Atla

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılır?Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve mevcut uyuşmazlıklar ile alakalı olarak yapılan başvurular konusunda hazırlanan dilekçeler ile varsa deliller ilgili belgeler ile birlikte Tüketici Hakem Heyetine verilmelidir. Yapılacak başvuru için başvuru formu ile de bir başvurunun yapılması mümkündür. Başvuru formunun bulunmaması durumunda izlenecek olan yol için başvuru yapacak olan tüketicinin ası soyası, TC kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri ile uyuşmazlık değeri, talebi ve şikayet edilene ilişkin olan bilgilerin yazılı olması gerekmektedir. Elektronik ortamda bir başvuru yapılacak olması durumunda e-devlet sistemi üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden bu başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvurunun geçerli olması içinde uyuşmazlık ile alakalı başvuru forumunun eksiksiz bir şekilde doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin elektronik sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekmektedir. Tüketici hakları konusunda kanunlardaki geçerli hakların bilinmesi ile sorunsuz şekilde başvuru yapılabilmekte ve haklar aranabilmektedir. Bu konuda avukat bulundurulması ve avukat ile çalışılması avantaj sağlayacaktır. Güvenli elektronik imzanın veya mobil imza ile imzalanmış olan başvurularında geçerli olması konusunda sistem tarafından oluşturulmuş olan başvuru formunun alınması ve ıslak imza ile imzalanması ardından on beş gün içerisinde bilgi ve belgeler ile birlikte tüketici heyetine posta yolu ile veya elden ulaştırılması ve teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumunda başvuru işleme alınmamış olacaktır.Tüketici Birden Fazla Heyete Başvuru Yapabilir Mi?Tüketiciler aynı uyuşmazlık konusunda birden fazla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapamazlar aksi bir durumda yani birden fazla heyete başvuru yapılması durumunda karşı taraf lehine derdestlik itirazı hakkı ortaya çıkmaktadır.Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi İncelemesi Nasıl Yapılır?Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgileri gerektiren durumlarda taraflardan birinin yapacağı talep üzerine bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verebilmektedir. Ancak genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuru yapılamamaktadır. Bilirkişi olarak bir kişinin görevlendirilmesi ile gerekçe açıkça gösterilir ise bu rakam üç kişiye kadar çıkarılabilmektedir. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda ek rapor istenmesi veya yeniden bilirkişi görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. Raporun hazırlanması için bilirkişi heyetine veya bilirkişiye verilecek olan süre, tüketici hakem heyetinin bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin kararın bilirkişiye tebliğ edilmesinden itibaren on beş iş günü olmaktadır. Bilirkişinin yapacağı bir talep üzerine tüketici hakem heyeti tarafından on beş iş günü geçmemek şartı ile ve bir defaya mahsus olarak ek süre verilerek süre uzatılabilmektedir. Bu belirlenen süre içerisinde bilirkişi görevden alınarak yerine bir başka bilirkişi görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararına İtiraz Edilebilir Mi?Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular sonrasında verilen karar üzerine tarafların tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu bu kararı tebliğ ettiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Yapılacak itiraz tüketici hakem heyetinin verdiği kararın icrasını durdurmamaktadır. Ancak bu konuda bir talep yapılması ile tüketici hakem heyetinin kararının icrasını tedbir yolu ile durdurmak mümkün olabilmektedir. Tarafların itiraz ettikleri kararın esas yönü ile kanuna olması yanında kanun olaya uygulanmasında hata yapılmış olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği konusu veya kanuna huşu hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği sürece Tüketici Mahkemesi evraklar üzerinden verilen kararı değiştirebilecek ve düzelterek onama kararı verebilmektedir. Tarafların kimliklerine ve ticaret unvanlarına ait olan yanlışlıklar, yazı, hesap veya açık ifade konusundaki yanlışlıkları konusunda da yukarıdaki düzeltme hükmü uygulanmaktadır. Verilen karar usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçenin doğru bulunmaması durumunda gerekçe değiştirilerek veya gerekli düzeltme yapılarak onanabilmektedir. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesin olmaktadır. Tüketici Mahkemelerinin verdiği kesinleşmiş kararlar UYAP yani Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bakanlıklara bildirilmektedir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucunda verilen karar kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilmektedir. Tüketici hakem heyetinin ise tüketici lehine verdiği karar için yapılan itirazın kabul edilmesi durumunda mahkeme tüketici aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak nispi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmetmektedir. Tarifenin maktu ilişkin hükümleri bu durumda uygulanmamaktadır.Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırı Ne Kadardır?Kanunlarda yapılan son düzenlemeler ile 2.400 Türk Lirasına kadar olan alacaklar için ilçe hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır. 2.400 Türk Lirasından büyük ve 3.610 Türk Lirasından küçük olan miktarlar için ise il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekmektedir. 3.610 Türk Lirasından yüksek miktarlar için ise başvuru Tüketici Mahkemelerine yapılmalıdır. Buradaki miktarlar tüketiciye yapılacak iade tutarları olmaktadır. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılan başvurular yürürlüğe giren düzenlemeler dikkate alınarak işlemler yapılacaktır. Bu düzenlemelerin dikkate alınmaması ile yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Yapılacak talep reddedilecektir ve bazı durumlarda tüketicilere gereksiz masraflar yansıyabilmektedir. Bu konuda yapılan düzenlemeler öncesinde 3.300 Türk Lirası tutarında bir iade talebi için Tüketici Mahkemesine başvurulmasının gerektiği bilinmektedir. Bu tarih itibari ile bu tutardaki bir talep için il hakem heyetine başvuru yapılması gerekmektedir. Tüketici mahkemesine bu talep için başvuru yapılması durumunda görevsizlik kararı verilecektir ve dosya reddedilecektir. Bu durumda karşı tarafın yargılama konusunda giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin ödenmesi tüketicinin sorumluluğunda olacaktır. Tüketicilerin hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurma nedenleri arasında ilk sıraları bankalar almaktadır. Kullanılan kredi kartları ve krediler için dosya masrafları konusunda kredi kartlarının aidatları konusunda tüketiciler bu makamlara başvuru yapmaktadır.Tüketici Hakem Heyetlerinin Uyuşmazlıklara Bakma Konusunda Parasal Sınırları Nelerdir?
 • İlçe tüketici hakem heyetlerine bir başvuru yapabilmek için iade miktarı konusundaki üst sınır 2.400 Türk Lirası olmaktadır.
 • Büyükşehir statüsünde olan iller için il tüketici hakem heyetlerine başvuru konusunda parasal sınırlar en alt olarak 2.400 Türk Lirası, üst sınır olarak 3.610 Türk Lirası olmaktadır.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerdeki merkezlerde bulunan il hakem heyetlerin başvuru konusundaki üst sınır ise 3.610 Türk Lirası olmaktadır.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı olan ilçelerde ise il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması için parasal sınır 3.610 Türk Liradır. Yukarıda belirtilmekte olan parasal sınırların üzerinde bir tutar için ise tüketiciler tüketici hakem heyetleri yerine Tüketici Mahkemelerine başvuru yapmalıdırlar.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • TUNA ÖZEŞER -
  17 Ağustos 2016

  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
Yorum Bırak