Atla

Velayet Davası Nasıl Açılır


Velayet Davası Nasıl Açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davasında önemli olan somut olaydır, davada  kesin ve tek bir kriter belirlemek mümkün değildir. Velayet davasında asıl olan velayete konu olan çocuğun menfaatlerini kimin koruyacağı,  ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) nasıl kimin daha iyi karşılayacağı, çocuğun hangi tarafa ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir ortamda yetişmesini  yaşamasını faydalı olacağının tespiti önemlidir.

Velayet boşanma davası açılması durumunda ayrıca velayet davası açılmasına gerek yoktur. Hakim boşanma ile birlikte çocuğun velayeti konusunda da çocuğun çıkarını düşünerek karar verir. 

Ayrıca boşanma davası sırasında çocuğa dava başlangıcında tedbir nafakası, boşanmaya karar verilmesi durumunda iştirak nafakası bağlar.

Boşanma Sonrası Çocukların Velayeti ve Velayet Davası Nasıl Açılır?

Boşanma konusu psikoloji olarak en çok çocukları etkilediği gibi hukuki sürecin en çok dikkatle incelediği konu çocukların menfaatini içeren konu velayet konusudur. Boşanma davası sonucu ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri evlilik birliği içerisinde beraber, ortak yürütülen velayetin boşanmadan sonra kimde kalacağı hususudur.

Bu konuda taraflar fazlası ile anlaşmazlığa düşmekte, çocukları karşı tarafa karşı kullanabilecekleri bir koz olarak görüp çocuğun menfaatini göz ardı etmeleridir. Çocuğun menfaati boşanma davası sonucu oluşan velayet davasının en önemli noktasıdır. Her ne kadar taraflar çocuğun menfaatini unutarak hareket etseler de hakim çocuğu göz ardı etmez ve ona göre kararını verir.

Velayeti tanımlarsak şunları ifade edebiliriz: küçüklerin, kısıtlıların gerek şahısları üzerinde gerek onlara ait mallarda özen gösterme, koruma ve onları temsil etme konusunda kanun koyucunun evlilik birliği süreci içinde anne ve babaya ortak olarak yüklediği bu sorumluluğun boşanma davası ile bir tarafa devretmesidir. Bu konuda kısıtlının veya çocuğun menfaati göz önüne alınarak velayet verilir.

Velayet Davasında Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır sorusu ile birlikte, Velayet davası ile ilgili olarak dava dilekçesi nasıl hazırlanır, içeriği nasıl olmalı, ne gibi deliller sunulmalı gibi tüm sorularınıza cevap verecek dilekçe örnekler bölümünde bulabilirsiniz. Yanlız burada hatırlatılması gereken önemli husus dava dilekçesi konu ve olayalar çerçevesinde her dava ve dilekçesini ayrı özelliği vardır. Bu yüzden hukuksal olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Velayet davası Dava dilekçelerinde konularına göre farklılık göstermesi sebebiyle, ana başlıklar altında dava dilekçesi örneğini veriyoruz. Velayet davası için Aile Mahkemesinin adı başlık olarak yazılır. Velayet davasında Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri belirtilir. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,  Davanın konusu velayet olduğundan, velayet ile ilgili konu açıkça belirtilir.

Örneğin Velayetin değiştirilmesi Dava dilekçesinde, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, olarak sıralayabiliriz.

 

velayet nasıl belirlenir

Çocuğun Velayeti Verilirken Hakimin Önemle üzerinde Durduğu Kıstaslar

Çocuğun velayeti hangi tarafa vereceği aile hakimi tarafından en iyi şekilde belirlenmesi için bir çok takdir yetkisi, olayları kendiliğinden araştırma ve inceleme hakkı tanınmıştır. Burada ki amaç çocuğun hayata en iyi şekilde hazırlanması ve yetişmesidir.

Velayet belirlenirken şu kriterlere önem verilmektedir.

Çocuk algılama ve konuşabilme yeteneğime sahipse hakim çocuğu dinler ve onun fikirlerini dikkate alır. Çocuğun kimle kalacağının önemi büyüktür.

Tarafların durumları incelenir her durumdan. Bu sadece ekonomik anlamda bir kıstas değildir. Çocuğu ahlaki ve karakteristik yönden iyi etkileyecek, örnek olacak taraf hangisidir.

Boşanma davasında boşanmanın nedeni nedir?

Çocuğun menfaatinin ilk sırada tutulması

Yukarıda açıkladığımız bu ve benzer kriterler göz önünde bulundurularak velayet konusu belirlenir.

Velayet Davası Nasıl Açılır - Sıkça Sorulan Sorular

Velayet Davasında Çocuğun Yaşı Önemli Mi?

Velayet aile hakimi tarafında belirlenirken çocuğun yaşının önemi unsuru göz önünde bulundurulur. 6 yaşın altındaki çocukların anne bakım, sevgisi ve şefkatine ihtiyacı olması nedeniyle, annenin engel durumu yoksa anneye verilmektedir.

Velayet Davası Nasıl Açılır sıkça sorulan sorular

Velayet Davasında Çocuğun Cinsiyeti Önemli Mi?

Velayet Davasında hakim  çocuğun hangi eşe vereceğini belirlerken birçok kriteri göz önünde bulundurur. Buradaki cinsiyet önemi iler ki dönemlerde sorun yaratması nedeniyle zaman zaman çocuğun cinsiyeti önemli olabilmektedir. Ama tek başına geçerli bir koşul değildir

Boşanma Sonucunda Velayet ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Velayet Davası Nasıl Açılır

Velayet Nedir, Neden  Büyük Bir Sorundur?

Velayet konusu neden boşanma sonrası sorun olarak ortaya çıktığını açıklayacak olursak, en önemli etken velayeti alan tarafın, karşı tarafın haklarına saygılı olmaması, boşanmadan kaynaklı öç alma duygusu, çocukla karşı tarafı cezalandırma duyguları ile hareket edilmesi durumunda sorunlar her geçen gün büyümekte, ve çekişmeli bir almaktadır.

Boşanma Davasını Yürüten Aile Hakimi Velayet Kararını Verirken Kriterleri Nelerdir?

Boşanma davasını yürüten hakim velayeti anaya ya da babaya verirken ana babanın yararını gözetmez. Yararı gözetilen menfaatinin önde olduğu kişi çocuktur.

Medeni Kanunumuz velayet konusunda hakime geniş bir takdir yetkisi tanımakla beraber hakimin belli kıstasları göz önüne alarak velayeti taraflardan birine bırakması gerektiğini de ifade etmektedir. Hakim velayeti ana ya da babaya devrederken çocuğun menfaatini gözetir dedik.

Peki menfaat gözetme ne demektir? Yani hakim çocuğun ruhsal, karakteristik olarak gelişiminde hangi taraf onu daha iyi yönde eğitecek onun kişisel haklarına saygı duyarak ve onu gözeterek büyütecekse veya ergin olana kadar bakacaksa velayeti o tarafa verir.

Eğer çocuk belli bir yaşın üstündeyse yani konuşabiliyor, algılayabiliyor ve fikirlerini ifade edebilecek kadar düşünme kabiliyetine sahipse hakim çocuğun kararını da önemser ve ona sorular sorar. Ana ve babanın yaşamı velayet konusunda göz önüne alınacak diğer kıstaslardan biridir.

Ana uyuşturucu bağımlısı veya kendine zarar verecek ölçüde ruhsal olarak hasta ise çocuğun gelişimi için velayet babaya verilir.Boşanma sürecinde tarafların velayeti kimin alacağını belirlemesi hakimi bağlamaz.

Verilen Velayet Kararı Sonradan Değiştirilebilinir Mi?

Gerek Boşanma esnasında, gerekse boşanma sonra belirlenen velayet kararları, durum ve şartların değişmesi halinde, çocuğun menfaati bozulmuş ise her zaman velayetin değiştirilmesi için anne ve baba aile mahkemesine dava açabilmektedir.

Velayet kararın değiştirilmesi için Medeni kanunda belirtilen şartlar geniş olarak anlatılmıştır. Ayrıca velayetin değiştirilmesi nedenleri, sonuçlarını açıklayan bir çok mahkeme ve yargıtay kararları mevcuttur.

Velayet Belirlenirken Hakim Kardeşleri Ayırır Mı?

Velayet konusunda hazırladığımız makalelerde anlatmak istediğimiz tek konu çocuk veya çocukların her konuda menfaati, psikolojik durumu, ve ruhen toplum içerisinde sağlık büyümeleridir. Toplum olarak geniş aile düzeninden git gide çekirdek küçük aileye dönüşüvermektedir.

Aile içerisinde destek anne, baba ve kardeşler arasından sağlanmaktadır. Bu durumda da kardeşlerin bir arada bulunması ve velayet belirlenirken velayetin verilmesi durumunda kardeşleri ayırmadan aynı kişi verilmesi esas alınmaktadır. Bunun en önemli nedeni oluşan olumsuz yeni durumda çocukların birbirinden destek alarak en kısa sürede normale dönmesi düşünülmektedir.

Bu durumunda her zaman faydalı olduğu gerek uzman görüşlerinde gerekse psikolog raporları ile mevcuttur. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Velayet Davası Nasıl Açılır - Yorum
    Anonim -
    13 Mayıs 2017

    velayet davası sonucu aldıgım 5 yasındakı ogluma gerekcelı kararda nafakadan soz edılmemıs dosyam ıstınaf mahkemesınde kesınlesme asamasında tekrar nafaka davasımı açmam lazım yoksa ıstınaf eksıkleri tamamlıyormu?

    Cevapla
Yorum Bırak