Atla

Tapu Tescile itiraz davası


Tapu Tescile itiraz davası

Tapu Tescile itiraz davası

Tapu Tescile itiraz davası

TMK'nın 2. maddesinin genel hükmü yanında tapulu taşınmazların el değiştirmesinde 1023. maddenin özel hükümleri getirilmiştir. Mülkiyet hakkı ile ilgili Devlet tapu sicillerinin tutulmasını üstlenmiş olup bunların herkese açık olmasını sağlamış, tapu sicilinin iyi ve doğru tutulmasından doğan sorumluluğu kabul etmiş, bu sebebin doğal sonucu olarak da tapuya güvenerek taşınmaz mal edinen kişinin iyiniyetini korumak zorunluluğunu duymuştur.

Belirtilen ilke TMK'nın 1023. maddesinde Tapu Kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynı hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur” şeklinde yer almış, aynı ilke tamamlayıcı madde niteliğindeki 1024. Maddenin birinci fıkrasına göre “bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz" biçiminde öngörülmüştür.

Kötüniyet iddiası defi olmayıp itiraz niteliğinde olduğundan mahkemece kendiliğinden nazara alınacağı ilkesi 08/11/1991 tarihli 1990/4 E. 1991/3 Sayılı içtihatları birleştirme kararı ve bilimsel görüşlerle ilke olarak kabul edilmiştir. TMK'nın 1024. maddesinin 2. fıkrasında "bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur",

3. fıkrasında böyle bir tescil yüzünden ayni hakkı zedelenen kimsenin tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürülebilir"hükmü öngörülmüştür.

Tescile İtiraz Davası / Tapu tesciline itiraz dilekçesi

                          ........   MAHKEMESİNE

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                              :Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                             :

KONU                                               : Tapu Tesciline İtirazımız.

AÇIKLAMALAR                                    :

1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu'da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.

2-) Davalı, taşınmazın Tapu'da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.

3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif,  tanık beyanları ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası' ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA

TAPU TESCİLİNE İTİRAZ YARGITAY KARARI

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/3501 E.N , 2011/7422 K.N. KONU: HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE TAPU İPTALİ VE TESCİL

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYLE MÜLKİYET HAKKI DEĞİL, HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ BELLİ BİR SÜRE İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. BU SÜRE, DAVA HANGİ AŞAMADA OLURSA OLSUN MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLMELİDİR. TAPU KAYDINA DAYANILARAK YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE İÇİNDE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLMESİ GEREKİR. AKSİ TAKDİRDE TAPU KAYDININ VEYA KESİN HÜKMÜN BULUNMASI, ORMAN KADASTROSUNUN KENDİLİĞİNDEN GEÇERSİZ OLMASI SONUCUNU DOĞURMAZ.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tapu Tescile itiraz davası - Yorum
    ALARA TUĞCU -
    16 Ağustos 2016

    Tapu Tescile itiraz davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

    Cevapla
Yorum Bırak