Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

A. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU, B. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇUNUN CEZASI

YARGITAY ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2012/11490 Karar: 2014/218 Karar Tarihi: 09.01.2014 ZİMMET SUÇU – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.

5.Ceza Dairesi Esas:  2011/532 Karar: 2011/2521 Karar Tarihi: 30.03.2011 

ÖZET: Sanıkların görevden ayrıldıkları tarih itibarıyla inşaatların fiziki gerçekleşme oranları ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak toplam inşaat maliyetinin bilirkişiden alınacak raporla saptanmasından sonra, kooperatife ait tüm dokümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı emekli Sayıştay uzman denetçilerinden oluşan bilirkişiler kuruluna tevdii edilerek, kooperatifin gaye ve inşaatları için yapılanlar dahil, tüm giderlerinin ne kadar olduğunun belirlenip karşılaştırılması yapılarak aralarında fark olup olmadığı, alınan kredi ve borç bedelinin kooperatif işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, kooperatifin şirkete herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının, var ise miktarının ne kadar olduğunun ve bunun nereden kaynaklandığının tespiti gerekir.

7.Ceza Dairesi Esas:  2011/4182 Karar: 2011/15824 Karar Tarihi: 06.07.2011

ÖZET: Zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belgeler düzenlemesi fiillerinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, her iki sanık hakkında evrakta sahtecilik suçundan da mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor