15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

15 Yıl 3600 Gün Şartını Yerine Getirenler için Kıdem Tazminatı

Sigortalı olarak çalışan bir işçinin 15 yıllık sigortalılık süresine ve buna ek olarak 3600 ve daha fazla prim ödeme gün sayısına sahip olması durumunda kıdem tazminatı alarak işinden ayrılması söz konusu olabiliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kesin bir şekilde belirlenmiş olduğu için kişilerin bu konuda hiçbir endişe yaşamadan haklarını talep etmeleri mümkün olmaktadır. | 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

Kişiler bunun için kıdem tazminatlarını kazanmış olduklarını gösterir belgeyi ilgili kurumdan teslim alarak işverenlerine ulaştırmalıdırlar. İşveren belgeye ulaştıktan sonra kıdem tazminatını ödeyebilecektir.

İşçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na giderek kıdem tazminatı almalarına hak kazanacakları olan belgeleri almaları kıdem tazminatı alabilir yazısının içinde bulunduğu bir belge ile mümkün olmaktadır. İşverene ulaştırılan belgeler karşısında tazminatın işveren tarafından ödenmesi zorunlu olmaktadır. Eğer ödemeleri işveren yerine getirmezse bu durumda iş mahkemelerine dava açarak kişilerin haklarını talep etmesi söz konusu olabiliyor.

15 Yıl 3600 Günden Kıdem Tazminatı Almak için Gerekenler

İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatı alabilecek olan kişilerle ilgili detaylar kesin bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre kişilerin kendileri için belirlenmiş olan sigortalılık sürelerine sahip olmaları ve yerine getirmeleri gereken prim ödeme gün sayılarını karşılamaları halinde kıdem tazminatı alarak emeklilik şartlarını yerine getirmesi söz konusu olabilmektedir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce iş girenler için geçerli olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartı kişiler tarafından yerine getirildiği takdirde kişiler kendi istekleri doğrultusunda işyerlerinden kıdem tazminatlarını alarak ayrılabiliyorlar. İşe giriş tarihleri 8 Eylül 1999’dan sonra ve 30 Nisan 2008 tarihinden önce olanlar için ise bu şartlar 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısı olarak düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı alacak olan kişilerin sahip olması gereken bir diğer şart da son çalışılan kurum içinde kişinin en az bir yıldır çalışmasına devam ediyor olmasıdır. Birkaç aydır aynı işyerinde çalışmaya devam eden kişi için kıdem tazminatının verilmesi mümkün olmamaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılmak ve hatta emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanların bunu sağlaması ancak bir yıldan daha fazla süredir aynı işyerinde çalışılması durumunda mümkün oluyor.

Kıdem tazminatlarının miktarının belirlenmesinde ise kişilerin aylık olarak hesaplanan ücretlerinin çalıştıkları yıllar ile çarpılarak bulunması ile iade edilmesi sağlanır. Buna göre aylık 1500 lira geliri olan kişiler 10 yıldır aynı işyerinde çalışıyorsa ve kıdem tazminatı alarak işten ayrılıyorlarsa bu durumda alacakları tazminat miktarı 15000 lira olmaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatında Günlük Sürenin Ne Kadarının Aynı İşyerinde Tamamlanması Gerekir?

İş Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler sonucunda işe giriş tarihi üzerinden 15 sene geçmiş olan ve prim ödeme gün sayısı 3600 gün ve üzerinde çıkan kişilerin kıdem tazminatlarını alması ancak son çalışılan işyerinde bir yıldan daha fazla süredir çalışıyorlarsa mümkün olmaktadır.

İş Kanunu’nda bunun dışında işyerleri ile ilgili olarak bir kural tanımlanmamış olduğunda işçilerin doldurmaları gereken süreleri farklı işyerlerinde doldurmuş olmalarına bakılmadan da işlem yapılması mümkün olmaktadır. Kişiler süreleri tamamladıklarını Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden belgeleyebildikleri takdirde ellerine geçen belgeyi işverene iletme yoluyla kıdem tazminatlarına sahip olabilmektedirler.

İşçilerin bu noktada herhangi bir sorun yaşamaması adına elden teslim etmeye alternatif bir yöntem olarak noter aracılığı ile işverenlerinin bilgilendirilmesinin sağlamaları tercih edilebilmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılanlar Çalışabilirler Mi?

Daha önceki kanun maddelerine göre kıdem tazminatı alarak bir işyerinden ayrılan ve hatta emekli olan kişilerin çalışmalarına başka bir iş yerinde devam etmeleri durumu tam olarak cevaplanmayan bir durum olarak ortada duruyordu. Son Yargıtay kararlarına göre artık kişiler kıdem tazminatı almaları ile sonuçlanan işyerinden ayrılma süreçlerinin ardından da çalışmalarına devam edebiliyorlar.

Bu durum kanunlar önünde kötü niyetli bir davranış olarak değerlendirilmediği için gerçekleştirilmesi mümkün olan olaylardan olmaktadır. Bu noktada işyerinden ayrılan kişinin bu süreçte emekli olmasından doğan haklarını kullandığı dikkate alınarak bir karar verilmektedir.

Kıdem tazminatlarının ödenmesinin gerçekleştirilmemesi ve işveren tarafından bu ödemenin yapılmasının reddedilmesi de hukuka aykırı sonuçlar doğuracağı için kişilerin haklarını koruyabilecekleri bir alan sunmaktadır. Kişiler bu gerekçeyle dava açarak kıdem tazminatlarını alabilirler.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Süreci Nasıl İşler?

Kişilerin öncelikle kıdem tazminatı şartlarını kesin bir şekilde yerine getirmiş oldukları konusunda kesin bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu noktada işe giriş tarihleri hakkındaki ve prim ödeme gün sayıları hakkındaki bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kolaylıkla alınabilen bilgilerden olmaktadır.

Kişiler bu aşamadan sonra çalıştıkları yerde görevli olan Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilk ve merkez müdürlükleri aracılığı ile kendileri için gerekli olan belgelerin temin edilmesini sağlayabilirler. Bu belgeler kişinin kendisi tarafından ya da bir noter aracılığı ile işverene ulaştırıldığı takdirde işverenin tazminatı ödeme zorunluluğu bulunduğu için kıdem tazminatı alarak iş yerinden ayrılmak mümkün olmaktadır.

Yargıtay Kararı – 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı

Yargıtay 9. HD’nin   2006/2716 Esas 2006/8549 Karar, 4.4.2006 tarihli kararında hiç şüphesiz işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması halinde tekrar işe başlamasının engellenemeyeceğine ancak işçinin işten ayrıldığı anda iradesinin önem taşıdığına, işçinin işten başka bir işe başlamak için ayrıldıysa kıdem tazminatına hak kazanamayacağına, kötü niyetli  hareket etmiş sayılacağına  ve işvereninde bu halde tazminatın iadesini talep edebileceğine karar vermişti. Fakat bu karar zamanla değişime uğradı ve 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı konusunda Yargıtay, işçinin15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağladığı için istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağını, 3 gün sonra işe başlamasının hakkın kötü niyetli olarak kullanımı sayılmayacağına karar vermiştir. Üstelik artık 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatına ihbar süresi de yok.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı İhbar Süresi Nedir?

İşçi  işverene, 15 yıllık sigortalılık veya  3600 günü tamamlaması şartı ile, en son çalıştığı işyerinde 1 yılı tamamlaması ve kıdem tazminatı alma koşullarını uyuyorsa  kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca işten ayrılması durumunda ihbar süresi yoktur.

15 YIL 3600 Gün Kıdem Tazminatı Genel

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplama, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı Yargıtay, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı ihbar süresi, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı 2013, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı nasıl alınır.

Diğer makaleler için Ankara Avukat ana sayfasında bulunan diğer makaleleri okuyabilirsiniz

1.302 Görüntülenme

SORULAR

 1. ERGUN YÜREKTEN dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. ALPER TUNAOĞLU dedi ki:

  iyi günler.Ben bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor um.SSK dan 3600 yazısı alıp kuruma verdim.Öğrenmek istediğim yıllık izin ücreti parası odenirmi

 4. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. RASİM SOYKÖK dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. BADE ÖZDAMAR dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 7. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 8. sibel dedi ki:

  İşyerimde çalışan bir işçi daha önce 15 yıl 3600 Gün kıdem tazminatı ile işten ayrıldı 2013 8.ayında tekrar işyerimde çalışmaya başladı ve şimdi tekrar ssk dan kıdem tazminatı esas yazısı almış bir işçi bu yazıyı alıp kaçkere aynı işyerinden kıdem tazminatını alıp çıkabilir belirli bir süresi varmıdır..?

 9. Sait Aktan dedi ki:

  06.10.1999 sigorta baslangicim var tazminat alabiliyormuyum kademeli emeklilik yasasindan

 10. baran dedi ki:

  Calistigim is yere cok uzak bir projesine yolladim sgk 3600 gun 15 yil yazisi alindi isuerine noter tastikli gondermek gerekirmi yazi dilekcesidr vermem gerekii

 11. Semra Akku dedi ki:

  Yıllık izin bakiyeleriniz de kıdem tazminatınız ile birlikte ödenir.

 12. Av. İlkay Uyar Kaba dedi ki:

  İŞÇİ, yeni başladığı işyerinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden aynı gerekçeyle kıdem tazminatı talep edebilir.Yargıtay kararlarında bu yönde kararlar mevcut. saygılarımla..

 13. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 14. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. Av. İlkay Uyar Kaba dedi ki:

  Merhabalar 15 Yıl 3600 prim gün sayısına dayanılarak İş mahkemesinde açılan Kıdem Tazminatı Davası ortalama 3 duruşmada tamamlanır. Her duruşma arası ortalama 1 ile 2 ay arasında değişmektedir. Bu da davanın sonuçlanma süresi 3 ile 6 ay arasında değişmektedir.

 16. Av. İlkay Uyar Kaba dedi ki:

  Bu davada şahit dinlenilmesinden ziyade SGK dan aldığınız 15 Yıl 3600 prim sayısını doldurulması sebebiyle Kıdem Tazminatı almaya hak kazandığınız belirtir yazı almanız ve bu yazıyı ilgili işyerine bildirmeniz önemli.

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp