Atla

Vasi Tayini Davası


Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası

Vesayet yani vasilik kurumu; velâyet altında olmayan küçükler ile kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan bazı yetişkinlerin denetimi ve korunması gayesiyle kabul edilen bir hukuki kurumdur.

Kısıtlanmayı yada vasi atanmasını gerektiren durumlar kanunlarımızda belirtilmiştir. kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan  yetişkinler hakkında ksıtlanması ve korunması mahkemece karar verilir. Bu yetişkinin korunması ve haklarını kullanması için vasi atanması şartlarına uyması gerekmektedir.

Vasi Tayini Davası Yargıtay Kararı

VASİ TAYİNİ DAVASI - KISITLI ADAYININ KISA ARALIKLARLA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARI VE BANKADAN ÇEKTİĞİ PARANIN ZORUNLU BİR İHTİYACA KULLANILDIĞININ İDDİA VE İSPAT EDİLMEDİĞİ - SAVURGANLIĞA DAYALI DAVANIN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı tarafından savurganlık ve malvarlığını kötü yönetme sebebi ile ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesinden bahsedilerek kısıtlama kararı verilmesi istenmiştir.

Kısıtlı adayı tarafından, kısa aralıklarla yapılan taşınmaz satışlarının ve bankadan çekilen paranın zorunlu bir ihtiyaca kullanıldığı iddia ve ispat edilmemiş olup, mevcut durum karşısında mahkemece, davacının savurganlık ve malvarlığını kötü yönetme sebebine dayalı davasının kabulü gerekir.

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır - Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Vasi Tayini için  sulh hukuk mahkemesine hitaben dilekçe başlığı yazılır. Dava davalı olarak hasımsız açılır. Dava Konusu olarak Hangi hastaneden özürlü raporu alındığı ve kimin için vasiliğin tayini istendiği dilekçede açık olarak belirtilir.

Açıklamalar kısmında ; Özürlü raporun tarih, sayı ve davanın açıklamaları gerekçeleri yazılır. ' Vasi tayini isteyen kişinin (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) olan .... ....'in ... Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.'  

Yine ek olarak '(kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b)'in sakatlığından dolayı zaruri ihtiyaclarını tek başına giderememesi sebebiylr  iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur. ' şeklinde belirtilir.

Hukuki Sebepler bölümüne; M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat yazılarak Deliller kısmına ..... Hastanasınden alınan Özürlü Kurul Rapor Örneği.

Sonuç ve Talep olarak da: 'Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen .... adına tasarrufları yapabilmesi için . (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) yi vasi olarak tayin edilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı vekili, babası olan kısıtlı adayı ...'nun ileri derecede unutkanlık ve bilişsel bozukluk hastalığı nedeniyle malvarlığını yönetemediğini açıklayarak, kısıtlı adayının tedavisinin sağlanabilmesi ve malvarlığının zarar görmemesi için kısıtlanarak en büyük torunu ..'ın vasi olarak atanmasını istemiştir.

Kısıtlı adayı vekili, kısıtlı adayının kısıtlanmasını gerektiren neden bulunmadığını belirterek davanın reddine, aksi halde yasal danışman atanmasına karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, ...'nun sevk edildiği ... ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 31/12/2015 tarih 2566 sayılı yazılarına göre "kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından yasal danışman atanmasının uygun olabileceği" bildirildiği anlaşıldığından TMK'nun 429. maddesi gereğince fiil ehliyetinin sınırlanmasına, kendisine ...'ün TMK.'nun 429. maddesindeki işlemlerde görüşü alınmak üzere yasal danışman olarak atanması üzerine, hüküm; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince; Mahkemece, hüküm kısmında kısıtlı adayının sevk edildiği ... ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin raporu gereğince yasal danışman atandığı belirtilmiş ise de bunun gerekçe olarak kabulü mümkün değildir.

Hüküm fıkrasında yapılan bu açıklama, mahkeme kararında bulunması gereken durumları içermediği gibi, Mahkemece olayın delillerin tartışılmadığı ve değerlendirilmediği anlaşıldığından bu bakımdan hukuki denetimin yapılamayacağı açıktır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasi Tayini Davası - Yorum
  AYBİKE GÜNALAN -
  5 Ağustos 2016

  Merhaba, Benim vasi atanması ile ilgili bir sorum vardı, cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Akıl hastalığı nedeniyle vasi atanmış fakat vesayet makamı tarafından henüz kesinleşmemiş ve itirazın görüşüleceği bir duruşması olan vasi kısıtlının kiracısına banka bilgilerini değiştirerek ödemenin başka bir yere yapılmasını isteyebilir mi? Şayet isterse Türk Medeni Kanunu md.425 uyarınca kesinleşmeden görev yapmaya başlayamaz diyerek isteği reddedilebilir mi? Yoksa Türk Medeni Kanunu md.423 uyarınca geçici vasi adı altında isteğinin yapılması mı gereklidir?

  Cevapla
 • Vasi Tayini Davası - Yorum
  RENAN HARMANKAYA -
  5 Ağustos 2016

  Çok beğendim, tebrik ederim. Başarılar.

  Cevapla
 • Vasi Tayini Davası - Yorum
  HAKKI ÜNALDI -
  10 Ağustos 2016

  Vasi Tayini Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
Yorum Bırak