Terk Sebebiyle Boşanma Davası | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nedir Ne zaman Nasıl Açılır? Terk edilen taraf için açılan boşanma davası evliliği bitirmek için geçerli sebep olarak kabul edilmektedir.

Evlilik, birlikte yaşama olgusunu bir arada getirmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun madde 185’inde açıklandığı gibi terk eden eş, diğer eş tarafından dava edilebilir ve evliliğin sonlandırılmasını talep edebilir.

Terk sebebiyle boşanma davası özel ve mutlak boşanma nedenleri olarak kabul edilir. Evi terk etmek; evlilik birliği sebebiyle doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla hak ve sorumluluklara aykırı davranılmasını ifade eder. Bu sebeple de:

  • Evlilik sorumluluklarını yerine getirmemek için evden ayrılan kişiler,
  • Evden ayrılma sebebi ayrılmak olmasa da eve dönmeyen eşler,
  • Diğer eşin evden ayrılmasına zorlama, kovma durumları bu aşamada geçerli boşanma sebepleri arasındadır.

Terk sebebinin geçerli bir boşanama nedeni olması için en önemli unsur, terk eden eşin kusurlu bir davranışı olması gerekir. Şayet askerlik ya da farklı geçerli sebepler için evden ayrılma söz konusu ise bu noktada boşanma söz konusu olmaz.

Evi Terk Eden Kadının Boşanma Davası Açması

Eşim evi terk etti boşanma davası için geçerli sebepler olsa da bazı kriterlerin söz konusu olmaktadır.

Ortak aile evinden ayrı yaşama durumunda boşanma davası açabilmek için boşanma davasından önceki 6 aylık süreçte eşin ayrı yaşaması gerekir.

Bu 6 aylık süreçte yaşanan eve dönme ve yeniden ayrılma durumlarında da boşanma davası açılabilir. Ancak çift aynı evde yaşamaya devam ediyorsa ancak dargınlarsa bu durumda terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Evi Terk Eden Kadın Suçlu mu 2019

Evi terk eden koca suçlu mu yoksa kadın suçlu mu sorularının yanıtı bu noktada ilişkinin dinamiğine göre belirlenir. Şayet zina ya da uygunsuz davranışlar sebebiyle ev terk edilmişse bu noktada dava farklı bir şekilde değerlendirilir.

Ancak herhangi bir sebep yokken ev terk edilmiş ise bu noktada terk eden taraf kusurlu olarak kabul edilebilir. Bu unsurların hepsi davanın içeriğine bağlı olarak belirlenmektedir.

Bu aşamada uzman bir avukat ile beraber çalışmak ve dilekçeyi usulüne uygun olarak hazırlamak gerekmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

 Evi terk eden eş sebebiyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli bir boşanma sebebidir.

Eğer taraflardan biri evlilik birliği sebebiyle meydana gelen yükümlülükleri yerine getirmiyorsa ve geçerli nedenleri yoksa ve buna rağmen ortak konuta dönülmüyorsa bu konuda hakim tarafından evliliğin sonlandırılması için karar verebilir.

Terk edilmiş olan eş, terk nedeniyle boşanma davası açarak evliliğin sonlandırılmasını sağlayabilir. Davaya hakkı olan eşin talebine göre, iki ay süreyle uyarı mahkeme tarafından verilmektedir.

Eş 2 ay içerisinde ortak konuta dönmezse bu noktada evlilik birliğinin sonlandırılmasına karar verilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Evi tek eden kadının boşanma davası açması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Askere giden ya da farklı bir amaç uğruna evini terk etmek durumunda kalma durumlarında boşanma davası açılamaz.

  • Öncelikli olarak terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek için ortak hayata son verilmiş olması gerekir. Askerlik, hastalık vs sebeplerle evden ayrılmamak gerekir.
  • Terk, kusura dayanmış olan bir boşanma nedenleri arasında bulunmaktadır. Bundan dolayı da eşin askere ya da işe giden eşin terk sebebiyle boşanma davası açılması söz konusu olmamaktadır. Evin en az 6 ay boyunca terk edilmiş olması gerekmektedir.
  • Evi terk etmiş olan eşin en az 6 ay boyunca evi terk etmiş olması gerekmektedir. Bu noktada 4. Ayda eşe bir uyarı gönderilebilir.

Kadının Evi Terk Etmesi Suç mudur?

Eşim evi terk etti boşanma davası açmak için evi terk eşler, altı ay boyunca eve gelmezse, dava tarafından kusurlu görülmektedir. Bu noktada evi terk eden eşin cinsiyeti ne olursa olsun kusurlu kabul edilir. Fakat boşanma davasının açılmasının ardından hakim tarafından tarafların kusurları ve davanın içeriği analiz edilmektedir.

Bu aşamadan sonra  hakim tarafından davanın nihai sonucuna karar verilir. Boşanma davası açabilmek için terk halindeki eşe terk olayını izlemiş olan 4. Ayın sonunda 2 ay içerisinde eve dönmesi için hakim tarafından ihtar gönderilerek uyarılması gerekmektedir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılması için; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,

En az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Yargıtay Kararı

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI – KADININ ÇAĞRILAN KONUTA DÖNMEDİĞİ – KUSUR DURUMU – KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASIYLA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Kusur durumu sebebiyle davalı kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi koşulları oluşmadığından taleplerin reddine karar verilmesi gerekir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenen terk hukuki sebebiyle yasal sürelere uygun olarak boşanma davası açılmış: mahkemece taraflar arasındaki önceki boşanma davasının red ile sonuçlandığı, davalı kadının çağrılan konuta dönmediği, davalının da boşanmayı kabul ettiği gerekçesiyle boşanmaya karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 164. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davası bakımından, dava kabul edildiği takdirde davalı tamamen kusurlu duruma düşer.

Toplanan delillerden terk nedenli boşanma davasının haklı olduğu anlaşıldığı gibi: boşanma hükmü taraflarca temyiz de edilmediğinden kesinleşmiştir. Bu durumda: kusurun artık tamamen davalı kadında olduğu ve davacı kocaya bir kusur yüklenemeyeceği kabul edilmelidir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakası talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha fazla kusurlu olmaması, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat için ise talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekir.

Açıklanan nedenlerle kusur durumu sebebiyle davalı kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi koşulları oluşmadığı ve taleplerin reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş: bozmayı gerektirmiştir. (Terk Sebebiyle Boşanma Davası)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

135 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp