Atla

Tanıma ve Tenfiz Davası


Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz 

Tanıma ve tenfiz; çoğunlukla birlikte kullanılmakla beraber aslında farklı kavramlardır.

Tanıma; yurt dışında verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması, o kararın kabul edilmesi anlamına gelir.

Tenfiz; yurt dışı mahkemelerinin almış olduğu kararların Türkiye’de yürütülebilmesi anlamını ifade eder.

Tanıma ve tenfiz hukuki anlamları birbirinden farklı olsa da açılacak tanıma ya da tenfiz davaları birbiriyle ilgilidir.

Yurt dışında boşanan bireylerin boşanmanın tanınması için dava açmaları halinde ayrıca boşanma tenfiz davası açmalarına gerek yoktur. Boşanma kararının Türkiye’de tanınması neticesinde tenfiz işlemi de beraber gerçekleşebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası açacak bireylerin yurtdışında aldıkları mahkeme kararları, tanıma ve tenfiz dava dilekçeyle beraber yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Aile mahkemesi tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkemedir.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davasında süreyi belirleyen genel unsurlar; davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne, gerekli evrakların teminine, hangi ülke mahkeme kararlarının tanıma ve tenfiz davasına konu olacağına, kararın diğer muhatabının hangi ülkede olduğuna ve avukatı tutulup tutulmayacağına göre değişiklik göstermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin İstenilen Belgeler

 i) Yurtdışında mahkemenin vermiş olduğu ve kesinleşmiş kararının kesinleşme şerhi ve appostille şerhi taşıyan aslı. 

ii) Yabancı mahkeme vermiş ve kesinleşmiş kararının tamamının noter veya resmi (yeminli tercüme) kurumlarca onaylı tercümesi.

iii) Tanıma tenfiz dava dilekçesi.

tanıma ve tenfiz davası

Tanıma ve Tenfiz Davasında Karar Verilebilmesi İçin Şartlar

a) Tenfizi istenen kararın mahkeme tarafından verilen bir karar olması gerekmektedir. İdari birimlerce verilen kararların tenfizi mevzu bahis değildir.

b) Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma imzalamış veya ortak bir sözleşmeye taraf olmalıdır. Bu şart tanıma davasında aranmazken tenfiz davasında şartıdır.

c) Yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

d) Yabancı ülke mahkeme vermiş olduğu kararının Türk mahkemelerinin yetki alanına girmeyen bir hususta verilmiş olması gerekir. Bu tür davalar genel olarak aile hukuku ve borçlar hukuku davaları; boşanma, ayrılık kararı, evliliğin iptali, velayet, ismin düzeltilmesi veya eklenmesi, vasiyetname gibi davalar da Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi yoktur.

e) Yabancı ülke kanunları gereğince kendisine karşı tenfiz istenen bireye yabancı mahkemece usulüne uygun olarak savunma hakkı vermiş olması gerekir.

f) Türklerin birey hallerine ilişkin yabancı mahkeme kararında Türk yasalarına ihtilafı kaidesi gereğince, yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfiz davasına bu yönde bir itirazı olması gerekir.

Boşanma davası kişi hallerine ilişkin hukuk davaları olduğundan Türk kanunlar ihtilafı kaidesi gereğince Türklerin boşanma davalarında ön görülen hukukun uygulanmadığının anlaşılması ve davalı tarafın da bu hususta itirazda bulunması durumunda tenfiz kararı verilemez.

Yurtdışı Boşanmanın Geçerli Olması İçin Tanıma Tenfiz Davası

Yurt dışında açılan boşanma davaları neticesinde evliliğini sona erdiren Türk vatandaşları bakımından bu boşanma kararı Türkiye’de doğrudan geçerli olmamaktadır.

Yani diğer bir ifadeyle yabancı mahkemelerin almış olduğu boşanma kararı yalnızca boşanma davasının açıldığı ülke için geçerlidir. Bu nedenle yurtdışında boşanmış Türk vatandaşları Türkiye’de hala evli görünürler.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir Nasıl Açılır

Mevcut durum ilerleyen dönemlerde, miras hukuku davalarına, mal paylaşım davalarına, yeniden evlenmek isteyen kişilerin evlilik yapmalarına engel olur.

Tanıma tenfiz davası açılarak boşanma Türkiye'de de tanınır ise problem çözülür.

Tanıma ve tenfiz davası, kişilerin yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların ülkemizde geçerli olmasını sağlamak amacıyla açmaları gereken dava türüdür.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Boşanma tanıma tenfiz davası açmak isteyen kişilerin yurtdışında almış oldukları boşanma kararını ülkemizde de geçerli olmasını sağlamak için davayı açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Kişiler yurt dışında yaşıyor ise ve Türkiye’de bir yerleşim adresleri bulunmuyor ise Ankara, İstanbul ya da İzmir illerinden birisinde açabilirler.

 Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanma kararının ülkemizde geçerli olmasını sağlama amacında olan bireylerin dava sürecinde izleyeceği yol boşanmanın tanıma tenfiz süresini doğrudan etkilemektedir.

Boşanma için tanıma ve tenfiz davası açacak kişilerin hukuki kuralları hızlı bir şekilde yerine getirmeleri adına boşanma davası hususunda uzman tanıma ve tenfiz avukatı tutmaları büyük önem arz etmektedir.

Tanıma tenfiz avukatı ile açılan tanıma ve tenfiz davaları bir hafta ile üç ay gibi kısa bir sürede neticelenirken kişilerin kendileri tanıma ve tenfiz davası açmaları halinde tanıma ve tenfiz davası yıllarca devam etmektedir.

Bu sebeple boşanma avukatı tutma zorunlu olmasa bile tanıma ve tenfiz davası için tanıma tenfiz avukatı vekili olması davanın kısa sürede çözüme kavuşması adına çok önemlidir. 

Yurtdışında yaşayan bireylerin Türkiye’de tanıma tenfiz avukatı ile bu davaları Türkiye'ye gelmeden daha az maliyetle sonuçlandırmaları mümkündür.

Tanıma Tenfiz Dava Açma Avukatlık Ücreti

Boşanma tanıma tenfiz davalarında avukat ile temsil edilmenin önemli tarafı dava sürecinin hızlı şekilde ve Türkiye'ye gelmeden daha az maliyetle halledilmesine olanak vermesidir.

Vekâlet ücretini belirleyen esas noktanın tanıma ve tenfiz davası taraflarının birlikte hareket etmesidir. Yani boşanan eşlerin ikisinin de Türkiye'de avukat ile vekâlet edilmesi maliyetleri çok düşürür.

Boşanma tanıma tenfiz davası evrakları ile beraber kişilerin uzman boşanma tanıma tenfiz davası avukatı ile temsil edilmeleri kısa süre içerisinde boşanmalarının Türkiye’de boşanmanın tanınması ve tenfizini sağlayacaktır.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması İçin Dava Nasıl Açılır

Yurt dışında verilen boşanma mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için açılan davadır.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması adına açılması gereken dava türüdür.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır
Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yurt dışındaki mahkemelerde boşanan eşler, bu boşanmayla ilgili mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli kılınması için;

Boşanmanın tanınması ve tenfiz davası açmak için Ankara, İstanbul ya da İzmir illerinden birisinde aile mahkemesine başvuru yapabilirler.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

a) Yabancı ülke mahkemesinin almış olduğu boşanma kararının aslı.

b) Yabancı ülke mahkemesinde verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu içeren şerh veya apostil şerhi

c) Yurtdışı mahkeme boşanma kararının Türkçeye yeminli tercüman çevirisi ve bu çevirinin noter veya konsolosluklar aracılığı ile onaylatılması.

d) Yurt dışında boşanan bireylerin pasaport ve nüfus cüzdanı örnekleri.

e) Boşanma tanıma tenfiz davası avukat vekâletnamesi.

Bunun yanı sıra kişilerin evlilik birliklerini sonlandırmalarının ardından ortaya çıkan hakların korunması adına mal paylaşımı ve velayet gibi konuların önem arz etmesinden dolayı da en kısa sürede tanıma ve tenfiz davalarını açmaları gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası için vekaletname konusunu okuyabilirsiniz. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Harcın yatırılmış olması davanın görülebilmesinin yasal koşuludur. İlk derece mahkemesince, öncelikle eksik harcın yatırılması için gerekli ara kararları oluşturulup taraflara tebliğe edilmeli,

Verilecek kesin sürede nispi harç yatırılırsa yargılamaya devam edilmeli, harcın yatırılmaması halinde ise harç yatırılıncaya kadar dosya işlemden kaldırılmalıdır. Bu doğrultuda, HMK 353/1-a-4 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  SERAY KUŞÇU -
  6 Ağustos 2016

  Ben Ankarada Fransa da almış olduğum boşanma kararının tanınması için dava açtım, mahkeme ile telefon ile yapmış olduğum görüşmede evrakların eksik olduğunu söyledirler, bana yardımcı olabilirmisiniz.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Seray hanım merhabalar, Tanıma tenfiz davası açılırken gerekli belgeleri de mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Tanıma davasında gerekli belgeler, boşanma kararının aslı, boşanma kararının tercümesi, boşanma kararının kesinleştiğini gösterir belge. Bu belgelerin tam olması gerekmektedir.

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  IRMAK DENİZ -
  12 Ağustos 2016

  Tanıma ve Tenfiz Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Tanıma davası boşanma ile ilgili konularda Aile mahkemesinde açılır.

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  SAFA ŞENDUR -
  12 Ağustos 2016

  Tanıma ve Tenfiz Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  TUĞBA ERONAT -
  4 Eylül 2016

  Efendim merhabalar, ben uzun zamandır Almanya da yaşamaktayım, eşim ile aramızda çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Almanya mahkemelerinde hala evli görünüyorum. Sizden ricam ben Türkiye ki nüfus kayıtlarımı nasıl düzeltebilirim. Bana yardımcı olursanız çok teşekkür ederim..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Sayın Tuğra bey merhabalar. Almanya da yapmış olduğunuz boşanma işlemi şuan için sadece Almanyada ki resmi kayıtlarda geçerlidir. Almanya da aldığınız boşanma kararnın Türkiye'de geçerli olması içinde, Türkiye de yetkili mahkemelerde Tanıma davası açmanız gerekmektedir. Tanıma davası açılması içinde gerekli evraklar, dava nasıl görülür, avukat takibi nasıl olur gibi sorular aklınıza gelebilir. Bu konuda daha önce yazılmış makalelerimizi okuyabilirsiniz.

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  BARAN PUSTU -
  13 Eylül 2016

  Tanıma ve Tenfiz Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  AYHAN PER -
  29 Ekim 2016

  Tanıma ve Tenfiz Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Tanıma ve Tenfiz Davası - Yorum
  Şadi -
  30 Ocak 2017

  Tanıma ve Tenfiz Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak