Uzlaşma Nedir?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma Nedir

Uzlaşma, suçtan zarar gören kişi ile suçu işleyen şüpheli ile anlaşması durumundan davanın sonlandırılması işlemi olarak tanımlayabiliriz. Uzlaşma Soruşturma esnasında ilgili makamlarca mağdur ve şüpheliye uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.  Taraflar beraberce uzlaşma istedikleri takdirde İlgili makam bu kişileri uzlaştırmacıya göndererek uzlaşma süreci başlar.

Her iki tarafta uzlaştırmacıya ayrı ayrı başvuru yaparak istek ve taleplerini iletirler. Ortak noktada uzlaşma olması durumunda uzlaşma tamamlanarak ilgili makama bildirilir. Uzlaşmanın olması durumunda ceza soruşturması sonlandırılır. Her suçta uzlaşma mümkün değildir. İlgili suçlar ve ceza sınırına göre uzlaşma talep edilebilir.

Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır

Uzlaşma kural olarak Savcılık aşamasında Cumhuriyet savcısının gözetiminde başlar. Uzlaşma teklif de bu makam tarafından yapılır.Uzlaşma yapılmamış ve dava açılmış ise  ilgili mahkeme hakimi teklif yapar.

Uzlaşma kabul edildiği üç gün içerisinde ilgili yere bildirilmemesi durumunda teklif red edilmiş olur.

Uzlaşma Teklifi Kabul Edersek Ne Olur

Savcılık aşamasında veya mahkeme aşamasında Uzlaşma teklinin kabul edilmesi durumunda uzlaşma iradesi başlamış olmaktadır. Uzlaştırmacı ile başlatılan uzlaştırma sürecinde mağdur olan tarafın maddi manevi zararların nasıl telafi edileceği taraflar arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Uzlaştırmacı Kimlerdir

Uzlaştırmacı konusunda sertifika sahip aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu kişilere uzlaştırmacı denmektedir. Uzlaştırma sürecini savcı kendisi devam edeceği gibi bir uzlaştırmacı görevlendirebilir. Yada taraflar kendileri anlaşarak avukat yada hukuk eğitimi görmüş birinin görevlendirilmesini isteyebilir.

Uzlaşma Süresi Nedir

Uzlaşma Süresi, mahkemenin sonuçlanma süresinde daha hızlıdır. Uzlaştırmacı anlaşma konusunu 30 gün içinde sonuca bağlaması gerekmektir. Lüzum görülmesi durumunda 20 gün daha uzatılır.

Uzlaştırma Kabul Edersem Kandırılmış Olurmuyum

Uzlaştırma savcılığın kontrolünde gerçekleşir. Anlaşmayı kabul edilmemesi durumunda süreç son bulur. Anlaşma olması durumunda, anlaşma konuların yerine getirilmedikçe uzlaşma olumlu sonuçlanmaz. Anlaşma maddeleri yerine getirilmez ise soruşturma dosyası kapanmaz.

Uzlaşmayı Kabul Edersem Suçlu Sayılırmıyım

Uzlaşmanın anlaşma ile sonuçlanması suçu kabul edilmiş sayılmaz. Anlaşma yapılan konular yerine geldiği zaman soruşturma sonlanır. Bu durumda da adli sicil kaydı oluşmaz.

Uzlaşman Teklifinin Yaptırımları Nelerdir

Uzlaşmada anlaşma şu konularda gerçekleşebilir. Taraflar hukuka dışına çıkmadan anlaşma konusunda serbestlerdir. Mağdur kişinin maddi ve manevi zararı karşılanabilir yada eski duruma getirilmesi talep edilebilir,  Mağdurdan özür dilemesi istenebilir, Kamu yada özel kurumlara bağış yapılması istenebilir yada kamu veya özel kuruşlarda faydalı işlerde bulunması sağlanabilir.

Uzlaşmanın Sonuçları Nelerdir

Uzlaşma anlaşma ile sonuçlanma durumunda, taraflar anlaşmaya varılan maddelerin yerine getirmek zordadır. Anlaşmada varılan sonuçlarda maddi ve manevi tazminat varsa hesap yatırılır, yada kamu kurum ve kuruluşlara bağış yapılması istenmişise makbuz dosyaya sunulur.

Anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi durumunda savcılık aşamasında ise dava açılmayacak, mahkeme aşamasında ise dava kapanacaktır.

Uzlaşma Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

UZLAŞMA VE ARABULUCULUK HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

İlkay Arabuluculuk Bürosu olaral Arabuluculuk daire başkanlığı siciline kayıtlı 3 Avukat&Arabulucu avukat ile hizmet sunmaktadır. Daha Fazlası

YARALAMA SUÇU - UZLAŞMANIN GÜVENLİK TEDBİRİ DEĞİL CEZA SORUMLULUĞUNUN ALTERNATİFİ OLDUĞU - CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN KİŞİLERE UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI - SSÇ NİN CEZA SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

ÖZET: Uzlaşmanın güvenlik tedbiri değil ceza sorumluluğunun alternatifi olduğu, ceza sorumluluğu olmayan kişilere ceza verilemediğinden uzlaşma hükümlerinin de uygulanmasının mümkün değildir.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı kasten yaralama fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu ve bu nedenle ceza sorumluluğunun bulunmadığı gözetildiğinde itirazın kabulü yerine,

Yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulüyle kararın bozulması gerekir.

[Toplam:2    Ortalama:5/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor