Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Yaş Düzeltme Davası,  Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir. Usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ya da nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usule tabidir.Yaş Düzeltme Davası ancak bir kere açılabilir. Çünkü ilk davada hakiki doğum tarihi tespit edilmiştir. Doğumdan veya Gizli Nüfus ’tan kütüğe kaydedilenler, her zaman dava açabilirler. Yani, zamanaşımına tabi değildir. Genel yazım suretiyle Nüfusa kaydedilmişse; 18 yaşını bitirdikten sonra veya 6 ay içinde dava açılabilir. Bu, hak düşüren süredir. Yani, bu süreyi geçirdikten sonra dava açarsa, red edilir.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır,  Şartları Nelerdir, Yaşı düzeltilmek istenenin dış görünüşü, Nüfus’taki doğum tarihine uymamalıdır, Yaşını büyültmek istiyorsa, büyültmek istediği yaşta kardeşi bulunmamalıdır, Yaşını küçültmek istiyorsa, Nüfusa yazım gününden önceki tarihte doğduğunu iddia etmelidir, Hastane ve Doğumevi gibi bir kurumda doğmuş olmamalıdır, Daha önce, yaş tashihi yaptırmamış olması lazımdır.

Yaş Düzeltme Davası Yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Reşit ise kendisi; değilse velisi veya vasisi açar, Doğduğu yılın Temmuz ayının 1. Günü doğmuş sayılır. Ay yazılmış fakat gün yazılmamışsa, o ayın 1. Günü doğmuş sayılır.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/12733 Karar: 2015/1894 Karar Tarihi: 12.02.2015

YAŞ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – HAKİMİN NÜFUS KAYITLARINDA DÜZELTME YAPARKEN KAYITLAR ARASINDA ÇELİŞKİ MEYDANA GETİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemeye ve hayatın doğal akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi gerekirken, bu hususa dikkat edilmeksizin nüfus kayıtlarında çelişki yaratacak şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Hüküm bozulmuştur.

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2011/10374 Karar: 2012/530 Karar Tarihi: 24.01.2012

DOĞUM TARİHLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – GERÇEK YAŞININ TESPİTİ İÇİN TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANEYE GÖNDERİLEREK SAĞLIK KURULU RAPORU ALDIRILMASI ZORUNLULUĞU – SALT TARAF BEYANLARI İLE YETİNİLİP DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Doğum tarihlerinin düzeltilmesi istemiyle açılan davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi istenenin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, adı geçenlerin yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınıp gösterilecek sair deliller toplanmadan, salt taraf beyanları ile yetinilip davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, (Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır) doğum tarihinin düzeltilmesi istenenin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, adı geçenlerin yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınıp gösterilecek sair deliller toplanmadan, salt taraf beyanları ile yetinilip davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

YAŞ DAVALARI HAKKINDA BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır Şartları konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Ankara avukat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.