Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan aile konutu kavramı, evli çiftlerin ve çocuklarının birlikte hayatlarını sürdürdükleri ve bir arada kalmalarını sağlayan taşınmazlardır. Yani, aile bireylerinin ikamet ettikleri konutlar eşlerden birisinin mülkiyetinde ya da kiralık da olsa hukuki anlamda aile konutu olarak sayılabilir.

Kiralık ya da eşlerden birinin mülkiyetinde olmasına bakılmaksızın bir konutun aile konutu olarak sayılabilmesi için, tapuya şerh edilmesi gerekir. Böylece konut üzerinde her iki tarafa da bir tür konut koruması sağlanmış olur. Taraflar konutlar üzerindeki tasarruflarını birbirinden habersiz uygulayamaz.

Tek şart var: Kanunlar önünde evli olmak!

Eşlerin birlikte ikamet ettikleri konut üzerinde ortak söz sahibi olabilmelerini sağlayan aile konutu şerhi için sadece kanunen evli olmaları şartı vardır. Peki, tapuya aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konutu Şerhi Davası Nerede Açılır?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur

Kiralık konutlar da aile konutu olarak şerh edilebilir!

Öncelikli olarak kiralanmış olan konutlarda aile konutu şerhinin nasıl yapılacağından bahsedelim. Kiralık konutlarda, kira sözleşmesinin tarafı genellikle eşlerden birisi olur. Kira sözleşmesine konu olan taşınmazın aile konutu olarak şerhi için sözleşmede taraf olmayan eşin ev sahibine bu durumu bildirimde bulunması yeterlidir.

Aile konutu olarak belirtilen taşınmaz eşlerden birisinin mülkiyetinde ise, mülkiyetin üzerinde olmadığı eşin muhtardan alacağı bir belge ve evlilik cüzdanı ile bağlı bulunduklarına tapu müdürlüklerine gitmesi yeterlidir.

Böylece tapuya şerhi yapılan konut için yapılacak tüm satış, devir gibi tapu işlemlerinde mülkiyet hakkı bulunmayan eşin de rızasının alınması zorunlu olacak. Aile konutu şerhi düzenlemesiyle birlikte eşler hangi durumda olursa olsun, eşinin rızası olmadan satış yapamayacak, yapılsa bile eşin satışın iptali ve tapu iptali davası açma hakkı doğacaktır.

Boşanma ya da eşlerden birinin ölümünde aile konutu şerhi iptal olur

Bir taşınmaz üzerine konulmuş olan aile konutu şerhi, eşler arasında evlilik ilişkisinin sonra ermesiyle ya da eşlerden birisinin hayatını kaybetmesi ile hükmünü yitirir.

Boşanma sırasında aile konutu şerhi olan kiralık konutta hangi tarafın oturmaya devam edeceğine, eşlerin maddi ve sosyal olanakları göz önünde bulundurularak hakim tarafından karar verilecektir.

Yargıtay Kararı – Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR – KONULMASI İSTEMİ. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ KISMI HARİÇ OLMAK ÜZERE İKİNCİ KİTABINDAN KAYNAKLANAN DAVALARA AİLE MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI.

Dava, davalılardan … ile halen evli olan davacının, ailece oturdukları taşınmazın muvazaalı olarak davalı eşi tarafından diğer davalılara devredildiği, amacın kendisinden mal kaçırmak olduğu iddiasıyla açtığı tapu iptali ve tescil davasıdır.

Uyuşmazlığın fiilen aile konutu olarak kullanılan taşınmaza ilişkin olduğu, davalılar arasında davacının eşinin de bulunduğu ve davacının, dava konusu taşınmazın davalı eşi adına tapuya tescil edilmesini ve taşınmazın üzerine aile konutu şerhi konulmasını istediği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır. Buna göre uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Diğer makaleler için Boşanma Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

280 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp