Atla

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu


Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu

Türkiye’ de 2004 sayılı İflas Kanunu kapsamında 331. Maddenin 1.fıkrasında da belirtildiği üzere alacaklısını zarara sokmak amacı ile kasıtlı mevcudu eksilten borçluların cezası bulunmaktadır.

Haciz yöntemi uygulanarak takip talebi ardından veya öncesinde bu talepten önceki 2 yıl içerisinde borçlu taraf, alacaklısını zorda bırakmak hedefi ile mallarını veya bunların bir bölümünü mülkü dışına alarak, zarar vererek ya da kıymetinde düşüş sağlayarak gerçek durumda mevcudunu suni şekilde başkasının sahipliğine vermesi ya da asıl olmayan borçları ikrar ederek, mevcudunu gerçek dışı şekilde yok etmesi durumunda 6 aydan başlayarak, 3 yıla kadar çıkabilen hapis cezası ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması yönünde bir hüküm bulunmaktadır.

Günümüzde bu tip hususlara ilişkin olarak görülen davalarda yaygın şekilde var olan mal varlıklarına haciz gelmemesi hedefi ile malvarlıklarının satışını gerçekleştirdikleri ya da ‘kağıt üzerinde’ satış işlemi şeklinde göstererek ‘muvazaalı’ şekilde devrini gerçekleştirdikleri de görülür. Borçlu sıfatına sahip olan taraf aynı zamanda da;

Bir bölüm borçluların reelde söz konusu olmamasına karşın üçüncü şahıslar ile anlaşma sağlayarak borçlanabiliyor. Gerçek olmayan nedeni ile hakkına çıkartılan icra takibine itirazda bulunmayarak, takibin kesinlik kazanmasını mümkün sağlayarak, gerçek alacaklılardan evvel malvarlıklarına haciz koydurmak şeklinde bir yaklaşım ile gerçek alacaklılarının icra uygulamasını önlemek hedefli eylemlerde de bulunulabiliyor.

İcra İflas Kanunu’nun 331. Maddesi çerçevesinde borçlu tarafında söz konusu yasa dışı eylemleri ve hareketleri için hapis  ve adli para cezası uygulama ile alacaklı tarafın takip hukukundan doğan haklarının koruma altına alınmasını sağlamaktadır.

Alacaklıyı Zarara Uğratmak suçu ve cezası

Borçlu tarafın İcra İflas Kanunu kapsamında belirtilmiş olan dönem içerisinde mal varlığının durumunda düşüş teşkil etmek hedefi ile gerçekleştireceği her tip bir yaklaşımın, kanun dahilinde belirtilen suç kapsamında bulunduğu belirtilmediğine dikkat edilmesi gerekir. Borçlu kişinin alacaklısını zarara uğratmak hedefi ile gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinin bulunması, suçun meydana gelebilmesi için gereklilik teşkil eden koşulların en önemlisini oluşturur. Bu sebep ile de borçlu tarafın İcra İflas Kanunu’ nun 331. Maddesi çerçevesinde ceza alabilmesi için ‘kötü niyet’ sahibi olması gerekliliği bulunur.
 

Alacaklıyı Zarar Uğratmaya Yönelik Kasıtlı Suçların Ceza Koşulları

Kanun dahilinde söz konusu suç eyleminin oluşabilmesi için borçlu tarafından malların her birinin veya bir kısmının mülkiyetinden uzaklaştırması ya da zarar vermesi veya bu malların değerlerinde düşüş oluşturacak şekilde eylemde bulunarak veya gizleme yöntemine başvurarak muvazaa yöntemini kullanarak başkası adına geçirmesi fiillerinden birisinin meydana gelmiş olması gerekliliği bulunuyor.

Borçlu tarafından malın veya malların görünüşte elinden çıkarmış olması hali de mevcudun düşürülmesi niteliği taşımaktadır. Borçlu, malını gerçek değerinin oldukça altında olan bir rakam üzerinden satmış ya da yok etmesi durumları da malvarlığını muvazaalı bir uygulama ile devretmesi de mevcudun azaltılması kapsamı dahilinde bulunmaktadır.

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu

Yargıtay Kararı - Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu

T.C. YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas: 2015/20727 Karar: 2016/3839 Karar Tarihi: 07.03.2016

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTME SUÇU - ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN ŞİKAYETİNİN İCRA VE İFLAS KANUNU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDEN SONRA OLDUĞU - ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanığın üzerine atılı "alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek" suçunun takibi şikayete bağlı olup, suça konu araçlardan ...plakalı aracın …tarihinde, ... plakalı aracın …tarihinde ve ...plakalı aracın …tarihinde satıldığının anlaşılması karşısında, şikayetçi vekilinin …tarihli şikayetinin İİK. …maddesinde öngörülen sürelerden sonra olması nedeniyle, bu eylemler yönünden şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, hükmün bozma sebebidir.

T.C. YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas: 2015/18269 Karar: 2016/14851 Karar Tarihi: 11.04.2016

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU - ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE SANIKLARIN İİK MADDESİNDEN CEZALANDIRILMASI TALEBİ BULUNMAMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde, sanıkların İİK'nın maddesinden cezalandırılması talebi bulunmamasına rağmen, mahkeme tarafından talep dışına çıkılarak beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

T.C. YARGITAY 16.Hukuk Dairesi Esas: 2011/2536 Karar: 2011/4211 Karar Tarihi: 11.07.2011

ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU - SANIĞIN TAŞINMASINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ KIZINA MUVAZAALI OLARAK BAĞIŞLADIĞI - İTİRAZIN İPTALİ İLE TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA DOSYALARININ SONUÇLARININ BEKLENMESİ GEREĞİ  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu - Yorum
    NECMİ DERİNÖZ -
    9 Ağustos 2016

    Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

    Cevapla
Yorum Bırak