Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketicilerin mal ve hizmet alımı konusundaki yapmış oldukları işlemler ve tüketiciye yönelik olarak doğabilecek olan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacı ile kurulan karar mercii olmaktadır.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru konusundaki limit ve sınır 2016 yılı için, değeri iki bin üç yüz yirmi Türk Lirasının altında bulunmakta olan uyuşmazlıklar konusunda ilçe tüketici hakem heyetlerine, değeri üç bin Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklar konusunda ile il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. Büyükşehir statüsünde olan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunlu olmaktadır.

Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılmış olan başvuruları çözüme ulaştırmak ve gereğini yapmak üzere kaydetmek zorundadırlar. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicinin alım işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi yerde bulunan tüketici hakem heyetince karar verileceği yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketicilerin alınan mal konusunda satıcılar ile yaşadıkları sorunların çözülmesine yardımcı olmak konusunda kurulan resmi yerlere tüketici hakem heyeti denmektedir. Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak her vatandaşın sahip olduğu hukuki bir hak olmaktadır.

Satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun ürünlerden memnun kalınmadığında veya ürünün bozuk olarak işlevini tam yerine getirmemesi veya hiç yerine getirmemesi durumunda satın alınan yere iade edilmesi hakkı vardır. Satın alınan yerin bu ürünü iade almaması durumunda veya tamir etmemesi durumunda hiç çekinmeden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Genel olarak tüketiciler bu konuyu atlamakta ve pek fazla dikkat etmemektedir. Alınan ürünün hiçbir sebep olmadan iade edilmesi de mümkündür. Bazı firmalar tüketicilerin bu konudaki haklı sürelerini doldurabilmek adına oylama davranışlarında bulunabilmektedir. Alınan bir ürünün beğenilmemesi durumunda bir hafta içerisinde iade edilmesi mümkündür. Böyle bir durumda sattıkları ürünleri bir hafta içerisinde iade etmeye çalıştığınızda ve satıcının bunu almaması durumunda tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalıdır.

Alınan ürünün teslim tarihinden itibaren yedi günü geçmesi durumunda da üründe bir sorun olması ile garanti kapsamında tamir edilmesi gerekmektedir. Arızalı olan ürünü tamir ettirmeyi reddeden veya bunu tüketici hatası olarak göstermek isteyen satıcılar konusunda da tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Bu durum ürüne kasıtlı bir şekilde zarar verilmesi durumunda geçerli olmayacaktır. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir?

Tüketici Hakem heyetleri, illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında bulunmaktadır. Tüketici mahkemesi ise il adliye binalarda bulunmaktadır.

Tüketici Hakem Heyetine Kimler Başvurabilmektedir?

Şikayetlerinin konusu tüketici işlemlerini kapsamakta olan ve parasal miktar olarak sınırları dahilindeki tüm tüketiciler veya şikayet edileni tüketici olan satıcı veya sağlayıcılar başvuru yapabilmektedir.

Uyuşmazlık Miktarı İle İlgili Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılabilir ve Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan ücret alınmadığı bilinmelidir. 2017 yılı için başvuru yapılacak hakem heyetleri şu şekildedir.

 • 2.400 Türk Lirası altında olan miktarlar için başvurular İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapılacaktır.
 • 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasında bulunan miktarlar için Büyükşehir statüsünde olan İl Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise ilçelerdeki tüketicilerinde İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir.
 • 3.610 Türk Lirası altında olan miktarlar için Büyükşehir statüsünde olmayan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılabilmektedir.
 • 3.610 Türk Lirası üzerinde olan miktarlar için Tüketici Mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Bu konularda bir başvurunun yapılması için, adreslerin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin yazılı olduğu, satıcı ile tüketici arasındaki sorunun tam olarak ne olduğunun yazılı olduğu ve ayrıca tüketicinin seçimlik haklarından hangisinin kullanacağının yazılı olduğu bir dilekçeyi mal veya hizmetin satın alındığı yerde bulunan veya tüketicinin ikamet adresi olan yerde bulunan hakem heyetlerine bizzat verilmesi gerekmektedir.

Başvuru konusunda tüketicilerin hangi hakem heyetlerine başvuru yapacaklar ise o kurumların internet sitelerinden dilekçe örneklerini ve adreslerini öğrenmeleri mümkün olabilmektedir. Ayrıca başvuru yapılacak yerlerde bulunan personellerde bu konuda tüketicilere yardımcı olmaktadırlar. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Tüketici Hakem Heyetine Sözlü Başvuru Yapılabilmekte Midir?

Tüketici hakem heyetlerine sözlü bir başvuru yapılması mümkün değildir. Yapılacak başvurular dilekçe ile yapılabilmektedir.

Dilekçe Doldurmadan Başvuru Yapılabilir Mi?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların geçerlik kazanabilmesi için bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak dilekçenin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve dilekçenin sonunun ilgilisi tarafından imzalanması da gerekmektedir.

Ancak bu şekilde sorunsuz olarak bir başvuru yapılabilmekte ve hakem heyetinden bir çözüm beklenebilmektedir. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Hakem Heyetine Başvuru İçin Dilekçe Örneğini Nasıl Temin Edebilirim?

Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmesi için bir dilekçe doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçenin nasıl doldurulacağı konusunda hakem heyetlerinin ve ilgili kurumların internet sitelerinden bu örnekler görüntülenebilmektedir.

Dilekçenin Doldurulmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dilekçenin başlık kısmına İl/İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına başlığı atılmalıdır.

 • Bundan sonra T.C. kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Açık adres belirtilmelidir.
 • Vekilli yapılacak başvurularda vekalet pulu gerekmektedir.
 • Tüketicinin talebinin türü (bedelin iadesi, malın değiştirilmesi, hizmetin yeniden görülmesi gibi) belirtilmelidir.
 • Şikayet edilen satıcı veya üretici ile hizmet sağlayıcısının yeri ve unvanı belirtilmelidir.
 • Satın alın konusundaki fatura, fiş veya sözleşme gibi evraklar dilekçeye eklenmeli ve dilekçede bu belirtilmelidir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Dilekçeden Başka Bir Belge Gerekir Mi?

Yapılacak başvurularda dilekçeler ile birlikte ayıplı mal veya hizmete ilişkin fatura, fiş veya sözleşmenin ve buna benzer nitelikteki evraklar ile banka dosya masrafları için dekontların, hesap dökümünün dilekçe ile birlikte hakem heyetine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bankadan Kullanılan Kredi İçin Kesilen Masrafların Dekontlarının Bulunamaması Durumu

Satın alınan mal için bankadan çekilen krediler nedeni ile kesintilerin dekontlarının bulunamaması durumunda bankanın ilgili şubesine veya genel müdürlüğüne gidilerek masraflar ile alakalı olarak dekontların ve hareket dökümünün alınması mümkündür. Bankalar kanun gereği bu evrakların talep edilmesi durumunda ilgiliye bu evrakları vermek zorundadır.

Başvuru Hangi Yollar Hakem Heyetine Yapılmalıdır?

Hakem heyetine yapılacak başvurular farklı yolla yapılabilmektedir.

 • Bizzat yapılacak başvurular ile
 • Posta yolu ile dilekçe ve evrakların gönderilmesi yolu ile
 • E-Devlet şifresi ile TÜBİS aracılığı ile
 • Ayrıca TÜBİS mobil imza veya elektronik imza yöntemi ile

Tüketici Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesinin Ulaştırılması Sonrasında Firma İle Uzlaşılması Durumunda Ne Yapılmalı?

Tüketicinin hakem heyetine bir dilekçe ve ilgili göndermesi sonrasında satıcı veya üretici firma ile sorunun çözülmesi konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda, tüketicinin konuyu hakem heyetine bildirmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yapıldıktan Sonra Ne Yapılmalı?

Başvuruların İl tüketici hakem heyetine yapılması durumunda, karşı tarafa konu hakkında bilgi verilerek otuz gün içerisinde savunmasını göndermesi istenmektedir. Karşı tarafın göndermiş olduğu savunma raportör tarafından bir dosya şeklinde düzenlenerek hakem heyetine sunulmaktadır.

Hakem heyeti ise her 15 günde bir olarak toplanarak gündeminde hazır olan dosyaları inceleyerek karara bağlamaktadır. Tüketici hakem heyetinin verdiği bu karar her iki tarafa da tebliğ edilmektedir. Yapılan tebliği tarihinden itibaren 15 gün karar itiraz yolu açık olmaktadır. Bu itiraz Tüketici Mahkemesine yapılacaktır. Tüketici il hakem heyetinin vermiş olduğu kararlar tarafları bağlayan ve icra takibatı başlatılabilen bir durum oluşturmaktadır. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Yapılan Başvurular Nasıl ve Ne Kadar Sürede Sonuçlanabilmektedir?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak olan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içerisinde görülmekte ve karara bağlanmaktadırlar. Yapılan başvurunun niteliği, başvurunun konusu, mal veya hizmetin özellikleri ile alakalı konular dikkate alınarak karar süresinin en fazla altı ay daha uzaması mümkün olabilmektedir.

Başvuruda tarafların hızlı bir şekilde incelenmesi konusunda bir talepte bulunması konusunda başkan tarafından bu hızlı inceleme sebebinin uygun görülmesi halinde yapılan başvuru tüketici hakem heyetinde öncelikli olarak incelenmekte ve karar bağlanmaktadır.

Genel olarak tüketici hakem heyeti baktığı başvurulara en geç üç ay içerisinde karar verebilmektedir. Hakem heyetinin aldığı kararlar ise beş gün içerisinde İl Müdürlüklerine veya Kaymakamlık binalarındaki panolara asılmaktadır. İnceleme sonrasında davayı kaybetmiş olan tarafın Tüketici Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Tüketici Mahkemelerinin aldığı kararlar ise kesin olmaktadır.

Davacı olan taraflar çıkan bu karara uymak zorundadırlar. Tüketici Mahkemesine itiraz edilebilmesi için ise 15 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu sürenin geçmesi halinde itiraz geçerli olmayacaktır. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Karar Vermesi Durumunda Karşı Taraf Bu Karara Uymalı Mıdır?

Şikayet konusunda yapılan başvurunun karara başlanması ile taraflara tebliğ yapılmaktadır. Bu konuda karşı tarafın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bu itirazın yapılmaması durumunda karar kesinleşmiş olacaktır. Kesinleşen bu karara uyulması gerekmektedir.

Bankadan Çekilen Kredi Nedeni İle Kesilen Tüm Masraflar Geri Alınabilir Mi?

Krediden alınan ve yasal olarak alınması zorunlu olmayan masrafların geri alınması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında ekspertiz ve ipotek fek ücretlerinin üçüncü kişilere yaptırıldığı banka tarafından ispatlanır ise bu masraflar geri alınamaz. Ayrıca kanunen belirtilmiş olan sigorta masrafları geri alınamaz.

Farklı Bankalardan Kullandığım Kredilerden Kesilen Masrafları Bir Dilekçede Toplayarak Başvuru Yapılabilir Mi?

Farklı bankalardan kullanılmış olan kredilerden kesilen masrafların bir dilekçede toplanıp başvurulması mümkün değildir. Bunun yanında aynı bankanın farklı şubelerinden çekilmiş olan kredilerin masraflarının bir dilekçede toplanması ile başvuru yapılabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvurunun Sonuçlanarak Tebliğin Yapılması Sonrasında Ne Yapılmalıdır?

Tüketici hakem heyetinin kararı tüketiciye ulaştığı tarihten sonra 15 gün beklenerek firmaya başvuru yapılabilmektedir. Bu başvuruda hakem heyetinin alınan kararının uygulanması istenebilmektedir. Bunun yanında direkt olarak icra takibine başlamakta mümkündür.

Tüketici Hakem Heyetinin Vermiş Olduğu Karara Firma İtiraz Ederek Karşı Dava Açtığında Neler Yapılmalıdır?

Bu konuda karşı tarafın Tüketici Mahkemesine açtığı davanın sonuçlanması beklenmelidir.

Tüketici Hakem Heyetinde Kararın Tüketici Lehine Çıkmasına Rağmen Karşı Tarafın Sorumluluğunu Yerine Getirmemesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tüketici hakem heyetinin kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün beklendikten sonra karşı tarafa müracaat edilmelidir. Karşı tarafın sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda icra müdürlüğüne başvurularak icra işlemi başlatılabilmektedir. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Tacir Olarak Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yapılabilir Mi?

Tüketici hakem heyetlerine ticari faaliyetler ile alakalı olarak bir konuda başvuru yapılması mümkün değildir. Ancak satıcı veya sağlayıcı olarak bir tüketiciye mal veya hizmet satışı ile sunumundan doğan uyuşmazlıklar ile alakalı olarak başvuru yapılabilmektedir. Ancak bu konuda taraflardan birisi tüketici olmak zorundadır.

Ayıplı Mal ve Sözleşme Nedeni İle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Ayıplı mal konusunda tüketici sorunları hakem heyetine yapılacak başvuru için tanım olarak şöyle ifade edilmektedir. Tüketiciye telimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek veya modele uygun olmaması veya objektif olarak sahip olmaması gereken özellikleri taşımaması durumunda sözleşmeye aykırı olan mallar ayıplı mallar ifade edilmektedir.

Yapılan sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede taraflarca belirtilmiş olan tarihte teslim edilmemesi veya yapılacak olan montajın satıcı tarafından yapılmaması durumunda. Bunun yanında montajın satıcının sorumluluğu altında olan bir başkası tarafından yapılmaması veya doğru bir şekilde yapılmaması durumları da sözleşmeye aykırı olarak ifade edilmektedir. Ayrıca alınan malın montajının tüketici tarafından yapılmasının gerektiği durumlarda, mal ile verilen montaj talimatında yapılan bir yanlışlık veya eksiklik nedeni ile montajın hatalı olması durumu da sözleşmeye aykırılık olarak ifade edilmektedir.

Malın teslim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ortaya çıkmış olan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilmektedir. Böyle bir durumda malın ayıplı olmadığının ispat edilmesi satıcının sorumluluğunda olmaktadır. Bu karina malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmadığı durumlarda geçerli olmamaktadır.

Tüketicinin sözleşmenin düzenlendiği tarihte malda bulunan ayıptan haberdar olması veya haberdar olmamasının kendisinden beklenmediği durumlarda, sözleşmeye aykırılıktan söz edilemez. Bunlar dışında bulunan ayıplar konusunda tüketici seçimlik haklarını kullanabilmektedir.

Bir malın satışa sunulması sırasında üzerinde, ambalajında veya etiketinde üretici, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolay bir şekilde okuyacağı şekilde malın ayıbına ilişkin bir bilginin ve notun konulması ile satışa sunulabilmektedir. Hazırlanan bu etiketin tüketiciye verilmiş olması veya düzenlenen fatura, fiş veya satış belgesi gibi evraklarda açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Teknik düzenlemesine uygun olmayan mallar ise hiçbir şekilde piyasaya sunulamamaktadır. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Tüketicilerin Seçimlik hakları malın ayıplı olduğunun anlaşılması ile aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Satılan malın geri verilmeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden vazgeçme,
 • Satılanı alıkoyarak ayıp oranında bir miktarın satış bedelinden indirim olarak uygulanmasına,
 • Satın alınan malın onarımının aşırı bir masraf gerektirmediği durumlarda, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde tamir edilmesine,
 • Mümkün olan durumda, satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Tüketiciler yukarıda belirtilen dört seçimlik haklarından birisini kullanabilmektedir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu seçimleri kabul ederek yerine getirmek zorundadır. (Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri