Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? | AİLE KONUTU Aile Konutu: Evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde eşlerin yaşamlarını sürdürdükleri veya yaşadıkları yere aile konutu denmektedir.

Türk Medeni Kanununda aile konutu konusunda farklı maddelerde düzenleme bulunmakta ise de temel düzenleme m. 194’de yer almıştır.

Bu kanun maddesine göre  eşin kabulü olmadan aile konutu ve kira sözleşmeleri iptal edilemez., aile konutunu devredemeyecek veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlandırmayacaktır.

Bilindiği gibi, Türk Medeni Kanunu temel felsefesi içinde kural olarak eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapmaları serbestisi kabul edilmişken,

Aile konutu ile bu kurala istisna getirilmiş, aile konutu üzerindeki tasarruflar diğer eşin rızasına bağlı kılınarak bu konuda sınırlamalar kabul edilmiştir.

Düzenleme uyarınca malik olmayan eş tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkına sahiptir.

Yargıtay Kararı – Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI İSTEMİ – TÜRK MEDENİ KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ KISMI HARİÇ OLMAK ÜZERE İKİNCİ KİTABINDAN KAYNAKLANAN DAVALARA AİLE MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI – YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

Dava, davalılardan … ile halen evli olan davacının, ailece oturdukları taşınmazın muvazaalı olarak davalı eşi tarafından diğer davalılara devredildiği, amacın kendisinden mal kaçırmak olduğu iddiasıyla açtığı tapu iptali ve tescil davasıdır.

Uyuşmazlığın fiilen aile konutu olarak kullanılan taşınmaza ilişkin olduğu, davalılar arasında davacının eşinin de bulunduğu ve davacının, dava konusu taşınmazın davalı eşi adına tapuya tescil edilmesini ve taşınmazın üzerine aile konutu şerhi konulmasını istediği anlaşılmaktadır.4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır.

Buna göre uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. …Aile Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer makaleler için Boşanma Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1Yorum

Yorum Bırak