Atla

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası


Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası

Hukuki bir işlem veya durum, alakalı olan kişiye belgelenmektedir. Bu belgelendirme, hukuki konunun ilgili olan kişiye bildirilmesi amacıyla yapılır. Yetkili kurumun yaptığı yazı yollu veya ilan nitelikli belgeleme işlemine tebligat denir. Hukuk sistemimizde tebligat çok önemli bir konumda olup, en çok İcra ve İflas Hukuku'nda önem görmektedir.

Öyle ki buralarda çok büyük neticeler, tebligata bağlı olabilmektedir. Tebligatın teslim alınmasının anlamı, o andan itibaren hukuki durum her ne ise onunla ilgili sürenin başladığıdır. Bu yazımızda tebligat usulüne uygun yapılmadığında, bu duruma bağlanan hukuki sonuçların ne olacağının üzerinde duracağız.

Usulsüz Tebligat Nedeniyle İcra Emrinin İptali

Tebligatların düzenlenme şekli Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'e göre olmaktadır. Bu şekilde düzenlemesi yapılan tebligatlar, tebliğe çıkarılmaktadır.

Eğer tebligat adı geçen kanun/yönetmelik kapsamında düzenlenmemiş ve/veya buralarda belirtilen şekilde tebliğ edilmemişse, usulsüz tebligattan söz etmek mümkündür. Eğer usulsüz tebligat söz konusu ise bu tebligatın hiç yapılmadığı var sayılır. Bu nedenle de tebligata bağlanmış olan sonuçlar açığa çıkmamaktadır.

Fakat tebligat uygunsuz olarak düzenlenmiş olsa bile, tebligatın muhatabı usulsüz tebligatı öğrendiyse, söz konusu tebligat geçerli kabul edilir. Bu konu, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 53. madde de açıklanmıştır. Bu konuyla ilgili kilit noktayı, muhatabın tebligatı öğrenmesine bağlamıştır. Tebligat usule aykırı düzenlenmiş olsa da, tebliği muhatap öğrendiğinde geçerli olur. Aksi hal söz konusu olduğunda tebligat yapılmamış sayılmaktadır.

Önemli olan muhatap kişinin tebliğ ile ilgili davetiyeyi, tebliğ evrakını alması ve söz konusu belgelerin içeriğine vakıf olmasıdır. Bu durumda hukuki sonuçlar, geçerli bir tebligat kapsamında olmaktadır. Tebligatın usulsüz yapıldığının ispatını sağlamak isteyen muhatap, bunu her yolla sağlayabilmektedir.

Gerekli görülen hallerde, tebligatın usulsüz olup olmadığının anlaşılması için bilirkişi incelemesi yapılabilmektedir. Usulsüz tebligatın da tebliğ tarihi, muhatabın bildirdiği tarih olmakta ve bu tarih geçerli sayılmaktadır. Aksi bir tarih ileri sürülememekte ve geçerli olmamaktadır.

Muhatap olan kişi tebligatı teslim almış gibi davranarak ilgili usul işlemlerine başlamışsa ve işlemlere başlandığı tarih ile öğrenildiği iddia edilen tarihler arasında çelişki durumu varsa, işlemlerin gerçekleştirildiği tarih kabul görmektedir. Yani tebligat ile ilgili olan sonuçlar, işlemlerin yapıldığı tarihe göre hüküm kazanmaktadır.

Eğer tebligat usulsüz şekilde düzenlenmiş ve bu aykırı düzenleme muhatap için hak kaybı ortaya çıkarmışsa, tebligatı düzenleyen idareye muhatap olan kişi usulsüzlük ile ilgili bildirimde bulunabilir. İlgili tebligat İcra ve İflas Hukuku ile alakalıysa, İcra Mahkemesi'ne şikâyette bulunmak gerekir. Bu şikâyetle birlikte ilgili tebligatın usulsüz olduğu ortaya konulabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, nafaka borcunun ödendiği itirazı yanında icra emri tebligatının usulsüz olduğuna ilişkin şikayette de bulunduğu halde, mahkemece; icra emri tebligatının usulsüz olup olmadığı hakkında bir değerlendirme yapılmadan davanın süre yönünden reddine karar verilmiştir.

O halde mahkemece; öncelikle tebligatın usulsüz olduğuna ilişkin şikayet incelenerek, tebligatın usulsüz olduğu ve buna ilişkin şikayetin de süresinde yapıldığı sonucuna varılması halinde, tebliğ tarihinin, öğrenme tarihine göre düzeltilerek usulsüz tebligattan haberdar olunan tarihe göre itfa itirazının süresinde olması durumunda, borçlunun ödeme itirazı incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

ÖZET: 6102 Numaralı Türk Ticaret Kanunu'nun 776/1-f benti uyarınca; Kambiyo sendinin düzenlenme yerinin ve düzenleme tarihinin yazılmış olması gerekliliği mevcuttur. Yine Kanun'un 777/4. numaralı alt maddesinde; düzenlendiği yer gösterilmeyen bir senedin, düzenleyenin adının yazıldığı yerde yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Hukuk Genel Kurulu'nun bu konu hakkında almış olduğu kararında da kabul görünen hususlar tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması zorunlu ve yeterlidir. Düzenlenme yeri ve düzenlenme tarihi unsurları bulunmayan dayanak belge bono olarak kabul edilemeyeceğinden, bu belgeye dayanılarak borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılması da mümkün değildir.

Somut olayda, takibe dayanak senet üzerinde, düzenlenme tarihinin “11/11/2017” olarak yer aldığı ayrıca düzenleyenin adının yanında “S.Gazi/İstanbul” şeklinde idari birime yer verildiği, buna göre düzenlenme yerinin “İstanbul” olarak kabulü gerektiği, bu durumda da, takibe konu senedin kambiyo senedi vasfına haiz olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, senedin kambiyo vasfında olduğu gözetilerek şikayetin reddi gerekirken, senet de tanzim tarihi ve tanzim yerinin bulunmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir ve bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası - Yorum
  ZÜLFİYE TAŞKAYA -
  11 Ağustos 2016

  Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası - Yorum
  GAMZEGÜL HARMANBAŞI -
  12 Ağustos 2016

  Usulsüz Tebligat Nedeniyle Takibin İptali Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak