Atla

Tapu Tescile itiraz davası


Tapu Tescile itiraz davası

Tapu Tescile itiraz davası

Tapu Tescile itiraz davası

Yapı alacakları ipoteğinin (inşaatçi ipoteği) geçici tescil şerhinin tesisi niteliğinde olup, kanundan doğan bu ipotek diğer koşulları bakımından yüklenici ipoteğinin tescili davası ile aynı koşulları taşımaktadır.

Yapı alacaklısı, Yapı ipoteği tesisini isteme hakkını, eser sözleşmesine bağlı olarak çalışmayı veya malzeme vermeyi üstendiği andan itibaren kullanabilir. Tescilin de, yüklenilen işin tamamlanmasından itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerekir.

Tescilin yapılabilmesi için de, ya alacaklının alacağı tanıması ya da alacağın mahkemece karara bağlanmış olması gerekir. Davanın uzaması ihtimaline binaen Tapu Sicil Tüzüğü 58 ve TMK 1011 maddeleri uyarınca geçici tescil verilmesi şerhi de yine dava şeklinde istenebilir.

Bu halde hakim, dosya üzerinden veya tarafları dinleyerek şerhin süresi ile içeriğini de saptayarak şerhe karar verebilir. Ancak, ihtiyati tedbir yoluyla inşaatçi ipoteğinin tesciline veya tapu siciline geçici tescil şerhine karar verilemez.

Tescile İtiraz Davası / Tapu tesciline itiraz dilekçesi

                          ........   MAHKEMESİNE

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                              :Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                             :

KONU                                               : Tapu Tesciline İtirazımız.

AÇIKLAMALAR                                    :

1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu'da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.

2-) Davalı, taşınmazın Tapu'da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.

3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası' ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tapu Tescile itiraz davası - Yorum
    ALARA TUĞCU -
    16 Ağustos 2016

    Tapu Tescile itiraz davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

    Cevapla
Yorum Bırak