Atla

Borca İtiraz Davası


Borca İtiraz Davası

Borca İtiraz Davası

Borca İtiraz Davası

Kişilerin icra takibi işlemlerine dahil olmalarının ardından kendilerine yüklenmiş olan borçlarla ilgili olarak itiraz haklarını kullanabilmeleri mümkün olmaktadır.

İcra Takip İşlemlerinde Borca İtiraz Süreçleri

Kişilerin icra takibi işlemlerine dahil olmalarının ardından kendilerine yüklenmiş olan borçlarla ilgili olarak itiraz haklarını kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak bu durum her bir icra takibine göre farklılık göstermektedir.

Bu nitelikler arasında en yaygın şekilde tercih edilmiş olan borca itiraz yöntemleri dikkate alınarak itiraz süreci etkin bir şekilde yönetilebilir.

İlamsız İcra Takibi için Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takiplerinde tarafların eline ulaşan herhangi bir yasal belge bulunmaması sebebiyle itirazların mutlaka İcra müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Buradan tebligatların alınmasının ardından itiraz hakkının kullanılabilmesi adına belirlenmiş olan zamanaşımı süresi 7 gün olarak ortaya konmuştur.

Kişilerin bu süreyi aşan bir sürede itiraz etmek istemeleri durumunda haklarını kaybetmesi söz konusu oluyor.

Yazılı olarak yapılan itiraz başvuruların kişilerin tam olarak neye itiraz ettiklerini kesin bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

Örneğin; ilamsız icra takipleri için kişilerin yetkiye, borcun üzerine eklenmiş olan faize ya da faiz oranına karşı itirazlarını yapması mümkün oluyor.

Eğer itiraz hakkı borcun tamamı için kullanılacaksa bu durumda kesin bir şekilde borcun miktarı hakkında bilgiler verilmelidir. Bilgilerin kesin bir şekilde karşı tarafa iletilmesinin ardından itirazlar kabul edilirse kişilerin vermiş olduğu bilgiler üzerinden icra işlemlerine devam edilmesi ya da bunların sonlandırılması söz konusu olabiliyor.

İtiraz hakkı ilamsız takipler için kullanıldığı zaman icra takibi işlemleri sona erdirilmektedir. Bir daha icra takip sürecini başlatabilmesi için alacaklı olan kişinin mutlaka icra mahkemeleri, sulh ve asliye hukuk mahkemeleri gibi yargı kurumları ile talebinin yerine getirmesi istenebiliyor.

Eğer tüm itiraz talepleri sonucunda kişiler mahkeme tarafından haksız bulunurlarsa bu durumda icraya itiraz eden tarafın icra inkar tazminatı adı altında bir ödemeyle karşılaşması da mümkün olabiliyor. Bu nedenle itiraz hakkının boş yere kullanılmasının önüne geçilmelidir.

İlamlı İcra Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

İlamlı icra takipleri kişilerin elinde farklı yargı mahkemelerinden alınmış olan kararların yer aldığı belgeler aracılığı ile gerçekleştirildiği için diğer icra takibi süreçlerine yapılan itirazlardan farklı olarak değerlendirilmelidir.

Bu konuda itirazlar için başvurulacak yerler icra mahkemeleri olurken hakkın kullanılması adına uyulması gereken zamanaşımı süresi ise 5 gün olarak belirlenmiştir.

İlamlı icra takipleri daha önce bir mahkeme tarafından karara bağlanmış olan konular üzerinde gerçekleştiği için itiraz hakları ancak sınırlı bir alanda sürdürülebilmektedir.

Kişilerin ilamlı icra takibi belgelerinde gösterilmiş olan rakamların yanlış olması, faizlerin hesaplanmasında yanlışlıklar bulunması ve tüm dava sürecine etki eden masraflar hususunda hatalar bulunması gerekçesi ile ancak itiraz haklarını kullanabilmesi mümkün oluyor.

Ayrıca ilamlı icra takibi için kişilerin kesin karar verilmeden önce de itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Fakat bu noktada mahkemeler aracılığı ile takibin durdurulmasına yönelik olarak tedbir kararının aldırılması gerekiyor.

Çek Senet Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

Çek ve senet takipleri söz konusu olduğunda icra hukuku içinde ayrıca kambiyo takipleri altında farklı bir alanda değerlendirmeler yapılmaktadır. Alacaklının korunması adına daha fazla değişken barındıran bu takiplerde kişilerin ödeme emirlerini mutlaka karşı tarafa göndermesi gerekiyor.

Ödeme emirlerinin tebliğ tarihi başlangıç noktası olarak alınacak şekilde 5 günlük zamanaşımı sürelerine dikkat edilerek başvuruların icra mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Çek ve senet takipleri için kişilerin itiraz yapması ancak belirli şartlar altında mümkün olmaktadır.

Bunu yapabilmek için borcun ödenmiş olması, senedin zamanaşımı sürelerinin geride bırakılmasının ardından takip işlemine başlanmış olması, belgenin sahte niteliğe sahip olması ve sözleşme içinde yer alan bir teminat senedinin takip sürecine dahil edilmesi durumlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Çek ve senet için yapılacak olan itirazlarda başvurulacak olan kurumlar icra daireleri değil İcra mahkemeleri olmaktadır. Mahkemeye dava açma yolu ile aranan bu haklar sonucunda mahkemenin tarafların icra inkar tazminatı ödemesine varana dek haklarında bir karar çıkması sağlanabiliyor.

Kira Gerekçesi ile İcra Takibi için Borca İtiraz Hakkı

Kira gerekçesi ile icra takip işlemi başlatıldığı zaman buna karşı olarak kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi için mutlaka zamanaşımı sürelerine dikkat ediyor olması gerekmektedir.

13 örnek ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından kişilerin 7 günlük zaman aşımı süresi içinde mutlaka itirazlarını yapmış olması gerekmektedir.

Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Borca itirazı konu alan davada takip dayanağı ilamın karar tarihi, takip tarihi iflasın ertelenmesi karar tarihi Ve anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Borçlunun icra mahkemesine başvurusu çekte borçlu ilişkisi olmaması nedeniyle borçlu olmadığına yönelik olup, başvuru bu haliyle borca itiraz niteliğindedir.

Borca itirazın yerinde görülmesi halinde ise itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile başvurunun şikayet niteliğinde olduğu kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Borca İtiraz Davası - Yorum
    GÜLÇİN İNCE -
    12 Eylül 2016

    Borca İtiraz Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

    Cevapla
Yorum Bırak