Atla

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru


Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak 21. Yüzyıl Türkiye’ sinde çok önemli yenilikçi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de Tüketici Hakem Heyetleri’ ne şahsen veya avukat aracılığı ile elden ya da posta yolu ile başvuru gerçekleştirile bilirken, yeni uygulama ile birlikte elektronik ortam üzerinde e-Devlet Kapısı üzerinde bulunan Tüketici Bilgi Sisteminden de başvuru gerçekleştirilebilmesi mümkün hale geldi.  Tüketici Hakem Heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilmesi ise mecburiyet taşıyacak.

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru

Hakem Heyetlerine e-Devlet'ten Başvuru

Tüketicilerin söz konusu kurumlar ile karşı karşıya kaldıkları uyuşmazlıkları Tüketici Hakem Heyeti’ ne yapacağı başvuru ile şikayet edebiliyor. Bu noktada Tüketici Hakem Heyeti Başvurularının kurum binasına giderek şahsi olarak ya da avukat aracılığı ile elden teslim yöntemiyle veya posta yolu ile gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ancak dijitalle şen 21. Yüzyıl dünyasında pek çok devlet hizmetlerinde olduğu gibi Tüketici Hakem Heyeti başvuruları ile ilgili olarak da sanal devlet platformu e-Devlet sistemi üzerinde oluşturulan yeni Tüketici Bilgi Sistemi sayesinde elektronik ortam üzerinden de kolayca başvuru gerçekleştirilmeye başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın Tüketici Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına. Dair Yönetmeliğinin Resmi Gazete’ de yayımlanması ile birlikte bu yeni yapı uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede Tüketici Hakem Heyeti’ ne gerçekleştirilen başvurular şahsen, avukat aracılığıyla, posta aracılığıyla ve elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerindeki Tüketici Bilgi Sistemi (TBS) ile gerçekleştirilebilir duruma geldi. Söz konusu kurumlar ile ilgili tüketicinin başvuruları, uyuşmazlık konusunu kapsayan dilekçenin ve mevcut ise. Delil niteliği taşıyan belge ile birlikte Tüketici Hakeme Heyeti’ ne verilmesi ile gerçekleştirilebilecek. Başvuru doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İnternet sitesi üzerinde Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru için  formun doldurulması gerekliliği bulunuyor.

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doldurulan form olmadan gerçekleştirilen başvurular için ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Adresi ve mevcutsa iletişim bilgileri, söz konusu talebi ve TL cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet etmekte olduğu kurum ya da kişiye ait bilgilere yer vermesi gerekiyor. Uyuşmazlık değerinin yabancı para birimi yani döviz üzerinden olması hallerinde ise söz konusu değerin başvuru tarihinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan efektif döviz satış kuru baz alınarak TL cinsinden değerinin hesaplaması yapılması gerekiyor. Dijital ortamda gerçekleştirilen Tüketici Hakem Heyeti başvurularının geçerliliğinin bulunabilmesi için uyuşmazlık ile ilgili. Başvuru formunun tümüyle doldurulması, mevcut ise bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması şart olarak aranıyor. Bu noktada içeriği, nedeni ya da tarafları aynı bulunan uyuşmazlık ile ilgili birden fazla. Tüketici Hakem Heyetine ya da aynı Tüketici Hakem Heyetine birden çok başvuru gerçekleştirilebilmesi ise mümkün olmayacak. Bu durumlarda Tüketici Hakem Heyeti tarafından resen veya taraflardan birisinin itirazı ile her zaman geçersiz kılma yetkisini kullanabiliyor. Tüketici Hakem Heyetleri’ nin iş ve işlemleri içerisinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılacak. Kayıtların doğru ve eksiksiz şekilde zamanı geçmeden sisteme girişinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Sistemin herhangi bir neden ile kullanılamadığı durumlara yönelik olarak ise elden veya posta yolu ile gerçekleştirilmiş olan başvurular ise daha sonra sisteme kaydedilecek şekilde kabulü gerçekleştirilecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak