Velayetin Babaya Verilmesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Velayet Davaları  > Velayetin Babaya Verilmesi

Velayetin Babaya Verilmesi

Velayetin Babaya Verilmesi

Velayetin Babaya Verilmesi | Türk Medeni Kanunu kapsamında çiftler, yasal olarak evlilik birliğini kurma hakkına sahip olabildikleri gibi evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin olanaksız hale geldiği hallerde de evlilik birliğini sonlandırma hakkına sahip olabilir. Ancak evlilik birliğinde meydana gelen çocuklar, Türk Medeni Kanunu kapsamında bulunan boşanma hakkı açısından önemli konulardan birisini teşkil eder.

 

Özellikle de boşanma sonrası çocuk ya da çocukların hangi tarafın velayetine verileceği boşanma davalarının en sık görülen tartışmalı konularının başında gelir.

 

Günümüz Türk Medeni Kanunu kapsamında eğer farklı ve istisnai bir durum söz konusu değil ise küçük çocukların velayeti anneye verilmektedir. Ancak boşanan taraflar arasında bir anlaşma gerçekleştirilmiş ya da çocuk/çocukların velayetinin anneye verilmesi açısından uygunluğun söz konusu olmaması halinde velayet babaya verilmektedir.

 

Türk Medeni Kanunu dahilinde özellikle de bebek/çocuk gelişimi açısından anne şefkatine ve ilgisine muhtaç olabilmesi dolayısı ile boşanma davalarında genel olarak velayet anneye verilmektedir.

 

Özellikle de boşanma davalarında mahkeme tarafından annenin, çocuğun gelişimini sağlıklı bir şekilde bir yaşam sürdürmemesi, tedavisi olanaksız bir hastalığının söz konusu gibi olağanüstü durumlar halinde çocuğun velayeti babaya verilebilir. | Velayetin Babaya Verilmesi

 

Bu noktada Türk Medeni Kanunu dahilinde, söz konusu durumun kamu düzenini etkiliyor olması dolayısı ile Aile Mahkemesi hakimine bu konuda daha geniş inisiyatif kullanabilme olanağı tanır.

 

Bu olağanüstü koşulların haricinde babanın çocuk/çocuklar açısından anneye göre daha yüksek yaşam standardı, daha iyi bir eğitim ve daha iyi bir sosyal yaşam sunabileceği kanaatine varması durumunda velayeti babaya verir.

 

Aile Mahkemesi hakimi tarafından boşanma davalarında çocuk velayeti açısından çocuk ile uzman psikolog eşliğinde görüşme de gerçekleştirilir. Bu görüşmeler 13 yaşını doldurmuş çocuklar için uygulanır.

 

13 yaşını geçirmiş olan çocuklar için artık anne ilgisi ve bakımı muhtaçlığının daha geri planda olması dolayısı ile daha iyi yaşam ve daha iyi gelişim sunabilecek taraf daha fazla göz önünde bulundurulur.

 

Çocuk/çocukların velayet hakkı çocuğun doğumu ile başlar ve 18 yaşına (ergin) gelene kadar sürer. | Velayetin Babaya Verilmesi

 

Boşanma davasında çocuğun velayetini alan tarafın, vefat etmesi durumunda ise çocuk ya da çocukların velayeti, doğrudan karşı tarafa geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

 

Böyle bir durumda vefat eden velayet sahibinin yasal varisleri tarafından çocuğun velayeti alınır. Ayrıca karşı tarafın çocuğun velayetini alabilmesi için böyle bir durumda Aile Mahkemesi’ ne başvuru gerçekleştirerek, velayetin kendilerine verilmesine ilişkin olarak dava açması gerekliliği bulunur.

 

Vefat durumunun haricinde boşanma davası sonucunda velayeti alan tarafın kısıtlılığı, tutukluluğu, cezaevine girmesi gibi olağanüstü ‘olumsuzluk’ taşıyan durumlar halinde de çocuk ya da çocukların velayetinin doğrudan karşı tarafa geçmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmaz.

 

Velayete sahip olan tarafın bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalması durumunda velayeti, karşı tarafın alabilmesi için yine Aile Mahkemesi’ ne başvuru gerçekleştirerek, velayetin kendilerine verilmesi için velayet değişim davası açmaları gerekliliği bulunmaktadır. | Velayetin Babaya Verilmesi

 

Yargıtay Kararı – Velayetin Babaya Verilmesi

 

VELAYET DAVASI – DAVACI BABANIN BARINMA GELİR SOSYAL VE PSİKOLOJİK DURUMUNA GÖRE ÇOCUĞUN SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN VELAYETİ ÜSTLENMEYE ENGEL BİR DURUMUN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, davacı babanın barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumuna göre çocuğun sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması ve tüm delillerin hep birlikte değerlendirilmesi suretiyle hasıl olacak sonucuna göre velayet konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

 

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI – ANNENİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ OLMASINA RAĞMEN BABASI İLE GÖRÜŞMESİNİ ENGELLEMESİ – VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANILDIĞI – VELAYETİN ANNEDEN ALINARAK BABAYA VERİLMESİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir.

Velayetin Babaya Verilmesi | Sıkça Sorulan Sorular

İDRAK ÇAĞINDA BULUNAN ORTAK ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI LÜZUMU

İdrak çağında tespit edilen ortak çocuğun, mahkemece özellikle ya daistinabe yolu ile dinlenerek küçüğün ebeveynlerinden hangisinin yanısırakalmak arzuladığı ile ilgili görüşünün alınması, gerektiğinde,

Bu görüşün değerlendirilmesi ve ayrı olarak çocuğun üstün yararının belirlenmesiitibariyle, mahkemece uzman ya da uzmanlar görevlendirilip,

Uzmanraporu alınarak bütün kanıtlar beraber değerlendirilerek hasıl kalitedeneticeye göre velayetin düzenlenmesi lazım olur.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

1Soru

Avukata Soru Sor