Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı – İhtarname Örneği

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                           :
TC KİMLİK NUMARASI      :

ADRES                                        :

VEKİLİ : AV. İLKAY UYAR KABA

ADRES                                       :

İHTAR EDİLEN                      :
ADRES                                       :

KONU                                        : Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı ………… tebliğinden itibaren …. gün içinde imzalı evrakı iade etmenizi ve malı geri almanızı, aksi takdirde müvekkilimiz adına yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz. …/…/…

İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili AV. İLKAY UYAR KABA

Ankara Avukat