Atla

Ticari Dava Nasıl Açılır


Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır Giriş Türk Ticaret Kanunu tarafından 4. madde de belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda ticari davalar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Fakat ticari davaların kapsamı bu maddede belirtilmiş olan noktalardan çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bir ticari işin davası söz konusu olduğunda bunun ticari dava  adlandırılacağı ön yargısı son derece yanlıştır.

Ticari davalarda işten çok işletmeler ve işletme sahipleri tarafından ortaya çıkarılan sorunlardan yola çıkılır. Eğer Türk Ticaret Kanunu içerisinde belirtilmiş olan ve dava açmada yeterli görülen koşulların ortaya çıkmış olduğu gözlenirse bu durumda uyuşmazlıkların giderilmesinde tarafların işletme sahibi kişiler ya da işletmeyi oluşturan kurumlar olduğuna dikkat edilmeden ticari dava  görülmesine karar verilir.

 

 

Ticari Ticaret Davası Nasıl Açılır

 

Bir diğer konu da Türk Medeni Kanun'da belirtilmiş olan ticari dava konulardır. Taşınır mallar üzerindeki rehinler söz konusu olduğunda ortaya konan faaliyetlerin ticari bir kuruluş tarafından yerine getirildiği öngörüsünden yola çıkarak kişiler bu alanda davaları yürütmektedirler.

Buna göre Kooperatifler Kanunundan gelen bazı uyuşmazlıklar, Ticari İşletme Rehni Kanunundan gelen bazı uyuşmazlıklar ve İcra İflas Kanunu ile gelen icra iflas davalarının tamamında mutlak ticari davası kuralları geçerli olmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 ve 67. maddelerinde yer alan detaylar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ticari Davalar Nelerdir Nasıl Açılır?

Eğer ticari davalarda tarafların her ikisi de ticari işletmenin sahibi olan kişiler ya da ticari işletmeyi oluşturan kurumlar iseler bu durumda uyuşmazlıkların hangi tarafın ilgilendirdiği önemli olmaksızın dava nispi ticari dava şeklinde görülmesi gerekiyor.

Türk Ticaret Kanunu'na göre kişilerin kendilerine ait ticari işletmeler üzerinden haklarını elde etmesi mümkün oluyor. Kanuna göre ayrıca satım, eser, hizmet, kira ya da vekalet gibi sözleşme maddelerinden ortaya çıkan uyuşmazlıklar için de eğer söz konusu sözleşmelerin ticari işletmelerle arasında bir bağ bulunuyorsa mutlaka ticari dava  görülmesi gerekecektir. Yine aynı sebeple haksız fiilden doğan davalar da ticari davalar değerlendirilmeye alınabilirler.

 

Kaç Çeşit Ticari Dava Vardır?

Ticaret hukuku içerisinde tarafların yaşamış olduğu uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması adına üç farklı temel başlık altında ticari davalar değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Mutlak, nispi ticari davalar ve bunların dışında vedia, havale ve telif haklarına ilişkin davalar da ticari davalar kapsamında değerlendirilmektedir.

Tüm ticari davalarda olduğu gibi saklama sözleşmesi ya da telif hakları meselesinden ortaya çıkan ticari davaların bu özellikleri ile görülebilmesi için mutlaka davaya konu olan tarafların ticari işletmeler olması gerekmektedir. Borçlar Kanununda belirtilmiş olan detaylara göre sanat ve fikir eserlerine karşı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sadece bir tarafın dahi ticari bir işletme ya da işletme sahibi olması ticari dava şeklinde nitelendirilmesinde yeterli olmaktadır.

Ticari Davalar Nasıl Açılır

Ticari Dava Ne Kadar Sürer

Her bir dava kendine göre değişkenleri bulunuyor olsa da Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından görülen davaların karara bağlanma süreci yaklaşık 1 senelik bir zaman diliminde gerçekleşebilmektedir.

Eğer taraflar bu uzun süre içinde herhangi bir şekilde maddi açıdan kayıp yaşamak istemiyorlarsa mutlaka alanında uzman avukatlardan yardım almalıdırlar. Özellikle ticaret hukuku alanında deneyimli avukatlar bu konuda avantajlı olacaktır.

Ticari Davada Görevli Mahkemeler

Asliye mahkemeleri , asliye hukuk ve asliye ticaret olacak şekilde ikiye ayrılır. Ticari işler içinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi söz konusu olduğunda kişilerin başvuracağı mahkemeler asliye ticaret mahkemeleri olacaktır. Eğer bu mahkeme bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekir.

Yargıtay Kararları - Ticari Dava Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2880 Karar: 2016/6868 Karar Tarihi: 21.06.2016 - Ticari Dava Nasıl Açılır

TİCARİ ALACAK DAVASI - ZAMANINDA TAHSİL EDİLMEYEN APEL BORCU ŞİRKET İÇİN ZARAR OLUŞTURDUĞU. ŞİRKETİN KUSURSUZLUKLARINI KANITLAYAMAMASI HALİNDE BUNU DAVALILARDAN İSTEYEBİLECEĞİ. DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU .

ÖZET: Zamanında tahsil edilmeyen apel borcu, şirket için zarar oluşturduğundan tahsilde tekerrür olmamak üzere şirket, kusursuzluklarını kanıtlayamaması halinde, bunu davalılardan isteyebilir. Mahkemece, bu hususlar nazara alınarak bir hüküm kurmak gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenlerle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13028 Karar: 2016/6606 Karar Tarihi: 14.06.2016 - Ticari Dava Nasıl Açılır

TİCARİ ALACAK DAVASI - ALACAĞIN TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ DÖNEME İSABET ETTİĞİ. AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Alacağın taraflar arasında imzalanan "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin" akdedildiği tarihten önceki döneme isabet ettiği, anılan sözleşmenin 7.4 ve 7.6 maddeleri uyarınca davacının ödediği bedeli davalıdan isteyebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, 190.356,80 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir. Ticari Dava Nasıl Açılır karar verildi. Makalemizde Ticari Dava Nasıl Açılır konusu geniş olarak bilgi amaçlı verilmiştir. Ticari Dava Nasıl Açılır sorusuna cevap aramadan önce Ticari Dava Nasıl Açılır konusunda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak