Velayet Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Velayet Davaları  > Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır? | Velayet davasında önemli olan somut olaydır, davada  kesin ve tek bir kriter ile belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle Velayet davasında asıl olan velayete konu olan çocuğun menfaatlerini kimin daha iyi koruyacağıdır.

 

Ayrıca çocuğun ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) nasıl kimin daha iyi karşılayacağı, çocuğun hangi tarafa ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir ortamda yetişmesini yaşamasında faydalı olacağının tespiti önemlidir.

 

Boşanma davalarında çocuğun velayeti talep edilmiş ise ayrıca velayet davası açılmasına gerek yoktur. Hakim boşanma ile birlikte çocuğun velayeti konusunda da çocuğun çıkarını düşünerek karar verir. Ayrıca boşanma davası sırasında çocuğa dava başlangıcında tedbir nafakası, boşanmaya karar verilmesi durumunda iştirak nafakası bağlar. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Boşanma Sonrası Çocukların Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Boşanma konusu psikoloji olarak en çok çocukları etkilediği gibi hukuki sürecin en çok dikkatle incelediği konu çocukların menfaatini içeren konu velayet konusudur.

 

Boşanma davası sonucu ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri evlilik birliği içerisinde beraber, ortak yürütülen velayetin boşanmadan sonra kimde kalacağı hususudur.

 

Bu konuda taraflar fazlası ile anlaşmazlığa düşmekte, çocukları karşı tarafa karşı kullanabilecekleri bir koz olarak görüp çocuğun menfaatini göz ardı etmeleridir.

 

Çocuğun menfaati boşanma davası sonucu oluşan velayet davasının en önemli noktasıdır. Her ne kadar taraflar çocuğun menfaatini unutarak hareket etseler de hakim çocuğu göz ardı etmez ve ona göre kararını verir.

 

Velayeti tanımlarsak şunları ifade edebiliriz: küçüklerin, kısıtlıların gerek şahısları üzerinde gerek onlara ait mallarda özen gösterme, koruma ve onları temsil etme konusunda kanun koyucunun evlilik birliği süreci içinde anne ve babaya ortak olarak yüklediği bu sorumluluğun boşanma davası ile bir tarafa devretmesidir. Bu konuda kısıtlının veya çocuğun menfaati göz önüne alınarak velayet verilir. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? – Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Davası Nasıl Açılır sorusu ile birlikte, Velayet davası ile ilgili olarak dava dilekçesi nasıl hazırlanır, içeriği nasıl olmalı, ne gibi deliller sunulmalı gibi tüm sorularınıza cevap verecek dilekçe örnekler bölümünde bulabilirsiniz.

 

Yalnız burada hatırlatılması gereken önemli husus dava dilekçesi konu ve olayalar çerçevesinde her dava ve dilekçesini ayrı özelliği vardır. Bu yüzden hukuksal olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

 

Velayet davası Dava dilekçelerinde konularına göre farklılık göstermesi sebebiyle, ana başlıklar altında dava dilekçesi örneğini veriyoruz. Velayet davası için Aile Mahkemesinin adı başlık olarak yazılır.

 

Velayet davasında Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri belirtilir. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,  Davanın konusu velayet olduğundan, velayet ile ilgili konu açıkça belirtilir.

 

Örneğin Velayetin değiştirilmesi Dava dilekçesinde, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, olarak sıralayabiliriz. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Çocuğun Velayet Davasında Hakimin Velayet Kıstasları – Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Çocuğun velayeti hangi tarafa vereceği aile hakimi tarafından en iyi şekilde belirlenmesi için bir çok takdir yetkisi, olayları kendiliğinden araştırma ve inceleme hakkı tanınmıştır.

 

Burada ki amaç çocuğun hayata en iyi şekilde hazırlanması ve yetişmesidir. Velayet belirlenirken şu kriterlere önem verilmektedir.

 

Çocuk algılama ve konuşabilme yeteneğime sahipse hakim çocuğu dinler ve onun fikirlerini dikkate alır. Çocuğun kimle kalacağının önemi büyüktür.

 

Tarafların durumları incelenir her durumdan. Bu sadece ekonomik anlamda bir kıstas değildir. Çocuğu ahlaki ve karakteristik yönden iyi etkileyecek, örnek olacak taraf hangisidir. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Davası Nasıl Açılır – Velayet Davası Açılırken Çocuğun Yaşı Önemli Mi?

 

Velayet aile hakimi tarafında belirlenirken çocuğun yaşının önemi unsuru göz önünde bulundurulur.

 

6 yaşın altındaki çocukların anne bakım, sevgisi ve şefkatine ihtiyacı olması nedeniyle, annenin engel durumu yoksa anneye verilmektedir. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Davası Açılırken Çocuğun Cinsiyeti Önemli Mi?

 

Velayet Davasında hakim  çocuğun hangi eşe vereceğini belirlerken birçok kriteri göz önünde bulundurur.

 

Buradaki cinsiyet önemi iler ki dönemlerde sorun yaratması nedeniyle zaman zaman çocuğun cinsiyeti önemli olabilmektedir. Ama tek başına geçerli bir koşul değildir. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Nedir – Velayet Davası Neden Açılır?

 

Velayet konusu neden boşanma sonrası sorun olarak ortaya çıktığını açıklayacak olursak, en önemli etken velayeti alan tarafın, karşı tarafın haklarına saygılı olmaması, boşanmadan kaynaklı öç alma duygusu, çocukla karşı tarafı cezalandırma duyguları ile hareket edilmesi durumunda sorunlar her geçen gün büyümekte, ve çekişmeli bir almaktadır. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Davasında Velayet Kararları

 

Boşanma davasını yürüten hakim velayeti anaya ya da babaya verirken ana babanın yararını gözetmez. Yararı gözetilen menfaatinin önde olduğu kişi çocuktur.

 

Medeni Kanunumuz velayet konusunda hakime geniş bir takdir yetkisi tanımakla beraber hakimin belli kıstasları göz önüne alarak velayeti taraflardan birine bırakması gerektiğini de ifade etmektedir. Hakim velayeti ana ya da babaya devrederken çocuğun menfaatini gözetir dedik.

 

Velayet davasında çocuğun menfaatinin gözetilmesi ne demektir? Yani hakim çocuğun ruhsal, karakteristik olarak gelişiminde hangi taraf onu daha iyi yönde eğitecek onun kişisel haklarına saygı duyarak ve onu gözeterek büyütecekse veya ergin olana kadar bakacaksa velayeti o tarafa verir.

 

Eğer çocuk belli bir yaşın üstündeyse yani konuşabiliyor, algılayabiliyor ve fikirlerini ifade edebilecek kadar düşünme kabiliyetine sahipse hakim çocuğun kararını da önemser ve ona sorular sorar. Ana ve babanın yaşamı velayet konusunda göz önüne alınacak diğer kıstaslardan biridir.

 

Ana uyuşturucu bağımlısı veya kendine zarar verecek ölçüde ruhsal olarak hasta ise çocuğun gelişimi için velayet babaya verilir.Boşanma sürecinde tarafların velayeti kimin alacağını belirlemesi hakimi bağlamaz. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Kararı Ne Kadar Süre Sonra Tekrar Açılır?

 

Gerek Boşanma esnasında, gerekse boşanma sonra belirlenen velayet kararları, durum ve şartların değişmesi halinde, çocuğun menfaati bozulmuş ise her zaman velayetin değiştirilmesi için anne ve baba aile mahkemesine dava açabilmektedir.

 

Velayet kararın değiştirilmesi için Medeni kanunda belirtilen şartlar geniş olarak anlatılmıştır. Ayrıca velayetin değiştirilmesi nedenleri, sonuçlarını açıklayan bir çok mahkeme ve yargıtay kararları mevcuttur. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

 

Velayet Davasında Kardeşlerin Ayrılmaması Kıstası

 

Velayet konusunda hazırladığımız makalelerde anlatmak istediğimiz tek konu çocuk veya çocukların her konuda menfaati, psikolojik durumu, ve ruhen toplum içerisinde sağlık büyümeleridir. Toplum olarak geniş aile düzeninden git gide çekirdek küçük aileye dönüşüvermektedir.

 

Aile içerisinde destek anne, baba ve kardeşler arasından sağlanmaktadır. Bu durumda da kardeşlerin bir arada bulunması ve velayet belirlenirken velayetin verilmesi durumunda kardeşleri ayırmadan aynı kişi verilmesi esas alınmaktadır.

 

Bunun en önemli nedeni oluşan olumsuz yeni durumda çocukların birbirinden destek alarak en kısa sürede normale dönmesi düşünülmektedir.

 

Bu durumunda her zaman faydalı olduğu gerek uzman görüşlerinde gerekse psikolog raporları ile mevcuttur. Diğer makaleler için Velayet Avukatları Ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

VELAYET DAVASI - VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - İLGİSİZLİK NEDENİYLE VELAYETİN BABAYA VERİLMEMESİ (Velayet Davası Nasıl Açılır).

2006 yılında evlenerek ….yaşamaya başladığı, müşterek çocuğun ise …. Köyünde anneannesi ve dedesi ile birlikte yaşamaya devam ettiği, müşterek çocuğun uzun süreli tatillerde annenin yanına gidip kaldığı, diğer zamanlarda da annenin zaman zaman köye gelip müşterek çocuğu gördüğü,

Annenin çocuğun …. yanında kalması yönündeki yaklaşımlarının, çocuğun anneanne ve dedesi yanında kalmaktan menmun olması sebebiyle kabul görmediği ve çocuğun bizzat anneanne ve dede ile köyde kalmayı tercih ettiği,

Bu durumun çocuğun bedensel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkilediği yönünde bir delil sunulmadığı gibi, mahkemece alınan uzman raporunda da “davacı babanın ve ailesinin çocuğun velayeti konusunda yüksek motivasyon taşımadıklarının tespit edilip,

Velayetin annede kalmasının çocuğun yararına olacağı yönünde mütalaa beyan edildiği”, babanın ise yakın bir köyde ikamet etmesine rağmen aradan geçen sürede müşterek çocukla yeterince ilgilenmediği anlaşılmaktadır.

Velayetin düzenlenmesinde, çocukların üstün yararı, ana ve babanın isteklerinden önce gelir. Gerçekleşen bu durum karşısında, davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir.

VELAYET DAVASI - VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ - VELAYETİN ALINMASI (Velayet Davası Nasıl Açılır).

Dosyanın yeniden yapılan incelemesinde;…’in anne ve babasının boşandıktan sonra … doğması sebebiyle tekrar biraraya geldikleri, l yıl çocukları ile birlikte yaşadıkları ancak tarafların yeniden anlaşamadıkları,

… babaannesi ile … annesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle annenin ailesinin yanına dönmek durumunda kaldığı ve çocuğu ile görüştürülmediği anlaşılmaktadır. Davalı-davacı anne, … velayetinin kendisine verilmesini talep etmiştir.

Ana veya babası sağ olan çocuğun velayet altında tutulması, velayetin bunlardan birine verilmesi asıldır.

Ancak, ana veya babanın velayet görevini yapamayacak olması veya çocuğun velayet altında bulunmasının, çocuğun fikri, bedeni sağlık ve eğitsel gelişimi yönünden üstün yararına aykırı düşeceğinin anlaşılması halinde, çocuk velayet altına alınmayıp, kendisine bir vasi de atanması mümkündür.

Dosyada annenin velayet görevine engel bir durum bulunmadığı gibi çocuğun velayet altında bulunmasının onun üstün menfaatine aykırı olacağına ilişkin bir olgu ve delil bulunmamaktadır.

O halde … velayetinin davalı-davacı anneye verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından hükmün onanmasına karar verilmiştir.

ANNE VE BABANIN VELAYET GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMESİ - VASİ ATANMASI KURALI (Velayet Davası Nasıl Açılır).

Ana veya babası sağ olan çocuğun velayet altında tutulması, velayetin bunlardan birine verilmesi asıldır. Ancak, ana veya babanın velayet görevini yapamayacak olması veya çocuğun velayet altında bulunmasının, çocuğun fikri, bedeni sağlık ve eğitsel gelişimi yönünden üstün yararına aykırı düşeceğinin anlaşılması halinde,

Çocuk velayet altına alınmayıp, kendisine bir vasi de atanması mümkündür. Dosyada annenin velayet görevine engel bir durum bulunmadığı gibi çocuğun velayet altında bulunmasının onun üstün menfaatine aykırı olacağına ilişkin bir olgu ve delil bulunmamaktadır.

O halde … velayetinin davalı-davacı anneye verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından hükmün onanmasına karar verilmiştir (Velayet Davası Nasıl Açılır).

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor