Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Yaş Düzeltme Davası,  Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir. Usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ya da nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usule tabidir.Yaş Düzeltme Davası ancak bir kere açılabilir. Çünkü ilk davada hakiki doğum tarihi tespit edilmiştir. Doğumdan veya Gizli Nüfus ’tan kütüğe kaydedilenler, her zaman dava açabilirler. Yani, zamanaşımına tabi değildir. Genel yazım suretiyle Nüfusa kaydedilmişse; 18 yaşını bitirdikten sonra veya 6 ay içinde dava açılabilir. Bu, hak düşüren süredir. Yani, bu süreyi geçirdikten sonra dava açarsa, red edilir.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır,  Şartları Nelerdir, Yaşı düzeltilmek istenenin dış görünüşü, Nüfus’taki doğum tarihine uymamalıdır, Yaşını büyültmek istiyorsa, büyültmek istediği yaşta kardeşi bulunmamalıdır, Yaşını küçültmek istiyorsa, Nüfusa yazım gününden önceki tarihte doğduğunu iddia etmelidir, Hastane ve Doğumevi gibi bir kurumda doğmuş olmamalıdır, Daha önce, yaş tashihi yaptırmamış olması lazımdır.

Yaş Düzeltme Davası Yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Reşit ise kendisi; değilse velisi veya vasisi açar, Doğduğu yılın Temmuz ayının 1. Günü doğmuş sayılır. Ay yazılmış fakat gün yazılmamışsa, o ayın 1. Günü doğmuş sayılır.

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

 

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Yaş Düzeltme Davası Nasıl Açılır

Ankara avukat