Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur? | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur? Zimmet suçu cezası almak, kamu görevlilerinin kendisine verilmiş olan ya da gözetiminde olan bir mal üzerinde kendisi için ya da başkası için zimmetine geçirme eyleminde bulunması durumunda mümkün olmaktadır.

Zimmet suçu görevini kötüye kullanma suçu ile benzerlik teşkil etse bile aynı suçu teşkil etmez. Görevini kötüye kullanma suçu herkes tarafından işlenebilecek suçlar arasında bulunmakta buna karşılık zimmet suçunu işleyenler sadece kamu görevlileri olmaktadır.

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet suçu TCK 247 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur ve görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçları ile karıştırılmamalıdır. Zimmet suçu şikâyete bağlı bir suç olmayıp kame idaresinin işleyişine ve güvenliğine karşı işlenen bir suçtur. Bu sebeple savcılık tarafından öğrenildiği anda soruşturma başlatılmalıdır. Zimmet suçu için zaman aşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Zimmet suçu cezası zaman aşımı nasıl oluşur sorusunun cevabı ise mahkemede sanığın gerçekleştiği suçun niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Kamu görevlisinin işlediği suçun kanıtlanabilir olup olmadığı, basit ya da nitelikli olması ve davanın buna göre süresinin uzaması gibi sebeplerden dolayı zaman aşımı oluşabilmektedir.

Zimmet Suçu İçin Şartlar Nelerdir?

Bir suçun zimmet suçu olarak sayılabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Zimmet suçu yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Kamu görevlilerine özgü bir suçtur.
  • Zimmet suçu işlenebilmesi için kamu görevlisinin görevi nedeniyle koruması ya da gözetiminde bulunan bir mal üzerinde işlenebilmektedir.
  • Zimmet suçunun işlenebilmesi için kamu görevlisinin gözetiminde ya da sorumluluğunda bulunan malı kendisinin ya da bir başkasının zimmetine geçirmesi gerekmektedir.

Zimmet Suçunun Cezası Nedir?

Zimmet suçunun cezası suçun basit, nitelikli ve kullanma zimmeti olmasına göre değişiklik göstermektedir. Basit zimmet suçunda, suçun temel şekli ile 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Nitelikli zemmet suçu, suçu işlemenin yanı sıra ortaya çıkmaması adına davranışlarda bulunulması durumudur.

Böyle bir durumda basit zimmet suçu için alınan cezanın yarısı kadar daha ekleme yapılır. Kişi basit zimmet suçundan 10 yıl hapis cezası ise suçun nitelikli olması durumunda alacağı ceza 15 yıla çıkarılmaktadır. Kullanma zimmeti cezasında ise basit zimmet suçu için alınan cezanın yarısı kadar indirim yapılmaktadır.

Makalede Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur? Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı – Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur

ZİMMET SUÇU – SAHTE İMZALI BELGELER KULLANILARAK BANKA PARASININ ZİMMETE GEÇİRİLMESİNDE BELGELERDEKİ İMZALAR KARŞILAŞTIRILIP.

ALDATMA KABİLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEMECE SAPTANMASI VE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Sanığın gerçekleştirdiği her bir işlemin basit ya da nitelikli zimmet kapsamında kalıp kalmadığının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi için, sahte imzalı belgeler kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde, mudilere ait hesap kartonerlerinde bulunan imzalarla, mudiler adına sahte olarak atılan belgelerdeki imzalar karşılaştırılıp.

Aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının mahkemece saptanması, işlemlerin çokluğu ve duraksama halinde ise mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından, grafoloji uzman bir bilirkişinin görüşüne başvurulup.

Sahte imzalı fişlere ilişkin olarak, her bir işlem bakımından duraksamaya yer bırakmayacak şekilde, eylemlerin ayrı ayrı basit ya da nitelikli zimmet olup olmadıkları, mudilere imzalatılan boş tediye fişleri kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde ise eylemin basit ya da nitelikli zimmet suçu veya emniyeti suistimal suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi.

Mudilerin mahkemece dinlenilmesi ile imzalı boş fişlerin sanık tarafından mudiler kandırılarak mı alındığı, yoksa mudiler tarafından güvene dayalı olarak önceden imzalanıp kullanması için mi sanığa verdiği tespit edilerek sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile tüm eylemler nitelikli zimmet kabul edilmek suretiyle hüküm tesisi isabetsizdir.

ZİMMET SUÇU – SANIĞIN EYLEMİNİN ANILAN TEDİYE FİŞLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ.

ARAŞTIRILIP EYLEMİNİN BASİT ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Sanık tarafından maledinildiğinin tespit edilmesi halinde sanığın eyleminin nitelikli zimmet suçunu oluşturacağının belirtilmesi karşısında ;anılan tediye fişlerine ilişkin işlemlerin sanık tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıp.

Anılan imzaların sanık tarafından mudiler kandırılarak yada yanılttırılarak attırılıp attırılmadığı açıkça tespit edildikten sonra sanığın eyleminin basit zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi; yasaya aykırıdır Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

1.475 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp