Atla

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası


Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Nedir ?

Yargıtay kararları ışığında açılan araç değer kaybı  davaları, Mahkemenin belirlemiş olduğu bilirkişinin belirleyeceği değer kaybını hatalı sürücünün kusur oranında tahsiline karar vermektedir. Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davasında açılacak davada delil olarak aracın kazadan dolayı uğradığı hasar, trafik kaza tespit tutanağı, aracın kazalı olması sebebiyle başka bir araç kiralanmış ise kiralandığına dair fatura maddi kayıp olarak mahkemeye sunulur.

Bu delil ve belgeler mahkemece gönderilecek bilirkişi tarafından incelme sonucu Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası tespit edilerek mahkemece karar verilir. Kaza yapan araç şoförü ve ruhsat sahibi farklı ise her iki sinede dava açılmalıdır.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

 Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Trafik kazaları sonrasında maddi açıdan hasar almış olan araçların tekrar çalışır duruma gelebilmeleri ve trafikte yürür vaziyeti almaları için araçlar öncelikle servislere götürülür ve bu aşamada tamir işlemleri yapılır. Bu süreçte kazaya karışan taraflar birbiri arasında anlaşarak bu tamir ücretlerinin karşılanmasını sağlayabileceği gibi aynı zamanda hukuki süreçleri takip ederek de aynı işlemleri yapabilirler.

Bir aracın hasar gören parçalarının orijinal parçaları ile yetkili servisinde değişmesi halinde bile aracın artık eski değerinde olması mümkün olmamaktadır. İşte bu nedenle araç değer kaybı adı verilen durum ortaya çıkmaktadır.

Kazaya karıştıktan sonra aracında değer kaybı yaşadığı ekspertiz tarafından tespit edilen kişi karşı tarafa araç değer kaybı davası açabilmektedir. Araç sahipleri araçlarını kullandıkları dönemde araçları için kasko sigorta yaptırmışlarsa bütün tamir işlemlerinin bu koşullar çerçevesinde karşılanması mümkün olmaktadır. Ancak çoğu sigorta şirketi araç değer kayıpları için sigorta poliçeleri içinde herhangi bir şekilde bir madde geçirmeyerek bu masrafların ödenmesinden kaçabiliyor. Bu sebeple kişilerin sigorta şirketleriyle anlaşırken dikkatli olması gerekmektedir.

Bu türden araç değer kaybına ilişkin bir detayı içinde barındırmayan bir sigorta anlaşması ile işbirliği yapılan sigorta şirketine sahip olan kişilerin gerekli onarım sonrasında oluşan araç değer kayıplarını mutlaka kazaya karışan karşı taraftan talep etmesi gerekmektedir. Araçlarda oluşan değer kayıplarının kesin olarak tespit edilmesini sağlayan değer tespiti için de tazminat davasının kesin olarak açılması gerekmektedir.  

Borçlar Kanunu içerisinde 122. maddede belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda araca kaza sırasında zarar veren kişinin kendisinin bir kusuru olmadığını ispatlaması gerekmektedir. Kişiler eğer bu yeterli ispat koşullarını sağlayamıyorlarsa bu durumda araç değer kayıpları üzerinden gelen kayıpları mutlaka ödemeleri gerekir.

Araç değer kaybı davası kaza olayının olmasının ya da kazaya sebep olan tarafın kim olduğunun tespit edilmesinin ardından iki yıllık süre içinde açılabiliyor.

Buna ek olarak zaman aşımı sürelerinde kazanın olduğu tarihten sonra 10 yıl içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa bu durumda kişilerin tazminat talepleri hakkını kaybetmeleri mümkün olmaktadır. Fakat kazanın türüne veya oluş şekline bağlı olarak ceza kanunları kapsamında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüşse bu durumda bu sürelere bağlı olarak işlemlere devam edilir.

Araç değer kaybı davası zarar gören kişilerin araçlarının daha önce herhangi bir kazaya karışmadıklarının tespit edilmesi ve karşı tarafın tam kusurlu olduğunun ispatlanması halinde olumlu sonuçlanmaktadır.

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

Ülkemizde çok sayıda ölümlü olarak sonuçlanan trafik kazaları ile karşılaşmak oldukça olağan bir durum olsa da trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu maddi hasarlarla sonuçlanmaktadır. Kazaya karışmış olan kişiler kazalardan sonra oluşan kayıpların karşılanması adına tazminat talep edebiliyorlar. Özellikle maddi hasarlı trafik kazaları için maddi tazminat talep edilmesi mümkün olmaktadır.

Eğer kazalar sadece maddi hasarlı olarak gerçekleşmişse son kurallara göre artık kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak kaza tespit tutanaklarını doldurma suretiyle kazaları belgelemektedir. Ancak zaman zaman tarafların anlaşamaması söz konusu olduğunda mutlaka polis çağrılması tutanakların tutulması adına önemli olmaktadır. Çünkü sigorta ve kasko ile ilgili olarak kaza sonrası gerçekleşecek işlemlerde bu tutanaklar daha önemli olmaktadır.

Trafik kazası sonrasında aracı hasar gören kişilerin tazminat talep etmeleri mümkün olabiliyor.

Ancak bu süreçten önce kişilerin araçlarında oluşan hasarların tamir edilmesi adına yapılan işlemlerde araçların tekrar çalışabilir durumlarına getirilmesi gerekmektedir. Fakat bu süreçler sonrasında dahi araçların belirli miktarlarda değer kaybı yaşamaları mümkün oluyor.

Orijinal parçalar kullanılsa bile bir aracın parçalarının değiştirilmesi o aracın değerini düşürdüğünden karşı taraftan araç değer kaybı tazminatı davası açarak bu bedellerin de alınması mümkün olabiliyor.

 

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Maddi hasarlı olarak trafik kazaları sonuçlandığında araç değer kaybı tazminatı davası açıldığı takdirde maddi olarak aracı hasar almış olan kişinin karşı taraftan gerekli bedelleri tahsil etmesi mümkün olabiliyor.

Araç değer kaybı davası  yaklaşık olarak 3 ile 9 ay arasındaki bir süreç sonunda karara bağlanmaktadır.

Araç değer kaybı davasının süresinin uzun olmasında kazaya karışan kişilerin kazada kusurlu oldukları konular, araçlarının sigortalarının bulunup bulunmaması gibi detaylar etkili olmaktadır. Ayrıca araçların yaşadığı değer kayıplarının kesin olarak tespit edilebilmesi için bilirkişilerin görüşlerine yer verilmesi de dava sürecini etkileyen önemli detaylardan biridir.

 

Araç değer kaybı davasının red olması da mümkündür. Öncelikle eğer kazaya sebep olan kişi tam kusurlu ise bu kişinin talepleri reddedebilmektedir.

Aynı zamanda aracın söz konusu kazaya karışmadan önce herhangi bir kazada hasar aldığının tespit edilmesi halinde de tazminat miktarların değişiklikler oluşabilir ve dava reddedilebilir. Sürücülerin sigorta firmaları ile anlaşma yaparlarken poliçelerinin araç değer kayıplarını kapsayıp kapsamadığına dikkat etmesi önemli olmaktadır.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası Görevli mahkeme genel kurallara göre belirlenir. Alacaklının uğradığı zararın, geçmiş günler faizinden fazla olması halinde, borçlu, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça, zararın tazmini ile yükümlüdür. Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir.

Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.  Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Araç değer kaybında dava açmak için mahkemeye başvuru yapmadan önce karşı taraf ile anlaşmayı denemek çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için ilk olarak bir bilirkişiden yardım almalı ve kaybedilen değeri öğrenmelisiniz.

Değeri öğrendikten sonra karşı taraftan bu miktarı talep ederek davaya gerek olup olmadığına karar verirsiniz. Karşı taraf değeri ödemeyi kabul etmiyorsa:

Kazanın yapıldığı an tutulan kaza tutanağı

Aracın hasar tespit tutanağı,

Araçların kaza anındaki görüntülerini gösteren her açıdan çekilmiş fotoğraflar

Aracın ekspertiz raporu

Aracın ruhsat ve diğer belgeleri ile birlikte bir avukata başvurabilirsiniz.

Davanızda Avukatınız belgeler kapsamında yapılabilecek her türlü işlem hakkında sizi bilgilendirirken mağduriyetin-izden doğan haklarınızı da sizlere anlatacaktır. Eğer kaza ile birlikte gelişen bir ruhsal problem varsa bu da tazminat davasında etkili olabilir.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Araç değer kaybı davasında hazırlanan dava dilekçesine ek olarak kaza tutanakları eklenmelidir. Ayrıca Arcın kullanılmamasından dolayı uğranılan maddi zarar da talep edilebilir. Örnek olarak aracınız kazalı olduğundan dolayı araç kiralanmış olabilir. Yada Ticari bir araç olup ticari kazanç kaybı da talep edilebilir.

Ancak bu maddi talepler fatura ve sözleşmeyle belgelenmelidir. Büromuzda açılan araç değer kaybı davası bilirkişi hesaplamalarda belgesiz talepleri kabul etmemektedir. Hesaplamanın Araç değer kaybı avukat ile yapılmasında fayda vardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  RAİF MERMER -
  5 Ağustos 2016

  Tek taraflı yaptığım kaza sonucu kasko değeri 71.000 tl olan aracımda 20.000 tl hasar meydana geldi. eksper raporu sonucu kasko firması aracımın onarımına karar verdi. ben aracımın ağır hasarlı olmasından dolayı pert edilmesini talep ettim ancak kabul edilmedi ve onarımın karar verildi. acaba kasko firmasına aracımın pert edilmesi için dava açabilrimiyim. teşekkürler

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  31 Ekim 2016

  Pert için Dava açamazsınız. Ancak Sigorta şirketi aracı satışa çıkararak, araç bedeli ile tamir masrafını size ödeyebilir. Sizde sigortanın yaptığı ödemeyi alarak araç değer kaybı davası açabilirsiniz.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  HAKKI CANTÜRK -
  5 Ağustos 2016

  Araç değer kaybı davası kime karşı açılır..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  31 Ekim 2016

  Araç değer kaybı davası kasko veya sigorta şirketine, araç sürücüsüne, ruhsat sahibi farklı ise ruhsat sahibine karşı açılır.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  TALHA BİLİCAN -
  5 Ağustos 2016

  Araç değer kaybını duydum araştırma yaparken sizi aydınlatıcı makalenizi okudum. Bu konuda size teşekkür ederim. Araç değer kaybının amacı nedir.kısaca bilgi verirmisiniz..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  31 Ekim 2016

  Eski haline gelmiş gibi görünse de kazaya karışmış olan araçlar TRAMER kayıtların plaka araştırması yapıldığı takdirde bu kazalar görülmekte ve orijinalinden değişen parçalar fark edilebilmektedir. Bu durum da aracın gerçek değerinin düşmesine sebep oluyor. Araçda yaşanan piyasa değer kaybının karşılanması için açılan davalara araç değer kaybı davası deniyor.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  GAMZEGÜL HARMANBAŞI -
  15 Ağustos 2016

  Araç değer kaybı davası açma en son süresi nedir. Araç değeri dışında neleri talep edebilirim.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  31 Ekim 2016

  Araç değer kaybı davaları ile ilgili olarak yasal zamanaşımı süresi 2 yıldır. Bu süre içinde kişiler araç değer kayıplarını tahsil edebilmektedirler. Tahsil edilen miktarlara değer kayıpları ile birlikte kişinin araçsız kaldığı dönemdeki ikame araç bedeli ve eğer ticari bir araçsa kazaya karışan araç bu durumda ticari olarak kaybının da bu miktara eklenmesi gerekmektedir.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  Anonim -
  15 Aralık 2016

  Aracım park halinde trafikte değilken kusurum olmadan 5.00 tl hasar raporu oluştu.sigortadan cevap gelmedi. .aracin yapılması kararı çıkarsa değer kaybı davası 10 yaş ve 100000 km üstü olduğu için dava red olur diyorlar.dava kazanma durumum varmı.dava sigorta şirketine mi kişiye mi açılıyor. Cevaplarsaniz sevinirim.kolay gelsin.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  Nugaye -
  1 Şubat 2017

  hasarlıtrafik kazasına karıştım yeşil ısıkta gectim diger arac kırmızı da gecti anlaşmalı tutanak tuttuk yol ustunlugu diger aracta oldugu icin kusurun tamamı bana verilmiş buna istinaden kaza yerinde bulunan mobesa kayıtlarına ulastım ve diger aracın kırmızı da benim de yeşil ısıkta gectigim goruluyor bu olayda sigorta sirketinden hasar talep etmem için izlemem gereken yol nedir yardımcı olutrsanız ii calışmalar

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  sercan seçer -
  13 Şubat 2017

  benim aracıma bayanın dikkatsizliği sonucu arkadan vurdu ve tanpon kırıldı servis 2.500 tl fiyat verdi sonuçta sigorta yaptıracağından tramer sorgusunda 2.500 tl hasar kaydı çıkacak ve aracın piyasa değeri düşecek bununla ilgili ne gibi hak talep ederim acaba tanpom değişimi plastik aksam olduğu için değer kaybı yaşanırmı , kaza tutanağı tuttuk ama görgü tanığı yok karşı taraf hatasını kabül etiti

  Cevapla
 • Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası - Yorum
  Nes -
  13 Haziran 2017

  Değer kaybı davası açmak için gereken şartlarından birinin " Somut olayda kazaya sebep olan tarafın tam (%100) kusurlu olmaması gerektiği belirtiliyor. Bunun sebebi nedir ?

  Cevapla
Yorum Bırak