Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Nedir ?

Maddi hasarlı trafik kazalarında karşı sürücünün hatası sonucu meydana gelmesi durumunda aşağıda belirtilen yargıtay kararları ışığında açılan dava sonucu Mahkemenin belirlemiş olduğu bilirkişinin belirleyeceği değer kaybını hatalı sürücünün kusur oranında tahsiline karar vermektedir.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davasında açılacak davada delil olarak aracın kazadan dolayı uğradığı hasar, trafik kaza tespit tutanağı, aracın kazalı olması sebebiyle başka bir araç kiralanmış ise kiralanan aracın faturası, kaza yapan araç ticari ise ticarette uğradığı zararı ispatlayacak belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Bu delil ve belgeler mahkemece gönderilecek bilirkişi tarafından incelme sonucu Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası tespit edilerek mahkemece karar verilir. Kaza yapan araç şoförü ve ruhsat sahibi farklı ise her iki sinede dava açılmalıdır.

Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Trafik kazaları sonrasında maddi açıdan hasar almış olan araçların tekrar çalışır duruma gelebilmeleri ve trafikte yürür vaziyeti almaları için araçlar öncelikle servislere götürülür ve bu aşamada tamir işlemleri yapılır. Bu süreçte kazaya karışan taraflar birbiri arasında anlaşarak bu tamir ücretlerinin karşılanmasını sağlayabileceği gibi aynı zamanda hukuki süreçleri takip ederek de aynı işlemleri yapabilirler. Bir aracın hasar gören parçalarının orijinal parçaları ile yetkili servisinde değişmesi halinde bile aracın artık eski değerinde olması mümkün olmamaktadır. İşte bu nedenle araç değer kaybı adı verilen durum ortaya çıkmaktadır. Kazaya karıştıktan sonra aracında değer kaybı yaşadığı ekspertiz tarafından tespit edilen kişi karşı tarafa araç değer kaybı davası açabilmektedir.

Araç sahipleri araçlarını kullandıkları dönemde araçları için kasko sigorta yaptırmışlarsa bütün tamir işlemlerinin bu koşullar çerçevesinde karşılanması mümkün olmaktadır. Ancak çoğu sigorta şirketi araç değer kayıpları için sigorta poliçeleri içinde herhangi bir şekilde bir madde geçirmeyerek bu masrafların ödenmesinden kaçabiliyor. Bu sebeple kişilerin sigorta şirketleriyle anlaşırken dikkatli olması gerekmektedir. Bu türden araç değer kaybına ilişkin bir detayı içinde barındırmayan bir sigorta anlaşması ile işbirliği yapılan sigorta şirketine sahip olan kişilerin gerekli onarım sonrasında oluşan araç değer kayıplarını mutlaka kazaya karışan karşı taraftan talep etmesi gerekmektedir. Araçlarda oluşan değer kayıplarının kesin olarak tespit edilmesini sağlayan değer tespiti için de tazminat davasının kesin olarak açılması gerekmektedir.

Borçlar Kanunu içerisinde 122. maddede belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda araca kaza sırasında zarar veren kişinin kendisinin bir kusuru olmadığını ispatlaması gerekmektedir. Kişiler eğer bu yeterli ispat koşullarını sağlayamıyorlarsa bu durumda araç değer kayıpları üzerinden gelen kayıpları mutlaka ödemeleri gerekir. Araç değer kaybı davası kaza olayının olmasının ya da kazaya sebep olan tarafın kim olduğunun tespit edilmesinin ardından iki yıllık süre içinde açılabiliyor. Buna ek olarak zaman aşımı sürelerinde kazanın olduğu tarihten sonra 10 yıl içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa bu durumda kişilerin tazminat talepleri hakkını kaybetmeleri mümkün olmaktadır. Fakat kazanın türüne veya oluş şekline bağlı olarak ceza kanunları kapsamında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüşse bu durumda bu sürelere bağlı olarak işlemlere devam edilir. Araç değer kaybı davasızarar gören kişilerin araçlarının daha önce herhangi bir kazaya karışmadıklarının tespit edilmesi ve karşı tarafın tam kusurlu olduğunun ispatlanması halinde olumlu sonuçlanmaktadır.

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

Ülkemizde çok sayıda ölümlü olarak sonuçlanan trafik kazaları ile karşılaşmak oldukça olağan bir durum olsa da trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu maddi hasarlarla sonuçlanmaktadır. Kazaya karışmış olan kişiler kazalardan sonra oluşan kayıpların karşılanması adına tazminat talep edebiliyorlar. Özellikle maddi hasarlı trafik kazaları için maddi tazminat talep edilmesi mümkün olmaktadır. Eğer kazalar sadece maddi hasarlı olarak gerçekleşmişse son kurallara göre artık kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak kaza tespit tutanaklarını doldurma suretiyle kazaları belgelemektedir. Ancak zaman zaman tarafların anlaşamaması söz konusu olduğunda mutlaka polis çağrılması tutanakların tutulması adına önemli olmaktadır. Çünkü sigorta ve kasko ile ilgili olarak kaza sonrası gerçekleşecek işlemlerde bu tutanaklar daha önemli olmaktadır.

Trafik kazası sonrasında aracı hasar gören kişilerin tazminat talep etmeleri mümkün olabiliyor. Ancak bu süreçten önce kişilerin araçlarında oluşan hasarların tamir edilmesi adına yapılan işlemlerde araçların tekrar çalışabilir durumlarına getirilmesi gerekmektedir. Fakat bu süreçler sonrasında dahi araçların belirli miktarlarda değer kaybı yaşamaları mümkün oluyor. Orijinal parçalar kullanılsa bile bir aracın parçalarının değiştirilmesi o aracın değerini düşürdüğünden karşı taraftan araç değer kaybı tazminatı davası açarak bu bedellerin de alınması mümkün olabiliyor. Bu değer kayıplarının hesaplanmasında araçların üretim yıllarından yaptığı kilometreye kadar çok çeşitli veriler göz önüne alınarak bir ekspertiz tarafından profesyonelce miktarların belirlenmesi sağlanır.

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Maddi hasarlı olarak trafik kazaları sonuçlandığında araç değer kaybı tazminatı davası açıldığı takdirde maddi olarak aracı hasar almış olan kişinin karşı taraftan gerekli bedelleri tahsil etmesi mümkün olabiliyor. Araç değer kaybı davası  yaklaşık olarak 3 ile 9 ay arasındaki bir süreç sonunda karara bağlanmaktadır. Araç değer kaybı davasının süresinin uzun olmasında kazaya karışan kişilerin kazada kusurlu oldukları konular, araçlarının sigortalarının bulunup bulunmaması gibi detaylar etkili olmaktadır. Ayrıca araçların yaşadığı değer kayıplarının kesin olarak tespit edilebilmesi için bilirkişilerin görüşlerine yer verilmesi de dava sürecini etkileyen önemli detaylardan biridir.

Araç değer kaybı davasının reddi de mümkündür. Öncelikle eğer kazaya sebep olan kişi tam kusurlu ise bu kişinin talepleri reddedebilmektedir. Aynı zamanda aracın söz konusu kazaya karışmadan önce herhangi bir kazada hasar aldığının tespit edilmesi halinde de tazminat miktarların değişiklikler oluşabilir ve dava reddedilebilir. Sürücülerin sigorta firmaları ile anlaşma yaparlarken poliçelerinin araç değer kayıplarını kapsayıp kapsamadığına dikkat etmesi önemli olmaktadır.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası Görevli mahkeme genel kurallara göre belirlenir. Alacaklının uğradığı zararın, geçmiş günler faizinden fazla olması halinde, borçlu, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini kanıtlamadıkça, zararın tazmini ile yükümlüdür. Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir.

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.  Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.

Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Araç değer kaybında dava açmak için mahkemeye başvuru yapmadan önce karşı taraf ile anlaşmayı denemek çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için ilk olarak bir bilirkişiden yardım almalı ve kaybedilen değeri öğrenmelisiniz. Değeri öğrendikten sonra karşı taraftan bu miktarı talep ederek davaya gerek olup olmadığına karar verirsiniz. Karşı taraf değeri ödemeyi kabul etmiyorsa:

  • Kazanın yapıldığı an tutulan kaza tutanağı
  • Aracın hasar tespit tutanağı,
  • Araçların kaza anındaki görüntülerini gösteren her açıdan çekilmiş fotoğraflar
  • Aracın ekspertiz raporu
  • Aracın ruhsat ve diğer belgeleri ile birlikte bir avukata başvurabilirsiniz. Avukatınız belgeler kapsamında yapılabilecek her türlü işlem hakkında sizi bilgilendirirken mağduriyetinizden doğan haklarınızı da sizlere anlatacaktır. Eğer kaza ile birlikte gelişen bir ruhsal problem varsa bu da tazminat davasında etkili olabilir.

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Araç değer kaybı davasında hazırlanan dava dilekçesine ek olarak kaza tutanakları eklenmelidir. Ayrıca Arcın kullanılmamasından dolayı uğranılan maddi zarar da talep edilebilir. Örnek olarak aracınız kazalı olduğundan dolayı araç kiralanmış olabilir. Yada Ticari bir araç olup ticari kazanç kaybı da talep edilebilir. Ancak bu maddi talepler fatura ve sözleşmeyle belgelenmelidir. Büromuzda açılan araç değer kaybı davası bilirkişi hesaplamalarda belgesiz talepleri kabul etmemektedir. Hesaplamanın Araç değer kaybı avukat ile yapılmasında fayda vardır.

Araç değer kaybı davası , Dava dilekçesinde hususlar bulunur; Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin araç değer kaybı davası, dava konusunun değeri,  Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası. Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası olarak yazılır.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

Yargıtay Kararı – Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3290 Karar: 2016/6163 Karar Tarihi: 23.05.2016 – Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

ARAÇ DEĞER TAZMİNAT DAVASI – ARACIN MODELİ MARKASI KAZA TARİHİNDEKİ YAŞI KİLOMETRESİ GİBİ HUSUSLAR GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAZA TARİHİ İTİBARİYLE SERBEST PİYASADAKİ İKİNCİ EL RAYİÇ DEĞERİ VE ONARILMIŞ HALDEKİ ARAÇ DEĞERİ ARASINDAKİ FARKA DAİR RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına, 23.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3617 Karar: 2016/6493 Karar Tarihi: 30.05.2016  – Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

TAZMİNAT DAVASI – ARAÇTAKİ DEĞER KAYBI KONUSUNDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME İLE DEĞER KAYBININ TESPİT OLUNDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar ve değer kaybı istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

 ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI ÖRNEK YARGITAY  KARARI

17. HUKUK DAİRESİ Tarih: 14.11.2006 Esas No: 2006/5225  Karar No : 2006/8352 Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası.

KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT USULİ KAZANILMIŞ HAK

ÖZET :DAVA TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ARAÇTA OLUŞAN HASAR İLE DEĞER VE KAZANÇ KAYBININ TAZMİNİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİRİLK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACI ARACINDA PARÇA VE İŞÇİLİK DEĞERLERİ, AMORTİSMAN VE HURDA DEĞERLERİ DÜŞÜLEREK KDV DAHİL HASAR, DEĞER KAYBI VE KAZANÇ KAYBI TESPİT EDİLMİŞ OLUP BU RAPOR DAVACI TARAFINDAN KABUL EDİLDİĞİNDEN DAVALILAR LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMUŞTUR. BU NEDENLE SONRAKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK DAHA FAZLAYA HÜKMEDİLEMEZ.

ÖTE YANDAN, ARACIN ÇALIŞTIRILAMADIĞI GÜNLER İÇİN KAZANÇ KAYBI HESAPLANILIRKEN DAVACININ ARACINI ÇALIŞTIRMAMASI NEDENİYLE ZORUNLU GİDERLERİ YAPMADIĞI DİKKATE ALINARAK BU MİKTARIN MAHSUBU İLE NET KAZANÇ KAYBININ TESPİT EDİLMESİ GEREKİR.

ARACIN DEĞER KAYBETMESİ ÖRNEK YARGITAY KARARI

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2001/12342, K. 2002/3124, T. 18.3.2002 – Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Davası

‘… Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır.Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir…. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç ) değeridir…’

TRAFİK KAZASI HAKKINDA BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Trafik Kazası Avukatları konulu makaleyi okuyabilirsiniz.