Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

A. Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları, B. Belirsiz İşçi Alacak Davası, C. İşçi Alacakları Davası İşçi Alacak davası

İş hukukunda işçi alacaklarının belirsizmi nasıl açılacağı zaman zaman farklı görüşler ve kararlar ortaya çıkmaktadır. Belirsiz alacak davası HMK nun 107.maddesinde açık bir şekilde hazırlanmıştır. Bu durum incelendiğinde işçi alacakları davasının açıldığı tarihte alacak miktarını tam ve net olarak belirlenmesi bizim açımızda da belirsiz alacak olduğunu belirtmek gerekir.

Çünkü dava esnasında işçi alacaklarının tam ve doğru olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı,  ya da bunun imkânsız olduğu hallerde alacaklının hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar yada uygunb bir para miktarı belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açılabileceği düzenlenmiştir.

Bunun yanında belirsiz alacak davası açacak taraf, davayı açarken belirleyebildiği miktarı belirtmelidir. Bunun üzerinden harcını yatırarak davasını açmalıdır. İşçi davalarında zaten talep edilecek miktarların bir çoğuda ödenen ücretin ihtilaflı olduğu bunun yanında iş söşlemesinin haklı mı haksız mı kim tarafından fesh ettiği bilirkişi ve tanık ifadeleri ile ispatlandığı bilinen bir gerçektir.

Bu nedenle işçinin tazminat ve alacaklara hak kazanıp kazanılmamaya dair ispat meselesi olup, bunun belirsiz alacak davası açan davacının davanın başında belirleyebildiği miktarı belirterek davayı açması en doğru karardır.

Yargıtay Kararı – Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları

Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları - Belirsiz Alacak Davası İşçi Alacakları