Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur

Alışverişte çok farklı alternatiflerin ortaya çıkması ile birlikte ve buna ek olarak kötü niyetli kişilerin insanların haklarını elden almasına sebep olan faaliyetlerin artması sonucu tüketici ile satıcı arasında hukuki açıdan bazı uyuşmazlıklar söz konusu olmaktadır.

Sayıları giderek artan bu uyuşmazlıklar ile ilgili sorunlar tüketici mahkemelerinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulur.

Öncelikle mahkemelerin en sık karşılaştığı vakalar  mal ve hizmette yaşanan ayıp ile ilgili konuların bu mahkemelerde görülmesi sağlanıyor.

Bir diğer konu ise alıcı ile satıcı arasında imzalanmış olan sözleşmeler üzerinden meydana gelmektedir. Bunlara ek olarak ön ödemeli biçimde satın alınmış  mal ya da hizmetler veya internetten alınan mal veya hizmetler üzerinde çıkmış olan ürün iadelerinin gerçekleştirilmemiş olması gibi durumlarda bu mahkemenin ilgilendiği konulardandır.

Son yıllarda banka ve finans kuruluşlarının özellikle yıllık ya da aylık olarak talep ettiği bazı masraflar da tüketici mahkemelerine başvurularak geriye dönük olacak şekilde talep edilebiliyor.

Tüm bu konular ortaya çıktığı zaman tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyeti kararları vasıtası ile çözüm elde edilmektedir. Uyuşmazlığa söz konusu  miktarların boyutuna göre hakem heyetine ya da Tüketici Mahkemesine  Başvurulur.

Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemesi Arasında Ne Fark Vardır?

Mal ve hizmetlerin alımında yaşanan sorunlarla ilgili olarak kişilerin haklarını koruyan kurumlar olan tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasındaki bazı farklar bulunmaktadır.

Uyuşmazlığa söz konusu  limitlere bağlı olarak kişilerin başvuracağı kurumlar farklılık gösteriyor.

Bununla birlikte kişilerin ikamet ettikleri yerde başvurdukları kurumların büyüklüğüne bağlı olarak kurumların nitelikleri ve isimleri de farklılık gösterebilmektedir.

İlçe tüketici hakem heyetleri için 2018 yılı itibarıyla belirlenen limitler 4570TL’dir. Büyükşehir statüsüne sahip olan yerleşim yerlerinde ise tüketici hakem heyetleri için belirlenmiş  sınır bu miktardan 4570 TL’ye kadar uzanabiliyor. (diğer yıllar ait limitlere bakınız)

Yerleşim yerlerinin boyutlarına ve statülerine bağlı olarak ayrı ayrı belirlenmiş bu rakamların üzerine çıkan limitlerde uyuşmazlıklar söz konusu olduğu zaman kişilerin Tüketici Mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyeti Nerede Bulunur Tüketici Hakem Heyeti Nerede Bulunur?

Her ne kadar hukuk sistemi içerisinde yer alıp mahkeme ve heyet sıfatları ile karşılanıyor olsalar da tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinin kendine ait  kurumları bulunmamaktadır.

Yerleşim yerlerine göre bulundukları yerler değişiklik gösteren bu kurumlar şehir merkezlerinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde bir birim olarak hizmet verirken ilçelerde ise kaymakamlık binasının içinde yer almaktadır.

Tüketici mahkemelerini ilgilendiren davalar söz konusu olduğu zaman kişilerin illerde ya da ilçelerde bulunan adliyelerdeki Tüketici Mahkemesine Başvurulur yapması gerekiyor.

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur Dava Açarken İzlenecek Yol

Kişilerin uyuşmazlıklar söz konusu olduğu zaman tüketici mahkemelerine başvurması gerektiği zaman bireysel olarak başvurularını yapması gerekiyor. Başvurular yapılırken ürünler üzerindeki uyuşmazlıklar için kişilerin ellerinde bulunan fatura, garanti belgesi ya da sözleşme gibi her türlü belgeyi mahkemeye sunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin de içine eklendiği tüm bu evrakların kişiler tarafından bizzat mahkemelere sunulması ya da elektronik devlet sistemi üzerinden başvuruların yapılması yoluyla davaları açabilmek mümkündür.

Dilekçe metni hazırlanırken uyuşmazlığı ortaya çıkaran mal ya da hizmet ile ilgili olarak satın almaya ve daha sonrasında gerçekleşmişse kullanıma bağlı olarak her türlü bedel ve masraf hakkında bilgiler eklenmelidir.

Tüketici hakem heyetleri tarafından verilen kararların ardından kişilerin haklarını alması mümkün olsa da tüketici mahkemelerine bu kararların itiraz yolu açıktır. Tüketici mahkemesi tarafından verilen karar ise kesin karar olmaktadır.

Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetindeki Uyuşmazlıkların Süresi

Kişilerin maddi ve manevi anlamda mağdur olma durumunu ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerinde başvuruların ardından yaklaşık 3 ay içerisinde gerekli cevaplar alınmaktadır.

Taraflara kararların 15 gün içerisinde tebliğ edilmesinin ardından ilgililerin karar uygun şekilde davranması gerekmektedir.

Yargıtay Kararı – Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur
HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – DAVALI BANKANIN TACİR OLUP YAPTIĞI MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEME HAKKININ BULUNDUĞU – BANKANIN ANCAK KREDİNİN VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.
Yargıtay Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur
AYIPLI MAL DAVASI – AYIP İHBARI – GİZLİ AYIPLARIN MAHİYETİ VE SEBEPLERİNİN DİKKATE ALINMASI – GİZLİ AYIPLARIN TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN NE KADAR SÜREDE ORTAYA ÇIKABİLECEKLERİ HUSUSUNDA BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Gizli ayıpların mahiyeti ve sebepleri dikkate alınarak teslim tarihinden itibaren ne kadar sürede ortaya çıkabilecekleri hususunda bilirkişilerden ek rapor alınmalı, ayıp ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, bu hususta tarafların delil ve karşı delilleri sorulmalı ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

0 Yorum

Yorum Bırak