Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?
Tüketici satın aldığı mal üzerinde bir ayıbın olduğunu fark ettiğinde malı değiştirmek veya iade etme hakkına sahiptir.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? Günlük hayatta birtakım satış işlemleri yaparız. Giysi mağazasına gittiğimizde aldığımız bir kazaktan, beyaz eşya satan mağazaya gittiğimizde aldığımız bir buzdolabına kadar birçok mal satın alırız.

Alınan her malın sağlam olma garantisi yoktur. Ve malı satan kişinin de bazen bu durumdan haberdar olmadan veya haberdar olduğu halde malı bize satabilir. Bu durumda kanun koyucu tüketicisinin zarara uğramaması ve mağdur olmaması için tüketicinin lehine işleyen bir kanun çıkarmıştır. Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Tüketicinin Korunması Hususunda Tüketici Mahkemelerine Açılan Davalar Hakkında Genel Hususlar

Bu kanun Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundur. Bu kanun tüketicinin aldığı mallar üzerinde satıcı ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözümünde tüketicinin lehine hareket eden bir kanun olup tüketiciyi koruma amaçlıdır.

Tüketici satın aldığı mal üzerinde bir ayıbın olduğunu fark ettiğinde malı değiştirmek veya iade etme hakkına sahiptir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bu durum satıcının sattığı malı almaması ve pürüz çıkarması nedeni ile tüketiciyi zarara uğratmaktır. Kanun koyucu tüketicinin zarara uğramaması için tüketiciye dava açma hakkı tanımıştır.

Tüketici satın aldığı mal üzerinde satıcı ile bir uyuşmazlık ile karşılaştığında nasıl bir yol izlemelidir?

Yargıya başvurmadan önce tüketicinin tüketmesi gereken yollar vardır. Bu yollar tüketilmeden tüketici yargıya başvuramaz. Bu yollardan ilki tüketicinin satıcı ile konuşması ve sattığı malın ayıplı yani kusurlu olmasını söylemesi gerekir.

Satıcı malının kusurlu olduğunu kabul etmez ve gerekenleri yapmaz ise bir diğer aşamaya geçerek tüketici yetkili firma ile görüşmeli, hukuki haklarının olduğunu eğer bu hakların yerine getirilemez ise yargıya gideceğini ifade etmelidir. Kanun koyucu tüketicinin satıcı ve firma tarafından olumsuz yanıt alması olasılığını düşünerek tüketici sorunları hakem heyetini ve tüketici mahkemelerini kurmuştur.

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinden hangisine başvuracaktır peki tüketici? Kanun koyucu bu hususta belli parasal sınırlandırmalar getirerek tüketicinin kafasındaki karışıklığa mani olmuştur. Bu parasal sınırlamalar her yıl ülkenin enflasyonuna, mali durumuna ve buna benzer etkenlere dayanarak değişmektedir.

Tüketici hakem heyetleri 81 ilde de bulunmaktadır. Tüketici mahkemeleri ise her il ve ilçede bulunmaktadır. Belli bir parasal sınırın altında olan uyuşmazlıklar için öncelik ile tüketici hakem heyetine başvuru yapılırken o parasal sınırı aşan uyuşmazlıklar için direk dava yolu öngörülerek tüketici mahkemelerine başvuru yapabilme imkânı sağlanmıştır.

Hakem heyetinin tüketicinin aleyhine verdiği kararlarda ise 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine dava açılır. Dava açacağı yer tüketici mahkemesidir. Tüketici mahkemesine açılacak olan davada verilecek olan karar kesin karar olup bir üst mahkemeye götürlememektedir. Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır ve Görülür?

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesine başvuru yapılarak, Tüketici Mahkemesi kararları ile dava masrafı davalıdan alınmak üzere mahkemece karar verilir.

Tüketici Mahkemesine açılan dava ile birlikte, verilen mahkeme kararında uğranılan zarar, dava masrafı avukatlık ücretleri belirtilir. Tüketici Mahkemesi kararı bekletilmeden ilamlı icra takibi yapılarak tüm zararlar mahkeme kararı ile karşı taraftan tahsil edilir.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konusu ile bağlantılı olan Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır makalesi bilgi amaçlı sunulmuştur.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine Kaç gün İçinde Dava Açılır Yargı Kararı 2014 yılında değiştirilerek kanunlaşan 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında yasanın 70/3. “hakem heyetine başvuru yapan taraflar, burada verilen kararlara karşı tebliğ edildiği günden başlamak kaydı ile 15 gün içerisinde hakem heyetinin sorumluluğunda ki yer tüketici mahkemesine verilen karar nedeniyle itiraz edebilir.

Somut olayda, davacının ...Kaymakamlığı bağlı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilmiş kararı tebliğ tarihinden itibaren süresinde itiraz ettiği görülmüştür. Verilen karara itiraz ettiği, ... 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili yasa 28/05/2014 yürürlük tarihinden sonra olan18/08/2015 tarihinde itiraz edilerek dava açılmıştır. Yapılan itiraz Tüketici Mahkemesince incelenerek çözümlenmesi gerekmektedir.

Ticari Taşıt Kredisi Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibine İtiraz Davası Hangi Mahkemede Açılır.

ÖZET: Davalının kullandığı kredinin ticari taşıt kredisi olduğu anlaşılmaktadır. Ticari kredi nedeniyle ödenmeyen taksit bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası ticari dava niteliğindedir. Bu nedenlerle Mahkemece, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi var ise davaya bakmakla Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülmüş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Bankaya Karşı Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadaki hesabını kapattırırken hesabını sıfırlattığını, defalarca borcunun olmadığını teyit ettirdiğini, hesabın kapandığının söylendiğini ancak buna ilişkin belge verilmediğini, tüm bu işlemlerden 14 ay sonra müvekkiline borcunun bulunduğunun belirtildiğini,

Hakkında icra takibine gidildiğini, hakem heyetine yaptıkları şikayette müvekkili lehine karar verildiğini, davalı bankanın tüketici mahkemesine yaptığı itirazın reddedildiğini, ancak hakem kararında müvekkili alacağının tespit edilmediğini ileri sürerek müvekkilinin davalının kusurlu işlemleri nedeniyle ödemek zorunda kaldığı 3.100 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir. Yukardaki Talep Tüketici Mahkemesince mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin hesaplandığı, iadesini isteyebileceği tutarın 2.461,19 TL olduğunun belirlendiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 2.461,19 TL'nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Tüketici Mahkemesine Açılan Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkında Karar Davacılar, murisleri olan ... 23.02.2009 tarihinde evinde bulunduğu sırada mutfakta bulunan .... marka buzdolabının kapasını açtığı esnada buzdolabının büyük bir sesle patladığını, bu patlamanın etkisi ile ... yanarak vefat ettiğini, bu arada buzdolabının bulunduğu mutfağın da patlamanın etkisiyle yandığını, olay sonrasında ...

Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek delil tespiti yapıldığını, 22.01.2010 tarihli raporda yangının çıkmasındaki ana sebebin buzdolabından kaynaklı olduğu belirtilerek, bu haliyle buzdolabının üretiminde hata olduğunun tespit edildiğini, buzdolabının .... Kollektif Şirketinden müteveffa tarafından satın alındığı ve buzdolabına ilişkin faturalar ve tüm garanti belgelerinin buzdolabının üzerinde olması nedeniyle patlama sonucu yandığını, Patlama ve çıkan yangın neticesinde davacılardan ...'nın evinde ve eşyalarında meydana gelen zarar nedeniyle yeni eşyalar aldığı ve bu eşyaların değerinin 14.047,18 TL olduğunu ileri sürerek; 14.047,18 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 23.02.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'ya ödenmesine, her bir davacı için ayrı ayrı 50.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 150.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Dava Hangi Mahkemeye Açılır 6502 sayılı Yasa ile eser sözleşmesi de bu yasa kapsamına alınmış olup boyamanın yapıldığı belirtilen yerin niteliği de gözetildiğinde, ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen davalı iş sahibinin taraf olduğu eser sözleşmesi de tüketici işlemidir.

Bu durumda davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevli olduğundan, O yerde tüketici mahkemesi bulunması halinde bu mahkemede bakılmak üzere göreve ilişkin dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmeli, bulunmaması halinde ise asliye hukuk mahkemesi tarafından tüketici mahkemesi sıfatıyla dava görülmelidir.

Bu haber toplam 1132 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara