Atla

Tenfiz şartları


Tenfiz şartları

Tenfiz şartları

Tenfiz şartları

   TENFİZ DAVASI ŞARTLARI NELERDİR
 • Tenfiz davasında yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir.
 1.  Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
 2.  İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 3. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 4. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.
YARGITAY KARARI: TENFİZ DAVASI
 • T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2012/13466 Karar: 2013/11517 Karar Tarihi: 03.06.2013
 • TENFİZ İSTEMİ - YABANCI MAHKEMEDE GÖRÜLEN DAVADA DAVA DİLEKÇESİYLE KARARIN USULÜNE UYGUN DAVALIYA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI - DAVANIN TESPİT DAVASI MAHİYETİNDE KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE MAKTU HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Dava, yabancı mahkeme kararının tenfizi istemine dair olup, mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, mahkemece dava dilekçesinin ve yabancı mahkeme kararının davalıya Lahey sözleşmesine uygun olarak tebliğ edilip edilmediği incelenmeden davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu durumda, mahkemece yabancı mahkemede görülen davada dava dilekçesiyle kararın usulüne uygun olarak davalıya tebliğ edilip edilmediği araştırılıp, buna dair tebligat belgeleri dosya içine getirtilip oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, bu konuda inceleme yapılmadan karar verilmesi doğru olmadığı gibi, tenfiz davalarının nitelikleri itibariyle eda davası değil, tespit davası mahiyetinde kabul edilmesi nedeniyle, bu davalarda maktu harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, nispi harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • SU KARABAY -
  4 Ekim 2016

  Tenfiz şartları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
Yorum Bırak