Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır: Boşanma davası, Aile Mahkemesine yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/20497 Karar: 2013/7702 Karar Tarihi: 20.03.2013

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN SON DEFA BİRLİKTE OTURDUKLARI YERİ YETKİLİ OLARAK GÖSTERMİŞ BULUNMASI – DAVACININ TERCİHİNİ KENDİ YERLEŞİM YERİNDEN YANA YAPMIŞ OLMASINDA YETKİ AÇISINDAN YANLIŞLIK BULUNMAMASI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET:  Olayda davalının cevap dilekçesinde ileri sürdüğü yetki itirazında, yönünde bir beyanın bulunmamasına,açıklamasıyla, son defa birlikte oturdukları yeri yetkili olarak göstermiş bulunmasına, davacının tercihini kendi yerleşim yerinden yana yapmış olmasında yetki açısından bir yanlışlık bulunmamasına göre, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediği gibi, esasa ilişkin temyiz itirazları da yersiz bulunduğundan usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor