Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

Velayet açısından bakıldığında, velayet düzenlendikten sonra çocuğun velayetinin yeni olaylara, sebeplere göre yeniden değiştirilmesi mümkündür. Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir.  Velayetin değiştirilmesi davası ortaya çıkan yeni olay ve sebeplere dayanarak dava  dilekçesi hazırlanarak, mahkeme harç ve masrafları yatırılarak dava açılır. Velayetin değiştirilmesi davasında taraflar iddialarını kanıtlamakla yükümlüdür

Velayet Değişikliği Dava Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi hazırlanırken aşıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. Öncelikli olarak,  Dava dilekçesinin hangi mahkemeye yazıldığını belirtmek için Mahkemenin adı yazılır. Alt kısmına, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri yazılır. Yazılan adresler açık ve kolay bulunur olması önemlidir. Davacı ve Davalının T.C,  isimleri ve  soy ismi  yazılır. Dava Dilekçesinin konusu özellikle belirtilir. Davanın açık özetleri. İdda edilen konuların nasıl ispatlanacağı belirtilir. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde en önemli kısım  Dayanılan hukuki sebepler ve Açık bir şekilde talep sonuç belirtilir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI)                      :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRESİ                                               :

VEKİLİ                                                :

DAVALI                                              :

ADRESİ                                               :

KONU                                                   : Velayetin Değiştirilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)

2-) HUKUKİ NEDENLER            :

HUKUKİ DELİLLER                     :

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda ………………vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.  …/…/…

EKLER

1-

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği