Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası, Hakem Heyetleri Nerelerde ve Kimlerden Oluşmaktadır, Tüketici sorunları hakem heyetleri ülkemizde bulunan seksen ilin merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve tüm ilme Kaymakamlıkları bünyesinde kurulmuş durumdadır.

Hakem heyetleri başkanlıkları illerde Sanayi ve Ticaret İle Müdürlüklerinde, İlçelerde Kaymakam veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen hakem heyetlerinin üyeleri ise tüketici kurulu temsilcisi, belediye personeli, baro mensubu ve ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılmaktadır?

Hakem heyetine yapılacak olan başvurular, ayıplı olan mal veya hizmetin satın alındığı yerde görevli ve yetkili olan tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılmaktadır.  Ancak kapıdan satışla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir.

Başvurular bir bilirkişi incelemesi gerektiriyor ise en geç bir ay içerisinde karara bağlanabilmektedir. Hakem heyetlerinin beş yüz bin Türk Lirasına kadar olan davalardaki kararları kesin olmaktadır. Yapılacak başvurularda herhangi bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Taksitli Satışlarda Tüketici Hakem Heyeti Kararına

Taksitli şekilde yapılan satışların doğurduğu borçların tamamını veya bir kısmını önceden ödeme hakkına gidilebilmektedir. Böyle bir durumda satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini uygulamak ile yükümlü olmaktadır. Mal veya hizmetin satıcısı ile alıcı arasındaki yazılı olarak belirlenmiş toplam satış fiyatından başka hiçbir sebeple arttırılamamaktadır.

Taraflar arasında yapılan ve bir nüshası tüketiciye verilmek zorunda olan sözleşmede satın alınan malın peşin satış fiyatı, faizle birlikte toplam satış fiyatı, faiz miktarı, yıllık faiz ile gecikme faiz oranları, ön ödeme tutarı yani peşinat ve ödeme planı bulunmalıdır.

Tüketicinin Tüketici hakem heyetine sorunları ile ilgili olarak yapmış olduğu başvuruyu değerlendirir ve karar verir. Tüketici hakem heyeti karar verdikten sonra KARAR taraflara tebliğ edilir. Tüketici Hakem Heyeti Kararı tarflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tüketici veya diğer taraf Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası Tüketici Mahkemelerinde açabilirler.

Konu içerisinde geçmesi sebebiyle Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası Yargıtay Kararı

TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI – KURULUN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ – TARİFEYE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTAL EDİLMEDİĞİ SÜRECE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda 4628 Sayılı Yasanın ilgili maddesinde kurulun yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabileceği, kurul kararlarına karşı açılan her türlü davanın öncelikli işlerden sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde kurul kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmak her zaman mümkündür. O halde tarifeye ilişkin kurul kararı iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağı göz önünde bulundurularak davanın belirtilen gerekçelere göre kabulü cihetine gidilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor