Atla

Zimmet Suçu Ve Cezası


Zimmet Suçu Ve Cezası

Zimmet Suçu Ve Cezası

Zimmet Suçu Ve Cezası

Zimmet Suçu Nedir Cezası Ne Kadardır?

Zimmet suçundan söz etmeden önce zimmet kelimesinin tam olarak neyi karşıladığını bilmek gerekir. Kişinin elinde bulunan ya da üzerinde devir yetkilerine sahip olduğu bir malı bir başka kişinin üzerine kaydetmesine zimmete geçirme ya da zimmet isimleri verilmektedir.

Kanunlarla da kamu görevlileri ile ilgili olarak zilyetlik hakkı kendisine verilmiş olan mallardan sorumlu kişilerin mallar üzerinde tasarruf hakkını kullanması veya başka bağlantıları bulunan kişilerin zimmetine bu malları geçirmesi zimmet suçunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Zimmet Suçu Ve Cezası

 

Zina Sebebiyle Boşanma Davaları Nasıl Açılır

Zimmet suçundan söz etmek tüm bu gerekçelerden dolayı sadece kamu görevlileri için geçerli olabiliyor. Benzer olayların yaşanması halinde kamu görevlilerinin sadece zimmet suç gerekçesi ile değil aynı zamanda gerekli şartlar oluşmuşsa hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçları ile yargılanmaları da mümkün olmaktadır.

Zimmet suçlarının işlenmesi için kişilerin kamuda icra etmiş oldukları görev boyunca bir mal üzerinde hak sahibi olmalarına gerek yoktur. Bir süreliğine geçici bir görevden dolayı kendisine teslimi yapılmış bir mal için de kişiler zimmet suçunu işleyebilecek eylemleri yapabilirler.

 

Kanunlarda da belirtilmiş olan mal kavramı zimmet suçu söz konusu olduğunda taşınır ve taşınmaz mallara ek olarak parasal varlıkları da temsil etmektedir. Bir görevin ortada olmadığı durumlarda malın bir başkasına aktarılması ya da başkalarının menfaati için kullanılması söz konusu olmuşsa bu halde de zimmet suçundan söz etmek mümkün olmamaktadır.

Zimmet suçunun sınırlarının iyi bir şekilde bilinmesi kamu görevlilerinin bu suçla karşılaşması açısından dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Buna bakılarak zimmet suçunun sadece mülkiyet hakkı sahibinin de yapabileceği tasarrufları kamu görevlisinin yapması halinde ortaya çıkmakla sınırlandırmaktadırlar.

 

Zimmet denildiği zaman sadece başkalarının menfaatine malı kullandırma ya da bu kişilere malı satma değil aynı zamanda malın tüketilmesini sağlama ve bir süreliğine kullanma gibi durumların da zimmet suçu ile adlandırılması söz konusu olmaktadır.

Malın kullanılması halinde ilk bakılacak olan nokta ise mülkiyet hakkına sahip olan kişinin tasarruflarında olduğu gibi bir kullanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Somut olaylar üzerinden incelenen bu durumların ardından kamu görevlisinin suçunun tespiti yapılabiliyor. Burada eğer malın gerçek sahibi gibi tasarrufta bulunulmuşsa ancak bu durumda zimmet suçundan söz edilmesi mümkün olabiliyor. 

 

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açılma Şartları

Zimmet Suçunun Cezası Nedir

Zimmet suçu ana başlığı altında toplanmış olan suçlara öngörülmüş olan cezalarda üç farklı uygulama bulunmaktadır. Bunlar suçun ana hatları ile ortaya çıktığı durumlarda görülen basit zimmet suçu, hileli davranışlar ortaya çıktığında söz konusu olan nitelikli zimmet suçu ve malın bir süre kullanılması gerekçesi ile verilmekte olan kullanma zimmeti suçu olabilmektedir.

Suçun temel niteliklerinin karşılanması halinde basit zimmet suçunun verilmesi söz konusu oluyor. Bu cezada 5 ile 12 yıl arasında kişinin hapis cezasına çarptırılması uygun görülmektedir. Nitelikli zimmet suçlarında ise suçlu kişinin mutlaka olayın üzerinin örtülmek istenmesi gibi bir eylemde bulunmak için davranışlar ortaya koyması gerekmektedir.

Zimmet Suçu Ve Cezası

 

Bu aynı zamanda cezanın yarı oranında artmasına da sebep olur. Burada örneğin basit zimmet suçu cezasına göre 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan kişinin 7,5 yıl ceza ile karşılaşması söz konusu olmaktadır.

Son olarak cezalarda malı bir süre başkaları tarafından kullanmaya açık hale getiren kişinin durumlar için uygulanan yaptırımlardan söz edilmektedir. Burada basit zimmet cezalarında verilmesi öngörülen cezaların yarısının verilmesi kararına varılır. Ancak mahkeme tarafından hakim kararları doğrultusunda bu sürenin basit zimmet suçundaki cezasını 3'te 1'i ya da 4'te 1'i olarak değiştirilmesi de mümkündür.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sanığın üzerine atılı eylemin sübutu halinde TCK'nın 247. maddesinde tanımlanan zimmet suçunu oluşturabileceği anlaşılmakla, davaya bakmanın, delillerin takdir ve tartışılmasının 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş  Görev  ve  Yetkileri  Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında bulunması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması.

Delillerin takdir ve tartışmasının, davaya bakmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında bulunduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı biçimde hükümler  kurulması suretiyle CMK'nın 289/1-d maddesinde belirtilen (Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi) mutlak hukuka aykırılık halinin oluştuğu anlaşılmakla.

ZİMMET SUÇU - SANIK LEHİNE İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA HALİNDE VERİLECEK HÜKMÜN ÖNCEKİ HÜKÜMLE BELİRLENMİŞ OLAN CEZADAN DAHA AĞIR OLAMAYACAĞI KURALININ SONUÇ CEZAYA YÖNELİK OLDUĞU - BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA DEĞİŞİK ZAMANLARDA BİRDEN FAZLA İŞLEYEN SANIK HAKKINDA ZİNCİRLEME SUÇ MADDESİ GEREĞİNCE HÜKMOLUNAN CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREĞİ.

Sanık lehine istinaf kanun yoluna başvurma hâlinde verilecek hükmün önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamayacağı kuralı, sonuç cezaya yönelik olduğundan ve hükmolunan netice hapis cezası ilk derece Mahkemesince hükmolunan hapis cezasından daha az olduğundan, atılı suçları bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işleyen sanık hakkında zincirleme suç maddesi gereğince hükmolunan cezada artırım yapılması yoluna gidilmiştir.

ÖZET: Zimmete konu miktarın sanık tarafından en son soruşturmanın açıldığı gün şikayetin yapılmasından önce ödenmiş olduğu anlaşıldığından etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan gerçekleştiği gözetilerek uygun oranda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Zimmet Suçu Ve Cezası - Yorum
  DEFNE YETİŞ -
  16 Ağustos 2016

  Zimmet Suçu Ve Cezası Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Zimmet Suçu Ve Cezası - Yorum
  Karakaplan -
  26 Kasım 2016

  Zimmet Suçu Ve Cezası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak