Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketicinin aldığı malın ayıplı çıkması sonrasında başvurduğu ve talebini ilettiği satıcı veya hizmet sağlayıcısından olumlu bir yanıt alamaması durumunda ilk olarak Tüketici Mahkemelerine değil, ikametin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici olarak bir hakkın satış sonrasında kaybedilmesi sonrasında satıcı veya hizmet sağlayıcısının şikayet edilmesi oldukça önemlidir. Bu şekilde satıcı veya hizmet sağlayıcısının başka insanları da bu şekilde kandırmasına ve haklarını almasına izin verilmemiş olunacaktır.

Başvuruların yapılacağı hakem heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında, Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçede bulunan adliye binalarında bulunabilmektedir. Tüketici sorunları hakem heyetleri ülkemizdeki 81 ilde ve 851 ilçede bulunabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetinin Kararını Vermesi Durumunda Firmanın Buna Uymaması Halinde Ne Yapılmalı?

Hakem heyetlerine yapılan başvurular sonucunda, heyetin lehte bir karar vermesi ve satıcının bu kararı uygulamaması durumunda icra müdürlüklerine başvuru yapılabilmektedir.

Hakem heyetinden kararın verilmesinden ve tebliğ edilmesinden sonraki 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı karşı tarafta bulunmaktadır.

Yapılacak başvuru konusunda, ilgili şikayetin konusunu belirten dilekçe ile konuya ait olan gerekli belgelerin (fatura, fiş ve sözleşme gibi) şahsen veya posta yolu ile hakem heyetine ulaştırılması gerekmektedir.

Tüketicinin başvuru konusunda hazırlayacağı dilekçede, satın alınan mal veya hizmet konusunda özelliklerini, malın ne zaman alındığını veya hizmetin ne zaman, nerede verildiği, satıcıya şikayetin bildirildiğinde alınan yanıt, mal veya hizmete ödenen bedel, şikayetin tam olarak ne olduğu ve sonuçta satıcı ile hizmet sağlayıcısından ne istendiği açıkça belirtilmelidir.

Yapılacak Başvurular Paralı Mıdır?

Hakem heyetleri yapılacak başvuru ile alakalı olarak bir para talebinde bulunmamaktadır. Hakem heyetlerinin görevlendirecekleri bilirkişilerin ücretlerini ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı karşılamaktadır. Bunun yanında Tüketici Mahkemelerinde de yapılacak yargılamalar konusunda bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

Tüketici mahkemeleri nezdinde, tüketiciler tarafından açılacak olan davalar her türlü resim ve harç bedelinden muaf tutulmuştur.

Tüketici Mahkemelerinin Sonucu Ne Zaman Açıklanır?

Tüketicilerin hakem heyetlerine yapacakları başvuruları en geç üç ay içerisinde karara bağlanabilmektedir. Ancak bu süre heyetin iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Heyet tarafından verilmiş olan karar taraflara 5 gün içerisinde tebliğ edilmektedir. Hakem heyetinin kararlarının yer almış olduğu listeler ise, illerde müdürlükler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan duyuru panolarına asılmaktadır.

Tüketici Haklarına Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Satın olunan herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı olduğunun fark edilmesi durumunda ilk olarak malın satıcısı veya hizmetin sağlayıcıda gidilerek bu konuda bilgi verilmesi ve çözüm istenmelidir. Ancak sorunun çözülmemesi durumunda ve karşı tarafın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda tüketici hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Nerelerdedir?

Hakem heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında yer almaktadır.

Hakem heyetleri 81 il ve 851 ilçede yer almaktadır. Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçede bulunan adliye binalarında bulunmaktadır.

Tüketici Mahkemesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bir mal veya hizmetin satın alınmasında ve sonrasında malın ayıplı olması durumunda, ilk olarak mal veya hizmetin alındığı satıcıya veya hizmetin sağlayıcısına gidilmesi ve bu durumun çözümüne yönelik bir talep iletilmesi gerekmektedir.

Bu konuda yapılacak talepte malın iadesinin, malın yenisi ile değiştirilmesinin veya malın ayıbı oranında bir miktar indirim uygulanmasının istenmesi gibi haklı seçimler ve talepler iletilebilmektedir.

Tüketiciler bu seçimlik haklarından istediklerinin yerine getirilmesini satıcı veya hizmet sağlayıcısından talep edebilmektedir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor