Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Vergi Mahkemelerinde Nasıl Dava Açılır?

Mükellefler hakkında yapılan araştırmalar sonrasında kişilerin belirli vergi ve ceza ödemeleri ile ilgili olarak hukuki açıdan sorumlu olması söz konusu ise bu durumda öncelikle uzlaşma talep edilir. Bu vergi mahkemelerinde açılan davalarla mümkün olmaktadır. Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na yazılan dilekçeler sayesinde davaların açılması mümkün oluyor. Dava dilekçelerinin dava sürecinde de kullanılması sebebiyle iki nüsha olarak hazırlanması gerekmektedir. Davanın yürütülmesi sürecinde kusursuz bir şekilde istenilen taleplerin elde edilmesi adına mutlaka dava dilekçesinin hukuki kurallara uygun bir şekilde düzenlenmiş olması ve istenilen sonucu almaya yönelik olarak değiştirilmiş olması gerekmektedir.

Özellikle vergi ve cezalar ile ilgili davalarda kişilerin haklarını savunabilmesi ancak dilekçede iddia edilmiş olan noktalara emsal nitelik taşıyacak olan kararların gösterilmesi ile mümkün olduğu için kişilerin bu süreçte deneyimli bir avukatla süreci yönetmesi gerekecektir. Dilekçeler üzerinde ihtirazi kayıt bulunuyorsa bu durumda kişilerin en kısa sürede yürütmenin durdurulması talebini de yerinde getirmesi gerekiyor. Tüm davalarda olduğu gibi vergi mahkemesine açılan davalarda da kişilerin belirli miktarda harç ve posta gideri bedellerini yatırması gerekmektedir.

Bu miktar kişiye davanın açılma sürecinde mahkeme tarafından hesaplanarak bildirilir. Harçların yatırılmış olduğunu gösteren bir makbuz ile birlikte dilekçeye eklenmiş posta pulu sayesinde davaların açılması mümkün olmaktadır. Davanın açılmasının ardından dilekçeye göre düzenlenmiş dava bilgilerinin yer aldığı belgeden kişiler davanın görüleceği mahkeme ve davanın kendi esas numarasına ulaşabilirler.

Davanın açıldığı yılı ve aynı yıl içinde açılmış olan kaçıncı dava olduğunu gösterir iki farklı bölümden oluşan esas numarası dava için belgelerin temin edildiği zamanlarda gerekli olmaktadır. Çünkü mahkeme dava sürecinde yapılmış olan tüm işlemleri bu esas numarasına dikkat ederek işleme almaktadır.

Vergi Mahkemelerine Dava Açmada Zamanaşımı Süresi

Uzlaşmaların tarhiyat öncesinde istenmesi durumu söz konusu ise ya da mükellefin veya diğer tarafın uzlaşmaya yönelik bir tavrı bulunmuyor ise bu durumda öncelikle kendisine vergi ve ceza ile ilgili olarak tebligat yapılması gerekmektedir.

Tebligatın ardından geçen ilk 30 günlük süre içinde kişinin mutlaka vergi mahkemelerinde dava açması gerekiyor.

Eğer aynı kişiler hakkında işlem yapılacağı zaman uzlaşmadan kayaklı olarak bir tutanağın tutulması söz konusu olmuş ise bu durumda tebligatların üzerinden geçen 15 günlük sürede vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. İhbarnamelerin ardından taraflardan birinin kendi haklarına sahip çıkmak adına karşı dava açma yoluna gitmesi de söz konusu olabiliyor. Bu süreç takip edildiği takdirde vergi ve ceza işlemleri ile ilgili olarak İdari Yargılama Usulleri gereği mutlaka tahsilat yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Vergi Mahkemesi Dava Dilekçelerinde Neler Olmalı?

Davaların görülmesinde temel yapı dilekçeler üzerinde yer alan bilgiler sayesinde oluşturulmaktadır. Dilekçenin çok fazla detayla anlaşılmaz bir yapıya gelmesi, sayfalarca yazılmış olması ve olayın başladığı esas tarihten çok önceden itibaren gelinerek bir anlatım yapılması dava sürecinin istenilen etkide yürütülmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle dilekçelerin mutlaka bu alanda bir hukukçu yardımı ile birlikte hazırlanmış olması gerekmektedir. Kişilerin bir de dava dilekçelerini karşılarına dava açmış oldukları kişi sayısının bir fazlası olarak nüsha eklemesi gerekiyor.

Vergi Mahkemesi Davaları için Avukat Gerekir Mi?

Tüm davalarda olduğu gibi vergi mahkemesinde görülen vergi ve ceza ile ilgili davalarda da kişilerin avukat tutması zorunlu olmamaktadır. Kişiler kendi başvuruları yoluyla davalarını açarak mahkemeye katılabilirler. Fakat dava açma sürecindeki her bir detayın daha sonrasında mahkemenin vereceği kararda etkisi bulunabileceği göz önüne alınırsa bu noktada özenli bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Avukatlardan yardım almak isteyip de ekonomik durumu buna müsaade etmeyen kişiler bulundukları illerin barolarına başvurarak ücretsiz avukat talebinde bulunabilirler.

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Alacakların kesinleşmesinin ardından yapılan ödeme emrine itiraz borcun belirlenmesinin ardından geçen 7 günlük sürede borcun talep edilmesini ve buna bağlı olarak mal bildiriminde bulunulmasını gerektirmektedir. Hakkında ödeme emri çıkan kişinin kendisinin ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacağı ile ilgili ulaşan tebligata karşılık olarak borcun var olmadığı, bir kısmını ödemiş olduğu ya da borcun zamanaşımı sürelerine uğradığı gerekçe göstererek mahkemelere iptal davası açması gerekiyor.

Bu davanın 7 günü geçen bir sürede açılması kişinin itiraz hakkını kaybetmesine yol açar. Eğer kişiler ödeme emrini gerektirecek olan olayın gerçekleşmediğini iddia ediyorlarsa bu davada mahkemenin bunu görmesini de talep edebilmektedir. Ancak tarh işlemine karşı kişilerin savunabileceği hukuki noktaların ödeme emrine itiraz için açılan iptal davalarında tekrar ortaya çıkarılması söz konusu olmamaktadır. İptal davalarından feragat edilirse haksız çıkma tazminatını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Danıştay Kararı – Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konulu yargıtay kararları eklenecektir. Makalede Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

2 Yorum

  • Gülşen Akgün
    Cevapla -

    Açıklama çok güzel ve faydalı teşekkürler.

  • Seher Yıldız
    Cevapla -

    müvekkilim müteahhitin malik olduğu aynı apartmandaki dairelerinin tapu harcı iadesi davasını tek dilekçe ile mi açmalıyım yoksa her daire için ayrı dilekçe mi yazmalıyım.Teşekkürler.

Yorum Bırak