Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri | Ankara Avukat

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri

Türkiye Boşanma

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri Nelerdir? Türkiye’de boşanma davaları farklı şekillerde görülebilir. Türkiye boşanma oranları ve dünya boşanma oranları 2019 yılı itibari ile artış göstermiştir. Boşanma davaları;

  • Çekişmeli boşanma davaları,
  • Anlaşmalı boşanma davaları

Şeklinde ikiye ayrılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Çekişmeli boşanma davaları süreç olarak, anlaşmalı olandan çok daha farklı işleyecektir. Kişi ya da kişinin avukatı, bir dilekçe yazarak, kendisinin ikamet etmekte olduğu, davalının ikamet etmekte olduğu ya da eşiyle birlikte son 6 ay boyunca ikamet etmiş oldukları yetkili Aile Mahkemesi’ne başvuru yapar. Dilekçenin yazı işleri müdürüne teslimi itibari ile, süreç ilerler.

Boşanma Davasında Davalı tarafa bir tebligat gönderilir. Davalı, tebligata binaen bir cevap yazmakla mükelleftir. Akabinde, davacı da tekrar bir cevap yazar. Son olarak davalı tarafın da cevap vermesi üzerine, mahkeme tahkikat başlatır. Boşanma davası açabilmek için gerekli harcın mahkeme veznesine yatırılması gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların birbirlerini cevaplamaları gerektiği bir takip sürecine ya da tebligat durumuna gerek duyulmaz. Taraflar hali hazırda anlaşırlar ve bir boşanma protokolu hazırlayarak imzalarlar.

Akabinde hakim boşanma işlemini, kişilerin anlaşmış oldukları protokol gereğince yerine getirir. Anlaşmalı boşanma davası, bir nebze tarafların boşanma neticesinde oluşacak olan durumu ve şartları kabullenerek planlamaları anlamına gelen bir boşanma türüdür.

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Tarafların Tutumu Nasıl Olacaktır?

Çekişmeli boşanma davalarında, kişiler söz konusu koşulları tartışacaklardır. Bu noktada boşanma ile birlikte nafaka istemi, tazminat hakları, varsa çocukların velayetleri gibi konular tartışılır. Tarafların bizzat mahkemede bulunmaları gibi bir zorunluluk yoktur ancak elbette avukatları tarafından temsil edilmeleri gerekecektir. Davada Boşanma Avukatı olmayan taraf, bizzat kendisi mahkemede bulunarak, durumu tartışmalı, kendi delillerini ve sebeplerini açıklamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında, hakim taraflara, boşanmanın kendi arzuları dahilinde olup olmadığını, durumdan emin olmak adına soruyor olacaktır. Bu noktada da tarafların avukatları tarafından temsil edilebilirlikleri söz konusu olsa da, bizzat orada bulunmaları davanın süresi açısından yarar sağlayacaktır.

Türkiye’de Boşanma Davaları Ne Zaman Sonuçlanır?

Türkiye boşanma davaları sürecinde, davacı tarafın mahkemede kendisini temsili önemlidir. Kendisi ya da avukatı, açmış olduğu davaya iştirak etmezse, açılan dava 3 ay sonra tekrar görülmek üzere durdurulur. 3 ay sonra yenilenmemiş olan dava, hiç açılmamış gibi sayılır.

Yani herhangi bir boşanma gerçekleşmez. Davalı tarafın mahkemede kendisinin ya da avukatının bulunmaması, davanın sürecini etkilemez, söz konusu kararlar, davalı tarafından kabul edilmiş sayılır. Anlaşmalı boşanma davaları anında çözümlenecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında, süreç 3 yıla kadar uzayabilir.

YURT DIŞINDA ALINAN BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN BOŞANMA DAVASI,  TÜRKİYE DE BOŞANMA DAVALARI

Yurt dışında yaşayan Vatandaşlarımızın Türkiye de Boşanma davası açabileceği gibi en yaygın uygulamalardan biride Yurt dışındaki yaşanılan bölgedeki mahkemelerde alınmış boşanma kararının Türkiye de Tanıtılması Ve tenfiz davası ile olmaktadır.

Türk Vatandaşlarımızın Gerek tanıma tenfiz davası gerekse Boşanma Davasını Türkiye de açmaları durumunda mutlaka boşanacak eşlerle anlaşmış olmaları ve Türkiye de boşanma konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı ile ayrı ayrı temsil ederek davayı takip etmeleri durumunda daha hızlı sonuçlanmasına sebep olacaktır.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yurt dışında verilen boşanma mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için açılan davadır.
Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması adına açılması gereken dava türüdür.

Ankara Boşanma Davaları

Boşanma dava dilekçesi, taraflardan birisi tarafından ya da çiftlerin birlikte hazırladıkları bir dilekçe türüdür. Dilekçenin verileceği mahkemeler, çiftlerin birlikte ikamet ettikleri adresin ya da çiftlerden birisinin son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adresin bağlı bulunduğu aile mahkemeleridir.

Boşanma davasının açılabilmesi için ilk adım olan boşanma davası dilekçelerinin hazırlanmasında avukat desteği, dava sonuçlarına önemli derecede etki edebilecek niteliktedir.

O nedenle bulunduğunuz şehirde açacağınız bir boşanma davası için o şehirdeki avukatlardan hizmet alınmasında fayda vardır. Örneğin Ankara’da açacağınız boşanma davası için Ankara boşanma referas ile bulunan sizin için en uygun kişilerdir.

Faaliyetlerini sürdürdüğü şehirde, birçok hukuki tecrübe edindiği için Ankara boşanma, boşanma dilekçesinden sonraki dava süreçlerinde de en etkin yönlendirmeleri yapacaktır.

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri

Ankara boşanma avukatları, Ankara’daki mahkemelerdeki deneyimlerini kullanarak sağlayacağı katkı ile boşanma davasının en doğru ve en etkin bir şekilde olabilecek en kısa sürelerde tamamlanmasını sağlayabilir.

Eğer sizde Ankara’da boşanma davası açmak üzereyseniz, Ankara boşanma avukatları iletişim bilgileri için Ankara Barosunun resmi internet sitesi üzerindeki sorgu ekranından yararlanabilirsiniz.

Türkiyede Avukat tutmaları durumunda Ankara barosu sayfasında Avukatın Boşanma konularında alacakları ücretlerini araştırıp fikir edinebilir.

Makalemizde Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri konusuna yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri