Velayetin Kaldırılması Davası ve Şartları | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Velayetin Kaldırılması Davası ve Şartları

velayetin-kaldirilmasi-ve-sartlari-nelerdir

Velayetin Kaldırılması ve Şartları Nelerdir – Velayetin Kaldırılması Davası, Velayet öncelikle ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz.

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verilebilir.

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Velayetin kaldırılması ne demektir?

Velayetin Kaldırılması Davası, Velayetin Kaldırılması  şartlarını inceleyecek olursak, TMK. m:348’e göre; Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir.

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden dolayı veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi, Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması, Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır, Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

Velayetin Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Görülür

Çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Velayetin Kaldırılması Davası, davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır.

Velayetin Kaldırılması Davası Nasıl Görülür?

Velayetin Kaldırılması Davası açılması durumunda, tarafların iddia ve savunmaları dinlenir. Şahitlere, bildirdikleri, gördükleri ve duydukları sorulur.

Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar.

Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez. Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır.

Hakimde hasıl olan kanaate göre karar verilir. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır. Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır. | Velayetin Kaldırılması Davası ve Şartları

Velayetin Kaldırılması Davası – Dava Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI : ADRES :

VEKİLİ  : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI :

ADRESİ : KONU : Velayetin Kaldırılması ve babaya verilmesi  isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Makalede Velayetin Kaldırılması konusu bilgi için verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına göz atınız. | Velayetin Kaldırılması Davası ve Şartları

601 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp