Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır

Modern hukuk kanunu kapsamında görülen muvazaa davası kapsamında

Muvazaa taraflar arasında üçüncü şahıs ya da şahısların aldatılması hedefi ile gerçek hali perdeleyen kendi gerçek iradelerine uygun olmayan ve kendi aralarında geçerliliği bulunmayan bir konuya ilişkin olarak anlaşma sağlamış olmaları durumudur.

Muris Muvazaası İçin Tapu İptali

Söz konusu uygulama kapsamında muvazaa sebebi ile tapu iptali davası en fazla muris muvazaa nedeni ile açılabiliyor.

Bir kişinin, mirasçısının miras hakkından uzaklaştırılması hedefi ile gerçekte bağışlama dileğini tapu sicili içerisinde mevcut kaydı olan taşınmaz malı ile ilgili olarak tapu sicil memuru önünde iradesini satış çerçevesinde açıklamış olduğunun gerçekleşmiş olması durumunda,

Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı gasp edilmiş tüm mirasçılar tarafından,

Mevcut durumdaki satış sözleşmesinin Borçlar Kanunu’nun 18.maddesi çerçevesinde muvazaalı bulunduğu ve gizlenmiş bağış sözleşmesinin de biçimi şartlarından yoksun olduğunu iddia ederek muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davası açılabiliyor.

Muvazaalı Satış Olup, Olmadığı Nasıl Belirlenir?

Üçüncü şahısların aldatılmasını hedefler biçimde uygulanmış olan gerçek olmayan anlaşmalar olan muvazaa, bu sahte anlaşma, taraflar arasında herhangi bir hüküm veya netice teşkil etmez ve aynı zamanda da tarafların gerçek iradeleri ile karşılık bulmamaktadır.

Günümüzde muvazaalı satışlara ilişkin olarak görülen yaygın konular arasında; *Borçlu kişinin, borcu nedeniyle taşınmaz malını kaybetme riski ile karşı karşıya kalması halinde bu duruma engel oluşturabilmek hedefi ile taşınmaz malını yakın tanıdığı bir başka kişiye satışını yapmış şekilde gösterme

Mirasçısının ya da mirasçılarının mirastan yoksun kalmasını hedefleyerek, miras bırakacak kişi tarafından mal kaçırma yöntemi ile taşımaz mal ya da mallarını tek bir mirasçısına devretmesi, yer almaktadır.

Mevcut durumda muvazaalı bir satış bulunuyor ise ve satışın muvazaalı olduğunu kanıtlamasının mümkün olması halinde, satışın iptali çerçevesinde tapu iptali davası açılabiliyor.

Tapu iptali davası için tapu kayıtları, kayıt nedenleri araştırması, tarafların şahitlik ve ifadeleri ve keşif uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Son olarak konuya ilişkin olarak bilirkişi mütalaası alınarak, mahkeme tarafından gerekli değerlendirmeler yapılır ve karar verilir.

Muvazaa Davası Hangi Mahkemeden Açılır?

Günümüzde muvazaa için mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa şeklinde iki ayrım uygulanıyor. Buna göre mutlak muvazaa, tarafların üçüncü şahısları kandırmak-aldatmak hedefi ile gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve netice teşkil etmeyen bir sözleşme yapmalarıdır.

Nisbi muvazaa ise tarafların gerçek iradelerine uygun biçimde gerçekleştirdikleri sözleşmeyi iradelerine uygun olmayacak biçimde bir sözleşme ile gizlemeleri şeklindedir.

Bu tip durumlarla karşı karşıya kalan kişiler muvazaa davası nerede açılır sorusunu gündeme getirirken, muvazaa davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12.maddesine göre taşınmazın üzerinde bulunan ayni hakka dair ya da ayni hak sahipliğinde değişikliğe neden olabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma hakkına dair davalar, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölge mahkemesi kesin yetkili olarak belirlenmiştir.

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TAZMİNAT DAVASI - MURİS MUVAZAASI - MİRASBIRAKANIN TAŞINMAZLARININ BİR KISMINI OĞLUNA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ İLE TEMLİK ETTİĞİ VE GERİDE YETERİ KADAR TAŞINMAZI BULUNDUĞU

ÖZET: Mirasbırakanın 2 parça taşınmazını davalı oğlu Ş…’e ölünceye kadar bakma akdi ile temlik ettiği, geride 8 parça taşınmazının daha bulunduğu, mirasbırakanın temliki mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla değil de bakılmak amacıyla gerçekleştirdiği, davalı …’in de bakım borcunu yerine getirdiği kaldı ki davanın,

Miras bırakana bakılmadığı iddiasıyla açılmadığı da gözetildiğinde temlikin muvazaalı olmadığı sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor