Atla

Yabancı Noter Senedi


Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi Nedir

Noter senetleri, Noter huzurunda hazırlanmış ve Noter tarafından onaylanmış senet anlamına gelir. Senet herhangi bir nedenle oluşan nakit para ilişkisinin belgelendirilmesi ve bu ilişkiye resmiyet kazandırılması olarak tanımlanabilir. Bu alacak borç ilişkisinin ne kadar olduğu, hangi para cinsinden olduğu, hangi vadede ödeneceği, alacaklı ve borçlu kişilerin net ve açık bilgilerinin bulunduğu bir resmi belgedir.

Noter huzurunda hazırlanan senetlerin tam ve doğru bir biçimde doldurulması ve yanı sıra noter onayının bulunması, senede konu borç/alacak ilişkisinin bir tür anlaşmazlığa sürüklenmesi durumunda, noter senedi doğrudan kanıt olarak hem borçlunun ve hem de alacaklının çıkarlarını korur. Borcun vadesi geldiği halde ödenmediği durumlarda, alacaklı İcra dairelerine doğrudan başvurarak, imlasız icra takibi başlatabilir ve alacağının tahsili yöntemini uygulayabilir.
 

Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi Ülkemizde Geçerli Olur mu?

Yabancı ülkelerin noterlerinde hazırlanmış olan senetlerin ülkemizde resmi olarak geçerli olabilmesi için gerekli ön şart Apostil Şerhi içermesi gerektiğidir. Ülkemizde İcra dairelerinde ilamsız icra takibi başlatılabilmesi için veya senetli bir borç/alacak ilişkisinin mahkemelerde dava konusu olarak değerlendirilebilmesi için, senedin ülkemizin resmi noterlerinden onaylı olmasını gerektirdiği gibi, doğrudan iki kişi tarafından da hazırlanıp imzalanmış olması yeterlidir. Bununla birlikte yabancı ülkelere ait senetlerin ülkemizde resmi geçerliliğin olabilmesi için, senedin hazırlanması ve onaylanmasında hazır bulunmuş, o ülkenin resmi kurumu olan noterin tanınmasını gerektirir.

 

Bu kapsamda Lahey anlaşmasını imzalamış olan ülkelerin noterleri, Apostil şerhi adı verilen, senetle birlikte hazırlanmış standart bir belgedir. Bu belgede imzalayan kişinin belgeyi hangi yetkiyle imzaladığı, hangi yetkiyle ilgili mührün kullanıldığı ve kişinin kimlik bilgileri yer alır.

Bu sayede cra dairelerimiz ve ilgili tüm kuruluşlarımız belgenin doğruluğunu onaylatabilme ve imzalayan kişinin yetkili olduğunu tespit edebilme şansına sahip olur. Bu yolla yabancı ülke noter senedei ülkemizde de geçerli olabilir.

 

Lahey Anlaşmasına İmza Atmayan Ülkeler

Lahey Anlaşması' nda imzası olmayan pek çok ülke bulunur ve bu ülkelerin noterlerinde hazırlanmış olan senetlerin, ülkemizde de geçerli olabilmesi için daha farklı bir yol izlenir.

Bu tür durumlarda ilgili ülkedeki noterin hazırlayıp onayladığı noter senedinin geçerli olabilmesi için, ilgili kurumun yetkili olup olmadığı, o ülkede bulunan konsolosluğumuz aracılığıyla teyit edilmelidir. İlgili ülkedeki konsolosluğumuz, böyle bir noterin gerçekten var olup olmadığını tasdik ettikten sonra belge ülkemiz sınırlarında geçerlilik kazanabilir.

 

TYabancı Noter Senedi Nedir İşlemleri

Bu türlü hukuki durumlarla sıklıkla karşılaşılabildiği gibi, sürenin biraz uzaması söz konusu olsa da, her ülkenin noterlerinde düzenlenmiş olan senetlerin, sonuçlarına resmi yollardan ulaşabilmek mümkündür.

Yabancı ülke noter senetlerinin, ülkemizde geçerli olabilmesi için noter huzurunda hazırlanmış ve onaylanmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Noter huzurunda hazırlanmamış olan senetlerin, iki taraf açısından da olumsuz sonuçları olabileceği gibi, bu durumda hukuki olarak hiçbir şey yapılamaz anlamında değerlendirilmemelidir.

 

Yabancı Noter Senedi - Yargıtay Kararı

T.C Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas:2015/15800 Karar No: 2015/17582  Karar Tarihi: 07.10.2015

KONUSU: Yabancı Noter Senedin İcra Takibi ÖZET: Yabancı Ülke noterince düzenlenen Para Borcunu içeren sentlerin Türkiye'de Tenfiz Kararı olmaksızın ilamlı İcra Takibine konulabilir. Mahkeme'ce, icra takibine dayanak teşkil eden ... Noterliğinin ... numaralı ve 09/11/2011 tarihli belgenin

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılacak bir tanıma davasıyla ancak ilam hükmünü kazanacağı, dayanak belge tanınmadığından ilam hükmünde olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve takibin iptaline dair verilen karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Yabancı Noter Senedi - Yorum
  USLU BAHÇECİ -
  9 Ağustos 2016

  Yabancı Noter Senedi Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Yabancı Noter Senedi - Yorum
  ALİ ÖZCAN -
  9 Ağustos 2016

  Yabancı Noter Senedi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Yabancı Noter Senedi - Yorum
  Latife -
  26 Ocak 2017

  Yabancı Noter Senedi Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak