Atla

Terk Sebebiyle Boşanma Davası


Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılması için; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,

En az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

*Terk Sebebiyle Boşanma Davası, Eşlerden biri evlilik sırasında evlilikden doğan sorumluluklarını getirmemek amacıyla, haklı bir bebe dayanmadan terk ettiği ve  ortak oturdukları konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş vede sürmeye devam etmekteyse eşim talebi halinde  hakim tarafından evi terk eden eşe ihtar yapılmış ve bu ihtarda sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş terk eden eşe terk sebebiyle boşanma davası açabilir.

*Terk Sebebiyle Boşanma Davasında, Eş ortak oturulan konutu terk etmeye zorlar  veya haklı bir sebep olmadan ortak oturulan konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

*Terk sebebiyle açılan boşanma davasında dava hakkı olan eşin talebi üzerine hakim terk eden eşe  2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde davayı ile doğacak sonuçları hakkında uyarı yapar.

*Terk Sebebiyle boşanma davası açmak için dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nerede Açılır?

Terke Sebebiyle Boşanma Davası veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

 Terk Sebebiyle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Terke Sebebiyle Boşanma Davasında, görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

terk nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer
Terk Sebebiyle Boşanma Davası Yargıtay Kararı

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI - KADININ ÇAĞRILAN KONUTA DÖNMEDİĞİ - KUSUR DURUMU - KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASIYLA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Kusur durumu sebebiyle davalı kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi koşulları oluşmadığından taleplerin reddine karar verilmesi gerekir. 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenen terk hukuki sebebiyle yasal sürelere uygun olarak boşanma davası açılmış: mahkemece taraflar arasındaki önceki boşanma davasının red ile sonuçlandığı, davalı kadının çağrılan konuta dönmediği, davalının da boşanmayı kabul ettiği gerekçesiyle boşanmaya karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 164. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davası bakımından, dava kabul edildiği takdirde davalı tamamen kusurlu duruma düşer.

Toplanan delillerden terk nedenli boşanma davasının haklı olduğu anlaşıldığı gibi: boşanma hükmü taraflarca temyiz de edilmediğinden kesinleşmiştir. Bu durumda: kusurun artık tamamen davalı kadında olduğu ve davacı kocaya bir kusur yüklenemeyeceği kabul edilmelidir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakası talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha fazla kusurlu olmaması, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat için ise talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekir.

Açıklanan nedenlerle kusur durumu sebebiyle davalı kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi koşulları oluşmadığı ve taleplerin reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş: bozmayı gerektirmiştir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak