Atla

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür


Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk süreci taraflardan birinin uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözüme ulaştırmak amacıyla arabulucuya başvurma isteğini belirtmesiyle beraber başlar. Arabulucu her iki yönü bir araya getirir ve uyuşmazlıklarına bir çözüm bulmalarında onlara destek verir.  Taraflar görüşmeler  esnasında avukatları aracılığı ile temsil edilebilirler. 

Arabulucu taraflara uyuşmazlık çözümlerini üretmelerine yardım eder. Sürecin nihayetinde arabulucu tarafların ortak anlaşmaya ulaştığı biruzlaşma metni hazırlar ve nihai tutanağı Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderir. Arabuluculuğun temeli tarafların bir araya gelerek uyuşmazlığa uyuşmazlık çözümlerini üretmelerini sağlamaktır.

Arabuluculuk Süreci

 

İşveren Yada Karşı Taraf İle Karşı Karşıya Gelmek Zorunlu Mu?

Ne var ki her vakit diğer tarafla karşı karşıya yüze gelmek koşul değildir,çünkü her bir doğrultu toplantılara tek aşına katılabilir veyahut avukatları aracılığı ile temsil edilebilir. Arabuluculuk herkesin aynı odada bir araya geldiği bir açık toplantıyla başlar.

 

Arabulucu herkesi içine alan, karşısındakini sözünü kesmeden dinleme, karşısındakini incitebilecek ifadelerden kaçınma gibi esas kimi  kaideler üstünde uzlaşma sağlar. Sonra her bir şahıs meselesi kendini etkilediği biçimiyle anlatır. 

Arabulucu herkesin söylenenleri anladığına güvenilir olacak ve yanıt hakkı tanıyacaktır. Sonra da her iki tarafın da çözüm gerektiren konularla  alakalı görüşlerini ifade etmelerine ve diğerlerinin bu hususta nasıl bu  kadar kuvvetli duyguları olduğunu anlamalarına yardım eder.

 

Makul bir vakitte arabulucu ortak toplantıya ara verir ve tarafları ayrı odalara gönderebilir. Bundan ardından arabulucu taraflar arasında gidip gelerek onlarlakalifiye toplantı yapar ve diğer doğrultu duymadan malumat toplar.  Bu şekilde arabulucu uyuşmazlığa ve tarafların her birinin gereksinimlerine ait bir tablo oluşturur ve tarafların bir çözüme doğru yönelmesine yardım eder.  

Arabulucu, saklı olarak kendine izah eden hiçbir bilginin diğer tarafa açıklanmayacağına değin tarafların güvenini kazanmaya çalışır ve böylelikle uyuşmazlıkla alakalı meselelerin incelenmesi ve halledilmesi amacıyla  güvenilir bir bölge oluşturur.

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür

Arabuluculuk Süreci Nasıl Çözüme Kavuşur?

Arabulucu taraflardan birisi ile henüz uzun vakit geçirsedahi herkesin ne olduğunu bilmesini ve arabuluculuğa taahhütlerinin devam etmesini sağlar. Tarafların uyuşmazlığı çözecek anlaşmaya varmaları emeli hiçbir zamangöz ardı edilmemelidir. 

Arabulucu süreci yöneterek tarafların bu neticeye odaklanmaya devam etmesini sağlar. Eğer taraflar bir çözüme ulaşabilirse taraflarca bir tutanak hazırlanır ve her ikisi aracılığı ile de imzalanır. Anlaşmaya varılamazsa toplantıda söylenen her şey saklı kalır. 

Arabuluculuk Nasıl Nerede Gerçekleşir?

Arabuluculuk , toplantı standartlarına makul bir biçimde hazırlanmış bir toplantı salonunda yapılır. Ankara arabulucu avukat ile ilgili diğer makaler için ana sayfamızı ziyaret ediniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mahkemece 6100 sayılı HMK hükümleri uyarınca sözlü yargılamaya geçtiğini yani davayı karara bağlayacağını taraflara tebliğ veya tefhim etmeden doğrudan karar verilmesi doğru görülmemiştir. O halde, usul hükümleri yerine getirilmeksizin işin esası hakkında yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu nedenlerle hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Mahkemece tahkikat aşamasına gelinmiş olduğu halde tahkikat işlemleri yapılmadan ön inceleme duruşmasında taraflara dava ve cevap dilekçelerinde belirttikleri delilleri sunmak üzere süre verilmesine rağmen aynı gün celse açılarak karar verilmesi savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş olması ile uygulama birliği, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri nazara alınarak, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

Emsal davalarda, feshin geçerli ve haklı sebebe dayanmadığına ilişkin verilen kararların temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş olması ile uygulama birliği, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri nazara alınarak, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, davacı şirket tarafından yapılan 16.06.2015 tarihli yetkilendirmenin geçerli olduğunun tespitine, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin davalılar arasında yürütülmesi gerektiğinin tespitine ve fazlaya dair istemin reddine karar verilmesi gerekirken, hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür - Yorum
    Ahmet Kavaklı -
    30 Ocak 2018

    Arabuluculuk ile ilgili dava dilekçelerinin, normal dava dilekçelerinden farkı nedir acaba?

    Cevapla
Yorum Bırak