Atla

Yıllık İzin Alacağı Hesaplama


Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

Bu madde 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Yıllık izin / a. Süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 6098 sayılı TBK. Nun tek fıkradan oluşan 422. Maddesinde, işçinin yıllık izin süresi düzenlenmektedir.

Gerçekten bu madde ile işveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçük işçiler yanında elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlü tutulmuştur.

Maddede, işverenin, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin verme zorunda olduğu belirtilmektedir.

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329a maddesi göz önünde tutulmak suretiyle kaleme alınmıştır. Anayasanın 50. Maddesinde belirtildiği üzere dinlenmek çalışanların hakkı olduğundan; sadece haftada bir gün veya ulusal bayram ve genel tatillerde dinlenme yeterli olmamaktadır.

Bir yıl çalışan kişinin belirli bir süre işyerinden uzak kalması daha sonra verimli bir çalışma yapmasına imkân verecektir. Ayrıca uzun süreli tatillerde çevre değiştirip yakınlarını ziyaret ve görüşme imkânına sahip olacaktır.

Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

İş yerinin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet eden yıllık ücretli izin toplumun çıkarlarına da uygun bulunmaktadır.

Anayasanın "sosyal devlet" ilkesi uyarınca İş Kanununa tabi işçilerin çoğunluğu için işverenin gözetme borcu sebebiyle ekonomik sosyal hak olarak işçinin çalışmasına karşı yıllık izin ücreti Yasada öngörülmüştür. Bu dinlenmenin şartları Anayasanın 50/son maddesi uyarında bu madde ve devamında düzenlenmiştir. 

İş hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davalı Milli Savunma Bakanlığı asıl işveren, hizmet alımı yapılan şirketlerin alt işveren konumunda olmaları nedeniyle ve değişen alt işverenler nezdinde çalışmaya devam edilmesi nedeniyle değişen alt işverenler arasında iş yeri devri hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilerek davalı Milli Savunma Bakanlığı ve hizmet alımı yapılan şirketlerin asıl işveren, alt işveren ve devir alan son alt işveren sıfatı ile ödenmeyen işçilik alacaklarından müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirlenmekle, davacının hak kazandığı kıdem, ihbar tazminatına ve davacının hak kazandığı karşılığının ödendiği veya kullandırıldığı davalı işverence ispatlanamayan yıllık izin ücreti alacağına karar verilmesinde, ayrıca dosya kapsamına uygun olarak yapılan hesaplamalara istinaden verilen kararda hatalı yön olmadığından davalı Milli Savunma Bakanlığı vekilinin bu açılardan istinaf talebi yerinde görülmemiştir.

Tüm dosya kapsamına göre ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından davalı Milli Savunma Bakanlığının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davacının izin ücreti alacağına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilmiştir. Yıllık ücretli izin alacağı geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmediğinden yasal faize hükmedilmelidir.

ÖZET: Somut olayda iş sözleşmesi 22.08.2005 tarihinde feshedilen davacı, 30.05.2013 tarihinde iş mahkemesinde dava açarak işçilik alacaklarını istemiştir. İş sözleşmesinin feshinden itibaren beş yıl içinde talep edilmediği için zamanaşımına uğrayan izin alacağının reddi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Dosya kapsamına göre mahkemece faizin dava tarihinden başlatılması isabetli olup bu açıdan davalı lehine vekalet ücreti doğmayacağından mahkeme kararında hatalı yön bulunmadığından davalı Milli Savunma Bakanlığı vekilinin bu açıdan istinaf talebi yerinde görülmemiştir.

Tüm dosya kapsamına göre ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından davalı Milli Savunma Bakanlığının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davacının çalıştığı süreye yönelik TİS hükümlerinde izin konulu maddelerinde "yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Cumartesi günleri ise işgünü kabul edilir" şeklinde hükümler bulunup, açık bu hükümler tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde ilk derece mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu emsal Yargıtay kararında TİS'in dosyamız ile örtüşmediği, işçi lehine yorum ilkesinin açık düzenleme bulunmayan hallerde söz konusu olabileceği, yukarıda belirtildiği üzere TİS'in izin konulu maddelerinde Cumartesi günleri işgünü kabul edilir açık düzenlemesi karşısında ve Dairemizce aynı yönde verilen kararlar dikkate alındığında mahkeme kararında hatalı yön bulunmadığından davacı vekilinin istinaf talepleri yerinde görülmemiştir.

Tüm dosya kapsamına göre ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından davacının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerektiği sonucuna varılmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  NOYAN YÜCEDAĞ -
  5 Ağustos 2016

  Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır

  Cevapla
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  BERCİS SEVGİ METE ÇALIPINAR -
  7 Ağustos 2016

  Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

  Cevapla
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  REHA YURDUSEVEN -
  12 Ağustos 2016

  Yıllık İzin Alacağı Hesaplama Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN -
  19 Ağustos 2016

  Yıllık İzin Alacağı Hesaplama Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  KEVSER CANBAZ -
  29 Ağustos 2016

  Yıllık İzin Alacağı Hesaplama hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Yıllık İzin Alacağı Hesaplama - Yorum
  ZEYNEP GÜNDÜZ -
  12 Eylül 2016

  Yıllık İzin Alacağı Hesaplama Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
Yorum Bırak