Tüketici Avukatı Ankara | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Tüketici Avukatı Ankara

Tüketici Avukatı Ankara

Tüketici Avukatı Ankara konusu Tüketicilerin yaşadıkları uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine yapılan başvuru ve davalar ile hakkını korumakta yardımcı olmaktır.

Tüketici haklarının savunulmasına yönelik Türkiye’de atılmış en önemli hamlelerden birisi olan Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin satın almış oldukları mal veya hizmete ilişkin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin giderilmesinde Tüketici Mahkemeleriyle birlikte görev yaparlar.

Parasal değeri daha küçük tüketici sorunları, tüketici hakem heyetlerine götürülerek,  hem Tüketici Mahkemelerinin iş yükü hafifletir hem da hukuki sürecin kısaltılması sağlanır.

Tüketici sorunlarının ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi bakımından tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri birlikte değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; tüketici hakem heyetlerinde alınan kararların bağlayıcılığı, tüketici mahkemeleri ile eş değerdedir.

Tüketici hakem heyetleri nedir, görev ve yetkileri nelerdir?

Tüketici sorunları hakem heyetleri, Türkiye’de her il ve ilçe merkezlerinde, kaymakamlık veya il sanayi ticaret müdürlüklerinin hizmet binalarının içerisinde yer alır. Son düzenlemeler ile birlikte e-devlet üzerinden de tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir.

Tüketici hakem heyetlerine götürülebilecek uyuşmazlıklar için her yıl bir parasal değer belirlenir ve bu değerin altındaki tüm sorunlar hakem heyetinde çözülebilir.

Tüketici hakem heyeti kararlarına rağmen ödenmemesi durumunda, tüketici hakem heyeti kararlarının icraya konulması hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

2019 yılı için hakem heyetleri başvuru parasal sınırları

* 5 bin 650 TL’nin altında olan uyuşmazlıklar ilçe Tüketici Hakem Heyetleri,

* 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

* İl merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Nasıl Olur

Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılır. Her yıl belirlenen parasal sınırın altında kalan tüketici uyuşmazlıkları için tüketici mahkemelerine dava açılamamaktadır.

Tüketici Avukatı Avukatı AnkaraTüketici hakem heyetlerinin almış olduğu kararlara 15 gün içerisinde taraflar Tüketici Mahkemelerine başvurarak itiraz edebilir. Eğer itiraz edilmezse heyetin almış olduğu karar bağlayıcıdır ve uygulanmak zorundadır.

Parasal sınırların üzerindeki tüketici uyuşmazlıkları için hazırlanana başvuru dilekçesi ve eklenen delillerle birlikte Tüketici Mahkemesine dava açılabilir. Kanunlar gereği, tüketici mahkemelerine açılan davalarda taraflar vergi ve harç ödemelerinden muaf tutulur. Tüketici mahkemesinde görülen davalar duruşmalı olarak basit yargılama usulüne göre görülür.

Tüketici Avukatı Ankara Danışmanlık

Tüketici Kanunda belirtilen ve tüketici ile ürün üreticisi ve satıcı arasındaki ilişkilerde çıkacak ihtilafların giderilmesi konusunda, ihtilafa düşülen veya şikayete konu olan ürünün fiyatı parasal sınırın altında olması durumunda, tüketici hakem heyetine şikayette bulunabileceği zorunludur. Tüketici aldığı ürünün bedelinin miktarı parasal değerin üzerinde ise tüketici mahkemesine de dava açabilmektedir.

Tüketici davalarının açılması ve sürecinin doğru ilerlemesi önemlidir. Basit ve hızlı yargılama yapılması nedeniyle verilen süreler ile mahkemeye sunulacak deliller önemlidir.

Tüketici davaları konusunda sürecin takibi tüketici avukatı ve danışmanlık ile bu konudaki davaların oldukça kolay bir şekilde doğru ilerlemesi olabilmektedir. Doğru ve zamanında yapılan müdahaleler ile davalar istenilen şekilde sonuçlanabilmektedir.

Bir tüketici olarak firmalar ile yaşanılan sorunlar, ihtilaflar ve şikayet gibi konularda açılacak davaların başarılı şekilde yönetilmesi ve sonucunda istenilen sonucun alınabilmesini sağlamaktadırlar. Hukuk sistemimizde bulunan kanunları en iyi şekilde bilen ve bu kanunlar ile hakların alınmasını sağlayan tüketici avukatı ve danışmanlık ile çalışılması oldukça yararlı olmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Dava Dilekçesinin Hazırlanması 

Açılacak tüketici davalarında, davanın hızlı bir şekilde yürütülmesi sonuca ulaştırılması önemlidir. Açılacak tüketici davalarının ciddiye alınması oldukça önemlidir. Tüketici Davası dilekçesinin yetersiz ve içeriğinin kanunlara ve şekil ile usul kurallarına aykırı olması durumunda davanın uzaması ve hak kayıplarının yaşanması mümkün olabilmektedir. Bu sebeple başarılı ve sorunsuz bir şekilde davaların yürütülmesi ve dilekçelerin hazırlanması için konusunda uzman olan avukatlar ile çalışılması gerekmektedir.

Tüketiciye Karşı Kimler Sorumludur?

Tüketici haklarının düzenlenmesinde ve diğer kanunlarda kamu tüzel kişilerinin, ticari ve faaliyet olarak tüketiciye hizmet sunmakta olan tüzel kişilerin, aynı amacı güden gerçek kişilerin yaptıkları satışlar ve sundukları hizmetler nedeni ile tüketiciye karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

Ayıplı Mal Ne Demektir  – Ayıplı Mal Tüketici Avukatı Ankara Ve Danışmanlık

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmet ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzlarında belirtilmiş olan veya satıcı tarafından vaat edilmiş olan standartların bildirilen niteliğe veya miktara uygun olmaması durumunda mal veya hizmet ayıplı olmaktadır. Kullanım konusunda ve kullanım amacı olarak değerinin veya beklenen faydanın altında olması veya faydayı tamamen yok eder olması malın ayıplı mal olmasını sağlamaktadır.

Alınan bir malın ayıplı olduğu görüldüğünde, malın teslim tarihi veya hizmetin ifa ediliş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde satıcıya durumu bildirmek gerekmektedir.

Ayıplı Mal ve Hizmet Nedir?

Satın alınan mal veya hizmetin,

 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen
 • Aynı zamanda satıcı tarafından alıcıya vaat edilen
 • Standart yapısında olmasında belirtilen

Nitelik veya miktarına aykırılık nedeni ile

 • Kullanım amacı bakımından değerini veya beklenen faydaları azaltan
 • veya tamamen yok eden eksikliklerden birini taşıması durumunda olan mallar ayıplı mal olmaktadır.

Tüketici Hukuku Avukat

Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Tüketici Avukatı Ve Danışmanlık

Bir ayıplı mal durumunda satıcılar, talep edilen seçeneğin yerine getirilmesinde yükümlüdür. Satın alınan bir ayıplı maldan veya ayıplı bir malın neden olduğu her türlü zarardan satıcı, acente, bayi, üretici, imalatçı veya ithalatçı zincirleme bir şekilde sorumludur.

Satın alının bir malın ayıbının gizli nitelikte olması durumunda, hakkın aranması için belirlenen kanuni süre iki yıl olmaktadır. Satıcı, sattığı malın alıcıdan hile yolu gizlemişse 2 yıl olan zamanaşımı süresinden yararlanamamaktadır.

Satın Alınan Malın Ayıplı Olması Durumunda Haklar Nedir?

Satın alınan bir malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, malın teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde satıcıya başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuruda

 • Ayıplı malın değiştirilmesi,
 • Ödenen bedelin iade edilmesi,
 • Ayıplı malda bulunan ayıp nedeni ile oluşan değer kaybı miktarın bir indirim uygulanması,
 • Ayıplı malın ücretsiz olarak onarılması,
 • Ayıplı mal nedeni ile oluşan zarar dolayısı ile tazminat istenmesi

Gibi haklar tüketicinin ayıplı mal konusundaki satıcıdan haklı talepleri olmaktadır.

Tüketici Başvurusu – Tüketici Davaları 

Ayıplı maldan kaynaklanan davalar,  Ayıplı hizmetten kaynaklanan davalar, – Satıştan kaçınmadan kaynaklanan davalar

Tüketici Mahkemesi Avukatları Ankara

– Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar,  Taksitli satıştan kaynaklanan davalar,

Devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan davalar,  Paket tur sözleşmesinden kaynaklanan davalar,  Kampanyalı satıştan kaynaklanan davalar,

-Kapıdan satıştan kaynaklanan davalar,  Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar.

–  Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar,  Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Süreli yayınlardan kaynaklanan davalar, Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan davalar

– Fiyat etiketinden kaynaklanan davalar,

-Garanti belgesinden kaynaklanan davalar, Tanıtma ve kullanma kılavuzundan kaynaklanan davalar, Satış sonrası hizmetten kaynaklanan davalar, Ticari reklam ve yayından kaynaklanan davalar, Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetten kaynaklanan davalar.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

– Her il ve ilçe merkezinde tüketici yasasının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturulur (tüketici hakem heyetleri ilçelerde  kaymakamlık binasında, illerde sanayi ve ticaret müdürlüklerinde bulunur).

TÜFE oranına göre her yıl yenilenmektedir. 5 bin 650 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak mahkemeye dava açılamaz.

Bu uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği karar, itiraz edilmemesi halinde tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir, mahkemenin vereceği karar kesindir.

– Her iki halde de, kesinleşen karar ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirilir.

– Değeri 2019 yılı için 8.480 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda, tüketici yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ilgili Mahkemeye gitmeden hakem heyetine başvurabilir.

Tüketici parasal sınırlar zorun olup para değerine göre başvuru yapılır. Bu halde tüketici hakem heyetinin vereceği karar, uyuşmazlık daha sonra dava konusu olursa mahkemede delil olarak sunulur.

Ayıplı Mal Davası Sıfır Araç

Tüketici Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

Tüketici mahkemesine dava açılması için parasal değerin üstünde olması gerekmektedir. Tüketici mahkemesi dava açma 2019 yılı parasal değer 8.480 TL’dir.

Tüketici Mahkemesinde açılacak davalar da alınan harç ve masraflardan tüketiciler hariç tutulmuştur.

– Tüketici mahkemesinde dava basit yargılama usulüne göre duruşmalı olarak yapılır.

– Hakim dava süreci aşamasında başvuru teknik konuların olması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırma hakkına sahiptir.

– Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalar dava değerine göre Sulh Hukuk ya da Asliye Hukuk Mahkemelerinde Tüketici Mahkemesi sıfatı ile görülür.

– Tüketici Mahkemesinde açılan davaların süreci ile Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıp davaların süreci benzerdir. Tüketici Avukatı Ankara konusu ile danışmanlık alabilirsiniz.

Makalede Tüketici Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tüketici Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kartel Tazminatı Davası

Tazminat davaları, zararın tam olarak hesaplanmayacağı ve zararın ancak uzman bilirkişiler tarafından yapılacak incelemeler ve kabuller ile ortaya çıkacak olması durumunda belirsiz alacak davası olarak açılması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Usul yönünde zor ve dikkatli olunması gereken bir dava olmaktadır. bu davanın açılmasında ve yürütülmesinde tüketici avukatı Ankara ve danışmanlık yardımı alınması yararlı olacaktır. tüketicilerin bu davaları yalnız yürütmeleri oldukça zor olmaktadır.

Hazırlanacak dava dilekçelerinde mutlaka 4054 sayılı kanunun 58. Maddesi gereğinde 3 katı kadar tazminat isteği açıkça belirtilmelidir. Tüketici Avukatı Ankara konusu ile danışmanlık alabilirsiniz. Mahkemeler dilekçelerde belirtilen taleplere bağlı olduğundan, dilekçede bu yönde bir belirtme yapılmadığında mahkeme bunu işleme koymayacaktır. Bu davalarda davanın açılacağı yer, davayı açacak olan kişi veya kuruluşa göre değişebilmektedir.

Tüketiciler tarafından açılacak olan bu davalar, Tüketici Mahkemesine. Tacirler tarafından açılacak olan davalar, Ticaret Mahkemesine, Kamu Kurumları tarafından açılacak olan davalar ise Asliye hukuk mahkemesine açılmalıdır. Tüketici Avukatı Ankara konusu ile danışmanlık alabilirsiniz.

Halk arasında ve basında kartel davası olarak bilinen dava sonuçlanan emsal karar olmaması sebebiyle şuanda dava açılması tavsiye edilmemektedir. Tüketici Avukatı Ankara konusu ile danışmanlık alabilirsiniz.

1.485 Görüntülenme

SORULAR

 1. Veli Kaya dedi ki:

  Günaydın efendim
  İki yıl önce 0 km yeni bir araba satın aldım. Aracım şu ana kadar aynı türden ,kullamdan kaynaklı olmayan,üçüncü arızasını yaptı. Her seferde değişik bir yetkili servis tarafından tamir edildi. Garanti süresi devam ediyor. Aracın yenisiyle değiştirilmesini talep ettim ama firma isteğimi redetti.
  Mahkemeye versem kazanır mıyım?
  Teşekkür ederim

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp