md. 125/2 )

c- Alacaklı, borcun aynen ifasından vazgeçerek sözleşmeden dönebilir. (B.K.md.125/2 son )

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar - Yorum
  ÇAĞRI ÇÖLBAY -
  6 Ağustos 2016

  Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur.

  Cevapla
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar - Yorum
  CELAL BİRİ -
  7 Ağustos 2016

  Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar - Yorum
  BELGİN CELTEMEN -
  16 Ağustos 2016

  Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar - Yorum
  BİRGÜN BERKSUN -
  1 Kasım 2016

  Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak