Atla

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür


Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk süreci taraflardan birinin uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözüme ulaştırmak amacıyla arabulucuya başvurma isteğini belirtmesiyle beraber başlar. Arabulucu her iki yönü bir araya getirir ve uyuşmazlıklarına bir çözüm bulmalarında onlara destek verir. 
Taraflar görüşmeler esnasında avukatları aracılığı ile temsil edilebilirler. 

Arabulucu taraflara uyuşmazlık çözümlerini üretmelerine yardım eder. 
Sürecin nihayetinde arabulucu tarafların ortak anlaşmaya ulaştığı biruzlaşma metni hazırlar ve nihai tutanağı Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderir. 
Arabuluculuğun temeli tarafların bir araya gelerek uyuşmazlığauyuşmazlık çözümlerini üretmelerini sağlamaktır. 

İşveren Yada Karşı Taraf İle Karşı Karşıya Gelmek Zorunlu Mu? 

Ne var ki her vakit diğer tarafla karşı karşıya yüze gelmek koşul değildir,çünkü her bir doğrultu toplantılara tek aşına katılabilir veyahut avukatları aracılığı ile temsil edilebilir. Arabuluculuk herkesin aynı odada bir araya geldiği bir açık toplantıyla başlar. 

Arabulucu herkesi içine alan, karşısındakini sözünü kesmeden dinleme, karşısındakini incitebilecek ifadelerden kaçınma gibi esas kimi kaidelerüstünde uzlaşma sağlar. Sonra her bir şahıs meselesi kendini etkilediği biçimiyle anlatır. 

Arabulucu herkesin söylenenleri anladığına güvenilir olacak ve yanıt hakkı tanıyacaktır. 
Sonra da her iki tarafın da çözüm gerektiren konularla alakalı görüşlerini ifade etmelerine ve diğerlerinin bu hususta nasıl bu  kadar kuvvetli duyguları olduğunu anlamalarına yardım eder.

Makul bir vakitte arabulucu ortak toplantıya ara verir ve tarafları ayrı odalara gönderebilir.  Bundan ardından arabulucu taraflar arasında gidip gelerek onlarlakalifiye toplantı yapar ve diğer doğrultu duymadan malumat toplar.  Bu şekilde arabulucu uyuşmazlığa ve tarafların her birinin gereksinimlerine ait bir tablo oluşturur ve tarafların bir çözüme doğru yönelmesine yardım eder.  

Arabulucu, saklı olarak kendine izah eden hiçbir bilginin diğer tarafa açıklanmayacağına değin tarafların güvenini kazanmaya çalışır ve böylelikle uyuşmazlıkla alakalı meselelerin incelenmesi ve halledilmesiamacıyla güvenilir bir bölge oluşturur.

Arabuluculuk Süreci Nasıl Çözüme Kavuşur

Arabulucu taraflardan birisi ile henüz uzun vakit geçirsedahi herkesin ne olduğunu bilmesini ve arabuluculuğa taahhütlerinin devam etmesini sağlar. 
Tarafların uyuşmazlığı çözecek anlaşmaya varmaları emeli hiçbir zamangöz ardı edilmemelidir. 

Arabulucu süreci yöneterek tarafların bu neticeye odaklanmaya devam etmesini sağlar. Eğer taraflar bir çözüme ulaşabilirse taraflarca bir tutanak hazırlanır ve her ikisi aracılığı ile de imzalanır. Anlaşmaya varılamazsa toplantıda söylenen her şey saklı kalır. 

Arabuluculuk Nasıl Nerede Gerçekleşir?

Arabuluculuk , toplantı standartlarına makul bir biçimde hazırlanmış bir toplantı salonunda yapılır. Ankara arabulucu avukat ile ilgili diğer makaler için ana sayfamızı ziyaret ediniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak