Aile Konutu Tapu İptali Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası | Aile Konutu Tapu İptali Davasında aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Aile konutu şerhi esasen kurucu değil açıklayıcı bir şerhtir. Bu nedenle eşin rızası dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişinin kazanımının korunup korunmayacağı onun iyi niyetli olup olmamasına bağlıdır.

Yargıtay Kararı – Aile Konutu Tapu İptali Davası

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – İŞLEM SIRASINDA DAVALI BANKA TARAFINDAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASININ ALINMADIĞI.
YAPILAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMENİN İMKANSIZ OLDUĞU – DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU – DİRENME KARARININ ONANMASI

Somut olayda, dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Ne var ki, davalı banka tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda dava konusu taşınmazın vasfı ve kullanımının mesken olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumda, eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. Hal böyle olunca, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir. Makalede  Aile Konutu Tapu İptali Davası okudunuz.

Diğer makaleler için Tapu İptal Davası ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

1Soru

Avukata Soru Sor